fbpx
Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pv)
Inspecta Academy järjestää nyt koulutuksen:

Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pv)

EUR

05.04.-09.06.2017, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere Lapinniemenranta 12, Tampere 18 maaliskuun, 2017 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Työturvallisuus , Ympäristö

Johtamisjärjestelmästandardeissa auditointi on oleellinen osa johtamisen Suunnittele-Toteuta-Tarkista-Paranna –silmukkaa. Ammattimaisten, pätevien auditoijien suorittama toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa, kokemusten vaihtoa toimintojen kesken, tehokasta avainasioiden tiedottamista, oppimista puolin ja toisin, näkemysten avartamista, toinen toistensa tukemista laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvassa parantamisessa sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja terävöittämisessä. Tehokkaista auditoinneista hyötyvät niin auditoitavat kohteet kuin auditoijat ja sekä koko organisaatio. Suunnitelmallinen valmistautuminen, jämäkkä toteutus, harkittu raportointi ja havaittujen kehitystoimenpiteiden toteuttaminen ovat tuloksellisen ja laadukkaan auditoinnin kivijalkoja.

Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen. Koulutus noudattaa laatu- ja ympäristöauditoinnin 19011- standardia. Koulutus on kolmepäiväinen, joka sisältää luentoja, ryhmätöitä ja oman organisaation harjoitusauditointeja. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

Kenelle
– Sisäisestä auditoinnista vastaavat henkilöt
– Organisaation sisäiset auditoijat

Kouluttajat
Jussi Moisio
, konsultti, Qualitas Fennica Oy
Tuulikki Lammi, toimialavastaava, Inspecta Sertifiointi


OHJELMA
1. päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Aloitus
Laatukäsite ja laadunhallintavaatimukset

– laatukäsitteen sisältöä
– laadunhallintavaatimusten kehittymistä
– ISO 9001 laadunhallintastandardi ja auditointi
– ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja auditointi
– OHSAS 18001 turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja auditointi

Auditointien perusteet
– auditoinnin taustaa ja historiaa
– miksi auditoidaan?
– auditointimäärittelyjä eri standardeissa ja ohjeissa
– ISO 19011 auditointistandardi

Auditointiprosessin päävaiheet
– erilaisia auditointityyppejä ja painotuksia
– auditoijan erilaisia rooleja
– auditoinnin vuosiohjelman tavoitteet ja rakenne
– auditoinnin sisällön suunnittelu
– auditointikohteiden ja ryhmien nimeäminen
– ryhmätyöharjoituksia aiheista

11.30 Lounas

12.15 Edellinen aihe jatkuu

13.15 ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 auditointikokemuksia

14.00 Kahvi

14.15 ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 auditoijan silmin

16.00 Päivä päättyy

Välityönä osallistujat keräävät saamaansa auditointikohteeseen liittyvää aineistoa auditointisuunnitelman valmistelua varten 2. päivän aikana.


2. päivä

08.45 Aamukahvi

09.00 Päivän aikana käydään läpi
– auditointitekniikkaa ja –taitoja
– vuorovaikutteinen haastattelu
– yksittäisen auditoinnin sisällön suunnitteluperiaatteet
– harjoitusauditointien valmistelut
– ryhmät valmistelevat harjoitusauditointi harjoituksen joka tehdään omassa tai muussa organisaatioissa
– demonstrointiharjoitukset
– muistiinpanojen tekeminen
– havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana
– havaintojen tulkintaperiaatteita (kommentti, lievä, vakava, kehityskohde)

11.30 – 12.15 Lounas

14.00 – 14.15 Kahvi

16.00 Päivä päättyy

2. ja 3. päivän välillä ryhmät tekevät omatoimisesti harjoitusauditoinnit, eivät raportoi vielä.

3. päivä

08.45 Aamukahvi

09.00 Päivän aikana käydään läpi
– auditoinnin raportointi
– ryhmät laativat harjoitusraportit
– palautepalaverin pitämisen periaatteet
– ryhmät esittelevät raporttinsa
– auditoinnin ja omien taitojen jatkuva parantaminen
– ryhmät ruotivat omia suoritteitaan ja tunnistavat kehityskohteita
– mitä auditoinnin jälkeen tapahtuu

11.30 Lounas

12.15 Yhteenveto tehokkaan auditoinnin vaatimuksista ja näkökohdista

13.00 Tentti

15.00 Kurssin päätös

Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen kylpylä, Tampere

Aika:
05.04., 02.05., 05.04.2017

Hinta:
1 720 eur
+ alv 24 %

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja