Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus (3 pv)

Kolmepäiväinen Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus antaa kattavat valmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja ja toimittaja-arviointeja. Kurssiin sisältyy:
Tehokas sisäinen arviointi –koulutus (2 pv), jossa saat perusvalmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja.
Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä (1 pv), jolloin paneudutaan erityisesti ISO 9001 standardiin auditoinnin näkökulmasta.

Koulutuksessa
– opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan sisäisiä arviointeja ja
– saat matkaasi auditoijan työkaluja, taitoja sekä vinkkejä haastattelutekniikoihin ja liiketoiminnallisen lisäarvon maksimoimiseen.
– Ymmärrät arviointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta.
– ISO 14001 ja ISO 45001 sisällöt käydään läpi sisäisen arvioijan kannalta.

Koulutus sisältää pienimuotoisen ennakkotyön. Koulutuspäivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.


Kenelle?
Kurssi on suunniteltu siten, että se soveltuu:
– Organisaation sisäiset arvioijat tai arvioijiksi aikovat
– Organisaation ja prosessien kehittämisestä kiinnostuneet

Kouluttaja:
Kaj von Weissenberg
, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta päivästä (12.2., 19.3. ja 11.4.2019):
1. päivä:
12.2.2019 Tehokas sisäinen arviointi, osa 1
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

2. päivä:
19.3.2019 Tehokas sisäinen arviointi, osa 2
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

3. päivä:
11.4.2019 Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä
Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa


OHJELMA

1. PÄIVÄ: tiistai 12.2.2019
Tehokas sisäinen arviointi
, osa 1
Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti

10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista

10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus
– organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi
– arvioinnin vuosisuunnittelu
– toiminnon ”tila ja tärkeys”
– prosessien arviointi
– arviointikohteiden valinta
– mitä haluan saada esille arvioinnissa?
– laadinko kysymyslistan?
– miten havainnot kirjataan ja raportoidaan

12.00 Lounas

13.00 Kehittäminen, tavoitteet ja arviointi
– sisäinen arviointi on koulutuksen väline
– sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa
– miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat?
– arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota.

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Arviointitekniikka

15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto

16.00 Päivä päättyy

—-

Päivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.

—-

2. PÄIVÄ: tiistai 19.3.2019
Tehokas sisäinen arviointi
, osa 2
Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

8.45 Aamukahvi

9.00 Välityön läpikäynti

10:15 Kertausta ja yleistä arvioinnista

11.00 Korjaavat toimenpiteet

12.00 Lounas

13.00 Johdon katselmus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani?

15.45 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy

—-

3. PÄIVÄ: torstai 11.4.2019
Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä

Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Keskeiset hallintajärjestelmävaatimukset
– ISO 9001 laadunhallintastandardi ja auditointi

11.30 Lounas

12.15 Keskeiset hallintajärjestelmävaatimukset jatkuu
– ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja auditointi
– ISO 45001 turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja auditointi

14.00 Kahvi

14.15 Keskeisiä taitoja
– vuorovaikutteinen haastattelu
– yksittäisen auditoinnin sisällön suunnitteluperiaatteet
– muistiinpanojen tekeminen
– havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana
– havaintojen tulkintaperiaatteita (kommentti, lievä, vakava, kehityskohde)
– auditoinnin raportointi
– palautepalaverin pitämisen periaatteet
– auditoinnin ja omien taitojen jatkuva parantaminen
– mitä auditoinnin jälkeen tapahtuu

15.00 Yhteenveto päivästä ja loppukeskustelu

15.30 Ohjeet tenttiin (tehdään etänä)
Tentin viimeinen palautuspäivämäärä kerrotaan koulutuksessa.

15.45 Kurssin päätös

—————————–

Koulutuspaikat:
Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa
Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5, 01530 Vantaa

Ajankohta:
12.2., 19.3. ja 11.4.2019

Hinta:
1 750 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.