Edita järjestää nyt koulutuksen:

Selkeyttä sairauspoissaoloihin – juridiikka ja käytäntö (1/2 pv)

Milloin työntekijällä on oikeus olla pois työstä työkyvyttömyyden johdosta? Miten arvioidaan työkyvyttömyyden oikea kesto? Entä miten sairausajan palkkaoikeus määräytyy? Mitkä diagnoosit aiheuttavat käytännössä epäselvyyttä sairausajan palkasta päätettäessä?

Miten tulisi toimia toistuvien ja epäselvien sairauspoissaolojen suhteen? Saako sairauspoissaolon aikana harrastaa tai lähteä risteilylle? Millaisia mahdollisuuksia on muokattuun, räätälöityyn ja ns. korvaavaan työhön sairauspoissaolon vaihtoehtona? Entä miten tuetaan koko työyhteisöä ja ennaltaehkäistään muiden sairastumista?

Selkeyttä sairauspoissaoloihin -webinaarikoulutus pureutuu sairauspoissaolojen juridiikkaan ja diagnooseihin käytännönläheisesti. Työkyvyttömyys ei välttämättä oikeuta sairausajan palkkaan. Miten työntekijän työkyvyttömyyden kohdalla tuetaan työyhteisöä ja vältetään muiden sairastuminen? Työpaikoilla on tärkeää hallita erilaisten työkyvyttömyystapausten juridiikka ja käytäntöjen ja toimintatapojen on oltava selkeät ja tasapuoliset.

Kokeneet asiantuntijat OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja ja LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki selvittävät webinaarissa sairausajan palkanmaksu- ja poissaolo-oikeutta, sairauspoissaolo-oikeuden väärinkäyttötilanteita sekä palkanmaksun kannalta tulkintaa vaativien sairauspoissaolotodistusten diagnoosikoodeja.

Webinaarikoulutuksen dialoginen ote yhdistää kahden asiantuntijan osaamisen juridiikasta ja lääketieteestä. Webinaari selkeyttää myös työnantajan ja lääkärin rooleja sekä toimivaltakysymyksiä.

Koulutus vastaa mm seuraaviin kysymyksiin:
– Milloin työntekijällä on oikeus olla pois työstä työkyvyttömyyden johdosta?
– Milloin työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan?
– Muuttuuko tilanne, jos työkyvyttömyys on itseaiheutettua?
– Miten diagnoosi vaikuttaa palkkaoikeuteen?
– Mitkä ICD -10-koodit aiheuttavat tulkintaepäselvyyksiä?
– Onko esihenkilöllä oikeus tietää alaisensa poissaolon diagnoosi?
– Miten tulisi toimia toistuvien ja epäselvien sairauspoissaolojen suhteen?
– Mitä sairauspoissaolon aikana saa ja mitä ei saa tehdä?
– Voiko työnantaja määrätä työntekijän käymään tietyllä lääkärillä?
– Saako sairauspoissaolon aikana tehdä muuta työtä, ja voiko työnantaja edellyttää työntekijän tulemaan työhön sairausloman vaihtoehtona?
– Miten arvioidaan työkyvyttömyyden oikea kesto? Onko työnantajan mahdollista kyseenalaistaa lääkärin arvio?
– Miten työntekijän työkyvyttömyyden kohdalla tuetaan työyhteisöä ja vältetään muiden sairastuminen?


Kenelle?
– HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille
– esihenkilöille
– luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja muille henkilöstön edustajille
– työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille
– työoikeuslakimiehille
– asianajajille, tuomareille
– lääkäreille, työterveyslääkäreille ja muille työterveyshuollon ammattilaisille


Kouluttajat

Jaana Paanetoja, OTT, varatuomari, dosentti
Jaana on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Minna Pihlajamäki, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri
Minna tutki väitöskirjassaan työterveyshuollossa käytettyjen kyselyjen ennustearvoa työkyvyttömyyteen. Hänellä on pitkä ja monipuolinen ura työterveyden palveluiden kehittämisestä, johtamisesta sekä kouluttamisesta.OHJELMA

9.00 Tervetuloa webinaariin!

9.05 Milloin on oikeus olla pois työstä työkyvyttömyyden johdosta? Milloin poissaolon ajalta voi saada sairausajan palkkaa?
– oikeus sairauspoissaoloon vs. sairausajan palkkaan.
– millaista dokumentaatiota työnantaja tarvitsee? voiko diagnoosin yliviivata?
– kenen antama todistus kelpaa?
– toistuvat sairauspoissaolot.

9.45 Diagnoosit ja työkyvyttömyyden toteaminen – aiheuttaako diagnoosi työkyvyttömyyden?
– Diagnoosin vaikutus palkkaoikeuteen: epäselvät ja tulkinnanvaraiset ICD-10-koodit?
– Mitä erilaisilla vastaanotoilla voidaan todeta? Etänä vai läsnä?
– Diagnoosin merkintätapa ja todistuksen alkuperä
– Työkyvyttömyyden oikea kesto ja työkyvyttömyyden keston ennustaminen

11.00 Tauko

11.15 Sairauspoissaolo-oikeuden väärinkäyttö
– Mitä palkallisen sairauspoissaolon aikana saa tehdä?
– Hoito-ohjeiden merkitys?

11.45 Työhön työkyvyttömyydestä huolimatta?
– Muokattu, räätälöity ja ns. korvaava työ sairauspoissaolon vaihtoehtona: mihin on velvollisuus, miten käytännössä toimitaan?
– Miten työnantajan tulisi suhtautua sairaana työskentelyyn?
– Miten työntekijän työkyvyttömyyden kohdalla tuetaan työyhteisöä ja vältetään muiden sairastuminen?

12.15 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Ajankohta:
1.11.2022, klo 09:00-12:15

Hinta:
340 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 270 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 210 euroa + alv 24 % / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.