IITC järjestää nyt koulutuksen:

SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat –seminaari (1 pv)

SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin SharePoint- ja Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma. Aiempiin SharePoint HPR -seminaareihin on osallistunut jo lähes 2000 SharePointista ja Microsoft 365:stä kiinnostunutta henkilöä ja monelle osallistumisesta on tullut jokavuotinen perinne.

Mietitpä sitten SharePointiin tai pilvipalveluun siirtymistä, palveluiden toteuttamista tai käyttöä työssäsi, tarjoaa SharePoint ja Microsoft 365 HPR-seminaari takuuvarmasti arvokasta ja hyödyllistä tietoa!


Puhujat:
Juha Anttila
, IITC, CEO

Juha Anttila toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien.

Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

Jussi Roine, Microsoft MVP & Microsoft Regional Director

Jussi Roine on yksi SharePoint HPR-tapahtuman perustajista ja toiminut Microsoft-asiantuntijana ja arkkitehtinä vuodesta 1990.

Mikko Viitaila, Microsoft, Teknologiajohtaja, National Technology Officer (NTO)

Mikko Viitaila työskentelee teknologiajohtajana Microsoft Oy:ssä. Hänen päävastuualueitaan ovat teknologian käytön edistäminen, asiakkaiden auttaminen uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä turvallisen digitalisaation edistäminen.

Mikolla on yli 20 vuoden IT- ja kyberturvallisuusalan kokemus yksityisen ja julkisen sektorin palveluksessa.

Karja Jokisalo, Sulava, Senior Consultant, MCT, MCITP, MCPD, MCSA

Katja on parantanut tietotyötä eli auttanut organisaatioita sisäisen viestinnän, ryhmätyön ja dokumentinhallinnan toimintamallien ja ratkaisujen parissa jo yli kymmenen vuotta. Teknologiakaverina ja muutoksen mahdollistajana mukana pääsääntöisesti Office 365 – erityisesti Teams ja SharePoint.

Katja on erityisen innoissaan siitä, miten uudet tietotyön palvelut vapauttavat aikaa tekniseltä säätämiseltä järkevien toimintamallien suunnitteluun ja jalkauttamiseen. Uusi työ on tottakai tehokasta ja tuottavaa, mutta ennenkaikkea mielekästä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavaa. Pää pilvissä, mutta jalat maassa!

Pauli Kongas, KONE, Solution Owner, Unified Communications and Collaboration

Paulin tavoite on, että 60 000 ihmistä yli 60 maassa työskentelee tehokkaasti, kestävästi ja mielekkäästi kohti yhteisiä päämääriä. Kun tuomme lähelle myös asiakkaat ja kumppanit, on koossa valtavien voimavarojen verkosto.

Työssä tarvitsemme uudenlaisen kulttuurin koulimista, maailmaa kutistavia ja ymmärrystä laajentavia työvälineitä sekä tervettä järkeä. Ennen siirtymistään KONEelle Pauli on kehittänyt sähköisiä työympäristöjä ketterän projektipäällikön, konseptoivan konsultin ja teknisen asiantuntijan rooleissa Microsoftin kumppaniekosysteemissä

Olli Jääskeläinen, Sulava, Lead Architect – Collaboration & AI, Microsoft MVP, Microsoft Certified Master (MCM) ja Microsoft Certified Trainer (MCT)

Olli toimii arkkitehtina ja kouluttajana Sulavalla ja on erikoistunut Office 365:een ja SharePointiin. Hän on auttanut asiakkaitaan SharePoint työtilojen hallinnassa yli kymmenen vuoden ajan.

Tällä kertaa hän keskittyy esityksessään Microsoft Teamsien ja Office 365 -ryhmien hallintaan ja räätälöitävyyteen. Oman työnsä ohella Olli vetää Office 365 ja SharePoint User Group Finlandia.

Sanna Keränen, Innofactor, Office 365 ja muutosjohtamisen Prosci-sertifioitu konsultti

Sanna yhdistää arkipäivän konsulttityössä neljä peruspilaria: Office 365 -työkalujen mahdollisuudet, vankan kokemuksen viestinnästä ja organisaatioiden tarpeista sekä käytännössä koeponnistetut muutosjohtamisen periaatteet.

