Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

SharePoint sivuston/työtilan omistajalle (2 pv)

SharePoint sivuston/työtilan omistajalle-koulutus antaa vankan yleiskatsauksen SharePointin työryhmäsivuston ylläpidossa tarvittavista taidoista.

Koulutuksen käytyäsi osaat hallita sivustokokoelmia, niin klassisia kuin moderneja sivustoja ja sivuja tehokkaasti. Tiedät myös, mitkä Office365 työkalut liittyvät läheisesti sivustoon ja osaat hallita tarvittaessa termijoukkoja ja käyttöoikeuksia.

Esitiedot

Jotta saat parhaan hyödyn koulutuksesta, tulisi sinulla olla perustiedot SharePointista. Esimerkiksi tiedostojen lataamisen, kirjastojen luomisen ja sivun muokkaamisen tulisi olla sinulle jo tuttuja. Jos et ole vielä käyttänyt SharePointia, saat tarvittavat pohjatiedot esimerkiksi SharePoint käytön aloittaminen -koulutuksestamme.

SharePoint sivuston / työtilan omistajalle -koulutuksen sisältö

1. päivä

Katsaus

 • Mikä on SharePointin rooli Office365 maailmassa?
 • SharePoint-sivuston käyttökatsaus: mitä SharePoint on ja mitä sillä tehdään & milloin sitä kannattaa käyttää.

Järjestelmän rakenne

 • Sivustokokoelmat ja sivusto
 • Sisältö sivuina, kirjastoina ja luetteloina
 • Sivustokokoelma ja sivustot
 • Klassinen vs. moderni sivusto

Sivujen hallinta (klassiset sivustot)

 • Sivujen luominen ja poistaminen
 • Sivujen muokkaaminen
 • Kuvien käsittely SharePointissa
 • Tiedon tuonti verkko-osan eli web-partin avulla sivuille
 • Verkko-osien ominaisuudet ja asetukset

Sivustoon lisättävät sovellukset eli kirjastot ja luettelot

 • Tallennusrakenteen suunnittelu
 • Kirjaston luonti ja asetukset
 • Asiakirjan hallinta kirjastossa
 • Kirjaston metatiedot eli sarakkeet
 • Kirjaston näkymien hallinta, lajittelu ja suodatus, näkymän nostaminen sivuston vasempaan navigaatioon
 • Kansioiden käyttäminen kirjastossa
 • Versionhallinta ja muut oleelliset ominaisuudet
 • Kirjaston tallentaminen malliksi

Luetteloiden hallinta

 • Luetteloiden luonti ja yleiset asetukset
 • Erilaiset luettelot kuten Tapahtumakalenteri, Tehtävät ja Ilmoitukset
 • Oman luettelon luonti ja hallinta
 • Luettelon näkymien hallinta

2. päivä

Sivustosarakkeet ja sisältötyypit

 • Mihin tarvitaan metatietoa?
 • Sivuston sarakkeet eli metatietomalli
 • Hallittujen metatietojen käyttäminen
 • Omien metatietojen määritys
 • Sivuston sisältötyypit (Content-types) ja dokumenttipohjat
 • Omien sisältötyyppien lisäys ja käyttöönotto kirjastossa/luettelossa

Termijoukkojen hallinta

 • Termijoukon hallinta, ryhmien ja termijoukkojen luonti ja käyttöoikeudet

Sivujen hallinta (Modernit sivustot)

 • Sivujen luominen ja poistaminen
 • Sivujen ulkoasun muokkaaminen verkko-osien eli web-partien avulla
 • Tiedon tuonti sivulle ja erilaisten verkko-osien hyödyntäminen työtilassa
 • Verkko-osien ominaisuudet ja asetukset
 • Uutissisvustojen hyödyntäminen
 • Julkaisuominaisuus ja sen käyttäminen

SharePointin hakuominaisuudet

 • Haun asetukset, lähteet, hakutulostyypit, hakukyselyn säännöt
 • Hakuun pohjautuvien verkko-osien (Sisältöhaku) käyttö ja hyödyntäminen sivuston sisällä

3. päivä

Katsaus hallintakeskukseen

 • Sivustokokoelmien luominen, rajoitukset, valinnat ja asetukset
 • Haun hallinta
 • Työryhmäsivuston jakamisasetukset organisaation ulkopuolisille käyttäjille

Käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet

 • Käyttäjäryhmien hallinta
 • Käyttöoikeuksien periytyminen ja periytyminen katkaiseminen
 • Käyttöoikeuksien määrittäminen: oikeuksien lisäys, muokkaaminen ja poistaminen sivustolle/kirjastolle

Sivustokokoelman hallinta

 • Sivustokokoelman ominaisuudet ja niiden käyttöönotto
 • Sisällön ja rakenteen hallinta, sisältöjen siirtäminen/kopioiminen, mitä voi siirtää

Microsoft Teams

 • Mikä Teams on ja miten se liittyy SharePointiin?
 • Teamsin kanavien tallennus SharePoint-sivustolla

Työnkulut

 • Mihin työnkulkuja käytetään ja mitä ne ovat
 • Mitä kolmannen osapuolen ohjelmia tekemiseen on
 • SharePoint-työnkulut Flow:lla ja SharePoint Designerilla (demot)

Yhteenveto

SharePoint Intranet ja työryhmäsivustojen työkaluna

 

——————————

Koulutuspaikka:
Tietoturi Oy, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Aika:
18. – 20.3.2019

Hinta
1 990 eur
+ alv

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.