Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Sharepoint Online arkkitehdeille ja IT-ammattilaisille (2 pv)

Suunnitteletko työssäsi SharePoint Online -ympäristöjä tai vastaat niiden ylläpidosta? Haluaisitko saada kattavan yleiskuvan SharePoint Onlinen ja Office 365:n ominaisuuksista, rakenteesta, laajennusmahdollisuuksista ja hallinnasta?

Tämä kurssi on tehty nykyisille arkkitehdeille ja IT-ammattilaisille, jotka haluavat oppia syvällisemmin ymmärtämään SharePointin pilviversion eli Office 365 -tuoteperheeseen kuuluvan SharePoint Onlinen arkkitehtuuria ja toteutusmalleja.


Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu Microsoft-arkkitehdeille ja IT-ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää SharePoint Onlinen arkkitehtuuria, uusimpia toteutusmalleja ja eroja perinteiseen SharePoint-toteutuksiin verrattuna, sekä hahmottaa SharePointin ja muiden Office 365 -palvelujen roolia ja rajapintoja liiketoiminnan tukena. Kurssi soveltuu hyvin henkilöille, jotka suunnittelevat SharePoint Online -ympäristöjä tai vastaavat niiden ylläpidosta.

Ta­voi­te
Kurssin tavoitteena on käydä läpi SharePoint Onlinen ja Office 365:n uusimmat toteutusmallit ja antaa vahva tekninen osaaminen SharePoint Online -sidonnaisten ratkaisujen suunnitteluun ja ylläpitoon sekä SPO ympäristön konfigurointiin ja hallintaan.

Osallistujat saavat kattavan kokonaisnäkemyksen asioista jotka tulee huomioida pilvi- ja hybriditoteutuksissa, sekä siirryttäessä on-premises-ratkaisusta pilviratkaisuun. Kurssilla käsitellään perinteisten ja modernien SharePoint sivustoarkkitehtuurien lisäksi myös muut SharePointia liiketoimintaratkaisuissa tukevat Office 365 -palvelut, kuten Teams ja OneDrive for Business sekä Flow, PowerApps ja PowerBI.

Esi­tie­dot
Kokemus Microsoft-arkkitehtuureista ja Windows Server-pohjaisten ratkaisujen toteutuksista. SharePointin ja Microsoftin pilviratkaisujen tuntemisesta on kurssilla hyötyä, mutta mukana pysyy myös ilman aiempaa SharePoint-taustaa.OHJELMA

Azu­re AD ja Sha­re­Point On­li­ne
– Identiteetin hallinta
– Profiilien synkronointi
– Käyttäjä-profiilit
– Ulkoisten käyttäjien hallinta

Te­nan­tin ase­tuk­set
– Jakaminen
– Käyttäjäprofiilit
– Haku
– Hallitut metatiedot
– Muut sovellukset

Of­fice 365 Groups & Teams
– Groups ja Teams perusteet ja arkkitehtuuri
– Teams osana kokonaisuutta

OneDri­ve for Busi­ness
– OneDrive arkkitehtuuri
– Next gen synkronointi ja hallinta

Sha­re­Poin­tin si­säl­tö­ra­ken­teet
– Perinteiset sivustot ja SharePoint-sisältörakenteet
– Modernit sivustot ja hubisivustot
– Iso kuva, ”mitä tallennan minnekin?”

Hy­bri­diym­pä­ris­töt
– Arkkitehtuuri ja vaatimukset
– Tuetut hybridit (app launcher, sites, OneDrive for Business, B2B site, self service site creation, auditing, taxonomy and content types, BCS, Search)

Powe­rApps, Flow ja Power BI
– Power Platform arkkitehtuuri ja SharePointin laajentaminen
– Lomakkeiden rakentaminen
– Työnkulkujen automatisointi
– Raportointi

Hal­lin­ta PowerS­hel­lil­lä
– SPO management shell
– PnP PowerShell

Rää­tä­löin­ti­ta­vat ja rää­tä­löin­tien hal­lin­ta
– Add-in malli ja ratkaisujen hallinta
– SharePoint Framework (SPFx) komponentit ja kustomoinnit

Si­säl­lön siir­to
– Siirtyminen klassisesta sivustorakenteesta moderniin
– Sisällönsiirto käyttäen SharePoint Migration Tool (SPMT) ja SharePoint Migration Assessment Tool (SMAT) työkaluja
– Sivujen modernisointi Office PnP Page Transformation -mallilla

Tie­don­hal­lin­ta ja tie­to­vuo­to­jen es­tä­mi­nen
– Tiedon elinkaari: Retention labels
– Tiedon luokittelu: Sensitivity labels & unified labeling
– Tietovuotojen estäminen: Data Loss Prevention (DLP)

Ra­por­toin­ti, ym­pä­ris­tön val­von­ta ja au­di­toin­ti
– Käytön seuranta
– Audit log

————————

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanin Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14 B, Helsinki.

Koulutus toteutetaan myös etänä.

Ajankohta:
07.-08.12.2020

Hinta:
1 390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Koulutus laskutetaan etukäteen ilmoittautumisen saatuaan. Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta vielä 30 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen ei palauteta osallistumismaksua, mutta voit vaihtaa tilaisuuden osallistujan tai siirtää osallistumisen seuraavaan tapahtumaan.