Työpöydällä on viime vuosina ollut moderneja intranetteja, Teams-käyttöönottoja, työkalujen koulutuksia ja ennen kaikkea ihmettelyä siitä, miten saadaan ihmiset mukaan muutokseen.

Markus Päivinen, Sulava, Consultant & Happy bearded fellow

Markus on Microsoft-sertifioitu konsultti ja uskoo vahvasti vuorovaikutukseen sekä luottamukseen. Hän on toiminut yli 10 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä. Hänellä on myös laajempaa ymmärrystä liiketoimintalähtöisestä tekemisestä ja sen valjastamisesta on ollut iso apu monessa asiakasprojektissa.

Markus syventyy tällä hetkellä tietoturvaan ja sen toteuttamiseen kokonaisvaltaisesti Microsoftin ratkaisuilla. Teknologiat, joiden kanssa hän tekee tällä hetkellä töitä: Azure, M365 & Security + EMSPilvessä on huomattava etu ja ketteryys, toisaalta valtava vastuu sekä luottamus!

Vapaa-aika hänellä kuluu suunnitellen reissuja, olemalla ulkona ja kiipeilemällä.

Malgorzata Juvonen, Heinolan kaupunki, Tietohallintopäällikkö

Malgorzata toimii Heinolan kaupungin tietohallintopäällikkönä. Hänellä on pitkä kokemus tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista ja tietotyön kehittämisestä julkisella puolella.

Teamsin ja O365 työkalut tekevät tiimityöstä helpompaa ja muuttavat käsityksemme työstä ja oppimisesta. Kunnatkin menevät kohti yhteisyyttä ja ketteryyttä ja moderni sharepoint ja Teams antavat intranetille uuden merkityksen.

Lauri Majuri, Heinolan kaupunki, Tiedottaja

Lauri työskentelee Heinolan kaupungin tiedottajana ja on vastuussa kaupungin viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista.

Viestintäsivustojen helppokäyttöisyys mahdollistaa sisällöntuotannon suoraan toimialoille, mikä vähentää viestinnän työtaakkaa organisaatiossa. Päivittyvät ja helposti mukautettavat sovellukset pidentävät intranetin käyttöikää huimasti.

Antti Kontiainen, Sulava, Senior Consultant

Toistakymmentä vuotta SharePoint ja Office 365 konsultti, joka työskentelee datan ja tietokantojen kanssa. Harrastaa chilien kasvatustaja ja samalla koettaa soveltaa mahdollisimman paljon Microsoftin pilvipalveluja kasvattamiseen.

Milja Nohynek, Digital Illustrated, Consultant

Milja toimii Digital Illustratedilla tietotyön konsulttina, joka pyrkii parantamaan asiakkaidensa työelämää. Milja on vetänyt lukuisia Office 365 -käyttöönottohankkeita suurissa suomalaisissa organisaatioissa. Intranet-projektit ovat aina olleet Miljan lempilapsia, erityisesti kompleksit ja laajat kokonaisuudet.

Milja on urallaan erikoistunut erityisesti Office 365- ja SharePoint -ratkaisuihin. Milja vuorottelee tyypillisesti asiantuntijan, konseptoijan, projektipäällikön, scrum masterin ja asiakkuusvastaavan hattujen välillä. Asiakastöiden lisäksi Milja huolehtii DI:n kulttuurista ja vetää HR-virtuaalitiimiä.

Mika Vahala, KEHA-keskus, Johtava asiantuntija

Mika toimii asiantuntijana ELY-keskuksia ja TE-toimistoja palvelevan KEHA-keskuksen Tieto- ja viestintäyksikössä. Ura alkoi valtiolla jo MS-DOS -vuosituhannen puolella TTKK:n ohjelmisto- ja tietotekniikkaopintojen päätyttyä. Siitä lähtien valtion organisaatiouudistukset ovat taanneet, että tekemistä on riittänyt monenlaisissa kehittämisprojekteissa ja käyttöönotoissa, joista viime aikoina merkittävimmät ovat liittyneet sähköisiin työympäristöihin.

Mikan tuotevastuun piiriin kuuluvat 31 viraston/6300 käyttäjän O365-kokonaisuus ”Taimi” sekä Kameleon-asiakirjamalliautomaatio. Käyttäjän kokema helppous, monipuolisuus ja työn sujuvuus ovat keskeisiä sähköisen työympäristön kehittämistä ohjaavia tekijöitä.

Vesa Nopanen, Innofactor, Benefit Miner, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Innofactorilla modernin työn konsulttina sekä ihmisten ja organisaatioiden valmentajana louhimassa uusista järjestelmistä hyötyjä monitasoisesti niin loppukäyttäjille, avainryhmille kuin liiketoiminnoille.

Lähtökohta hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä työ saadaan irti paikka- ja aikariippuvaisuudesta. Ja samalla luodaan edellytykset luovuuden lisääntymiselle ja saadaan piilossa oleva tieto näkyväksi.

Veskulla on pitkä 20+ vuoden kokemus ja viimeiset 10+ vuotta hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Hän on esillä erityisesti LinkedInissä ”Teams-miehenä” jakaen Teamsin hyödyntämisen vinkkejä, parhaita käytäntöjä sekä kertomalla, mitä Teamsin uudet ominaisuudet tarkoittavat käyttäjille.

Jussi Sivonen, Sininen Meteoriitti, Senior Consultant

Jussi kuuntelee asiakkaan tarpeita, toiveita, nyky- ja tahtotilaa ja pyrkii löytämään niihin nykyaikaisia ratkaisuja, hyödyntäen Microsoftin pilviteknologioita. Ratkaisuja etsitään etenkin sisäisen viestinnän, tiimityön ja henkilökohtaisten digityötaitojen kehittämiseen.

Suurimmat haasteet onnistuneelle uudistukselle Jussi näkee käyttöönoton, jalkauttamisen ja viestinnän saralla. Jussilla on kokemusta yli 50 intraprojektista ja hän on intohimoinen kouluttaja, jonka koulutukset ovat aina käyttäjälähtöisiä

Anni Muukkonen, Liikenneturva, Communications Specialist

Anni Muukkonen toimii Liikenneturvassa verkkoviestinnän parissa ja vastaa mm. yrityksen sisäisen viestinnän digitalisoimisesta. Taustalla on useiden vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja asiakaspalvelusta Nokiassa ja Microsoftilla.

Vapaa-aikansa Anni käyttää vapaaehtoisen meripelastuksen parissa, jossa myös vastaa Espoon Meripelastajien viestinnästä niin sosiaalisessa mediassa kuin yhdistyksen sisällä.OHJELMA

8:30 ILMOITTAUTUMINEN JA AAMUKAHVI
Aamun alkuun on tarjolla kahvia, teetä ja aamupalaa.

9:00 AVAUS: SHAREPOINT JA MICROSOFT 365 HYVÄT, PAHAT JA RUMAT
SharePoint ja Microsoft 365 hyvät, pahat ja rumat piirteet.
Mitä on tapahtunut vuoden 2019 aikana? Kooste viimeisimmistä julkistuksista ja terveiset Microsoft Ignite -tapahtumasta Orlandosta.
Juha Anttila, IITC

9:40 CASE KONE – TEAMS TYÖN TUKENA MAAILMANLAAJUISESSA ORGANISAATIOSSA
Mikä Teams pohjimmiltaan on ja miten se saatetaan maailmalle tukemaan jokapäiväistä työtä? Esityksessä kerrotaan Teamsin roolista sekä maailmanlaajuisesta käyttöönotosta voittoineen ja opetuksineen. Pauli jakaa myös näkemyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, kun pohjatyö on tehty
Pauli Kongas, KONE

10:20 KAHVITAUKO
Tarjolla kahvia, teetä ja verkostoitumista.

10:40 TEKOÄLYN MAHDOLLISUUDET
Mikko Viitaila, Teknologiajohtaja, National Technology Officer (NTO), Microsoft

11:20 SHAREPOINT JA MICROSOFT 365 – VINKIT VUODELLE 2020
Tässä esityksessä siirretään katse horisonttiin ja pohditaan miten SharePoint – ja Office 365, Windows 10, osin myös Azure ja Office – kannattaa huomioida seuraavan vuosikymmenen pian alkaessa. Tarjolla on konkreettisia vinkkejä mihin tarmo kannattaa kohdistaa ja samalla aprikoidaan uudenlaisia mahdollisuuksia palveluiden hyödyntämiseen.
Jussi Roine, Microsoft MVP

12:55 TEAMS, SHAREPOINT JA VÄHÄN YAMMERKIN – MITEN VIESTINNÄN JA TIEDOSTOJEN SIJAINNIT SUUNNITELLAAN?
Hiipikö Teams teillekin käyttöön? Palvelujen ja vaihtoehtojen lisääntyessä erityisesti sisäisen viestinnän, yhteisen dokumentinhallinnan ja ryhmätyön välineet ja toimintatavat on hyvä linjata organisaatiotasolla. Tässä esityksessä tarjotaan ja eväitä ja esimerkkejä siihen, milloin ja mihin kannattaa käyttää mitäkin työkalua. Kuulet myös, miten eri palveluiden roolit tyypillisesti jakautuvat, ja millaisiin käyttötapauksiin eri alustojen ominaisuudet parhaiten taipuvat. Tässä setissä ei upota teknisiin yksityiskohtiin, mutta ei myöskään liidellä ylätason jargonissa – hyviä, pahoja ja rumia kokemuksia tarjolla!
Katja Jokisalo, Sulava

KUINKA VÄLTTÄÄ KAAOS JA SAADA IHMISET MUKAAN MUUTOKSEEN?
Pilveen siirtyminen, moderni intranet ja Teams eivät ole taikasauvoja, joilla sisäinen viestintä ja tiimityö saadaan toimimaan. Modernin työn juurruttaminen organisaatioon vaatii työtä. Jos saat värvättyä johdon tukemaan sitä, säästät aikaa, rahaa ja hermoja, ja huomaat ihmisten jopa innostuvan muutoksesta.

Tässä esityksessä kuulet käytännössä hyväksi havaittuja keinoja ja esimerkkejä siitä, miten kiireiset johtajat on saatu aidosti mukaan. He jopa omalla esimerkillään vetävät muutosta, koska strategiaan sidotun vision ja selkeän pelikirjan avulla he näkevät sen tärkeyden.
Sanna Keränen, Innofactor

HAVAINNOINTIA JA TURVAA PILVIPALVELUN KÄYTTÖÖN MICROSOFT CLOUD APP SECURITYN AVULLA
Miten saadaan lisää näkyvyyttä pilvipalveluun ja koko M365-alustaan sekä Azuren toimintoihin, tai jopa muihinkin tuotteisiin? Pyrkimyksenä on, että kaikki voidaan tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällisesti sekä yhdestä paikasta. Nykypäivänä palvelut ja alustat ovat liikuteltavia ja työlle ei ole enää määritelty aikaa tai suorituspaikkaa. Tehokkuuden ydin koostuu myös jatkuvasti tapahtuvasta havainnoinnista, jotta esimerkiksi käyttäjän identiteetti sekä tiedostot voidaan suojata paremmin.
Markus Päivinen, Sulava

13:35 VAIHTOTAUKO

13:40 CASE HEINOLAN KAUPUNKI – MODERNI INTRANET KOLMESSA KUUKAUDESSA
Malgorzata Juvonen ja Lauri Majuri, Heinolan kaupunki

BOTTI ASIAKASPALVELUSSA – MITÄ VOIMME AUTOMATISOIDA JA VOIKO TEKOÄLY AUTTAA MEITÄ SIINÄ?
Mitä jos tekoäly oppisi vastaamaan tyypillisiin kysymyksiin, joita käyttäjät esittävät asiakaspalvelulle? Kuinka paljon siitä olisi apua ja ennen kaikkea – voiko sen jo nyt toteuttaa? Tässä esityksessä perehdytään Microsoftin QnA Makeriin käytännönläheisellä näkökulmalla. Kuinka hyvin botti oppii vastaamaan suomenkielisiin kysymyksiin ja kuinka mitä kannattaa huomioida tietämystietokantaa rakennettaessa? Mitä käytännön toimenpiteitä pitää tehdä, että botti voidaan opettaa ja lisätä vaikkapa Teamsiin tai SharePointiin.
Olli Jääskeläinen, Sulava

VALMISINTRAT VS. OOTB-SHAREPOINT & KLIKSUTTELUINTRA
Jussi Sivonen, Sininen Meteoriitti

14:20 KAHVITAUKO
Kahvia ja teetä, sekä energiaa iltapäivään.

14:40 CASE KEHA-KESKUS: 5 VUOTTA VALTION TUULISELLA PILVITAIVAALLA
Valtionhallinnon ensimmäinen O365-pilviratkaisuun perustuva sähköinen työskentely-ympäristö ”Taimi” otettiin rohkeasti käyttöön tukemaan monimuotoista ja monipaikkaista 15+15+1 –virastorypästä.
6300 käyttäjää, 700 sharepoint –työtilaa, dokumenttien hallintaa, metatietoja, hakuja ja näkymiä, yhteisiä Kameleon-asiakirjapohjia, kokeiluja käyttöönottotavoissa, tuoreita Teams ja Stream-kokemuksia ja tietysti myös valtion organisaatiohaasteita ja uudistusvelkaa: niistä on Taimi tehty.
Mika Vahala, KEHA-keskus

MICROSOFT TEAMS – PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ JA VINKKEJÄ
Vesa Nopanen, Innofactor

MODERNIT SHAREPOINT-INTRANETIT SUURYRITYKSISSÄ
Miten moderni SharePoint on taipunut suurten organisaatioiden tarpeisiin Suomessa? Mikä toimii hyvin, mitä toiminnallisuuksia joutuu edelleen räätälöimään?

Milja avaa lukuisten laajojen intranet-kokemuksiensa pohjalta rehellisen ja realistisen nykykuvan moderniin SharePointiin. Esityksessä käydään läpi tykätyimmät toiminnallisuudet, haasteellisimmat sudenkuopat ja konkreettisia esimerkkejä kiertoteistä tai räätälöinneistä.
Milja Nohynek, Digital Illustrated

15:20 VAIHTOTAUKO

15:25 CASE LIIKENNETURVA – INTRANET TEAMSILLA
Miten sitouttaa työntekijät uuteen työkaluun kun digitaidot vaihtelevat? Tarvitaanko aina perinteinen intrasivusto vai voivatko muut työkalut korvata sen? Liikenneturva uudisti oman käsityksensä intrasta ja samalla alkoi kulttuurimuutos kohti avointa viestintää.
Anni Muukkonen, Liikenneturva

DOKUMENTTIEN HALLINTA SHAREPOINT- JA TEAMS-ALUSTOILLA
Mitä uutta Microsoft 365:een on tullut dokumenttien hallinnan näkökulmasta? Mitä ovat parhaat käytännöt jos halutaan ihan oikeasti hallita dokumentteja SharePoint- ja Teams-alustoilla?
Juha Anttila, IITC

CHILIN VILJELYÄ POWER PLATFORMIN JA AZUREN AVULLA
Azuren palvelut auttavat tehostamaan tuotantoprosessia, parantamaan laatua ja tuomaan suurempaa tulosta. Jopa yhden henkilön kasvihuonekin hyötyy Power Platformin raportoinnista ja työnkulkujen hyödyntämisestä sekä Power Appsillä tietojen keruusta. Kasvihuoneviljely on mitä mainioin tapa koekäyttää uusimpia malleja, palveluita ja ominaisuuksia, kun tuloksen voi kirjaimellisesti suorastaan maistaa!
Antti Kontiainen, Sulava

16:05 VERKOSTOITUMINEN + COCKTAILS
Verkostoidu puhujien ja muiden osallistujien kanssa. Kysele ja kerro omista kokemuksistasi. Opi uutta ja nauti.

17:30 TAPAHTUMA PÄÄTTYY

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki

Ajankohta:
torstai 28.11.2019

Normaalihinta:
845 euroa
/hlö + alv 24 %.

Etuhinnat:
30.09.2019 mennessä: 645 euroa /hlö + alv 24 %.

31.10.2019 mennessä: 745 euroa /hlö + alv 24 %.

Osallistumismaksuun sisältyy seminaarin ohjelman lisäksi aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, iltatilaisuuden tarjoilut sekä esitysmateriaalit.

Ryhmäalennukset:
3 hlö -> 10 %
4 hlö -> 15 %
5 hlö -> 20 %
(lasketaan kulloinkin voimassa olevasta etuhinnasta)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta vielä 30 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen emme palauta osallistumismaksua, mutta voit vaihtaa tilaisuuden osallistujan tai siirtää osallistumisen seuraavaan tapahtumaan.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.