Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus – TTT-järjestelmän arviointi (3 pv)

Kolmepäiväinen Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus antaa kattavat valmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja ja toimittaja-arviointeja. Kurssiin sisältyy:
Tehokas sisäinen arviointi –koulutus (2 pv), jossa saat perusvalmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja.
Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta (1 pv), jolloin paneudutaan erityisesti ISO 45001 standardiin auditoinnin näkökulmasta.

Koulutuksessa
– opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan sisäisiä arviointeja ja
– saat matkaasi auditoijan työkaluja, taitoja sekä vinkkejä haastattelutekniikoihin ja liiketoiminnallisen lisäarvon maksimoimiseen.
– Ymmärrät arviointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta.
– ISO 14001 ja ISO 45001 sisällöt käydään läpi sisäisen arvioijan kannalta.

Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet oman organisaation työterveys- ja työturvallisuusauditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen. Koulutus ohjaa hyvään auditointitapaan auditointistandardin 19011 mukaisesti.

Kolmepäiväinen koulutus sisältää
– luentoja, ryhmätöitä ja oman organisaation harjoitusauditointeja.
– pienimuotoisen ennakkotyön.
– Koulutuspäivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.
– Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

HUOM! Mahdollisuus osallistua myös vain 24.4.2019 järjestettävään Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta (1 pv), jossa käydään läpi standardin vaatimukset sisäisen auditoinnin kannalta.
– Edellytyksenä on, että henkilö tuntee hyvin 19011 auditointistandardin vaatimukset.
– Päivän tavoitteena on käydä 45001-standardin rakenne ja tuoda näkökulmia TTT-arvioinnissa huomioitaviin asioihin.
– Kurssilla ei käydä 45001-standardin sisältöä kokonaisuudessaan.
– Halutessaan osallistuja voi ryhmätöiden ja keskustelujen avulla koostaa omaa tarkastuslistaansa arviointien tueksi.

Tavoite
* ISO 45001 –standardien auditointivaatimukset:
Mitä järjestelmän arvioinnissa on huomioitava?
Mitä järjestelmä edellyttää?
* auditoinnin suunnittelu
* auditointitekniikka ja työkalut
* auditointitaidot
* sisäisen auditoinnin tehostaminen ja kehittäminen
* johdon mukaan saaminen sisäiseen auditointiin
* auditointi osana tehokasta laatujärjestelmää
* auditointien edelleen kehittäminen
* lopputentti

Välitehtävät:
1) sisäisen auditoinnin vuosiohjelma
2) harjoitusauditointi

Kenelle?
Kurssi on suunniteltu siten, että se soveltuu:
– Sisäisestä auditoinnista vastaavat henkilöt
– Organisaation sisäiset auditoijat
– Työturvallisuuspäälliköt ja –asiantuntijat

Kouluttajat:
Kaj von Weissenberg
, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta
Sini Ahlgren, HSEQ-tuotepäällikkö, Kiwa Inspecta

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta päivästä (12.2., 19.3. ja 24.4.2019):
1. päivä:
12.2.2019 Tehokas sisäinen arviointi, osa 1
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

2. päivä:
19.3.2019 Tehokas sisäinen arviointi, osa 2
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

3. päivä:
24.4.2019 Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta
Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa


OHJELMA

1. PÄIVÄ: tiistai 12.2.2019
Tehokas sisäinen arviointi
, osa 1
Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti

10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista

10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus
– organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi
– arvioinnin vuosisuunnittelu
– toiminnon ”tila ja tärkeys”
– prosessien arviointi
– arviointikohteiden valinta
– mitä haluan saada esille arvioinnissa?
– laadinko kysymyslistan?
– miten havainnot kirjataan ja raportoidaan

12.00 Lounas

13.00 Kehittäminen, tavoitteet ja arviointi
– sisäinen arviointi on koulutuksen väline
– sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa
– miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat?
– arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota.

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Arviointitekniikka

15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto

16.00 Päivä päättyy

—-

Päivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.

—-

2. PÄIVÄ: tiistai 19.3.2019
Tehokas sisäinen arviointi
, osa 2
Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

8.45 Aamukahvi

9.00 Välityön läpikäynti

10:15 Kertausta ja yleistä arvioinnista

11.00 Korjaavat toimenpiteet

12.00 Lounas

13.00 Johdon katselmus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani?

15.45 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy

—-

3. PÄIVÄ: keskiviikko 24.4.2019
Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta

Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Uudet ISO 45001:2018 vaatimukset
• Keskeisimmät muutokset
• Järjestelmän rakenne

9.30 ISO 45001:2018 vaatimukset arvioijan kannalta
Keskeiset vaatimukset

12.00 Lounas

13.00 ISO 45001:2018 vaatimukset arvioijan kannalta
Keskeiset vaatimukset

14.00 Kahvi

14.15 Yhteenveto tehokkaan TTT-auditoinnin vaatimuksista ja näkökohdista sekä keskeisiä taitoja

15.30 Loppukeskustelu

~16.00 Päivä päättyy

—————————–

Koulutuspaikat:
Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa
Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5, 01530 Vantaa

Ajankohta:
12.2., 19.3. ja 24.4.2019

Hinta:
1 750 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.