Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus – TTT-järjestelmän arviointi (3 pv)

Kolmen päivän Sisäisen auditoijan pätevöitymiskoulutus antaa kattavat valmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja ja toimittaja-arviointeja. Koulutukseen sisältyy:

Tehokas sisäinen arviointi –koulutus (2 pv), jossa saat perusvalmiudet suorittaa sisäisiä arviointeja.
Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta (1 pv), jolloin paneudutaan erityisesti ISO 45001 standardiin auditoinnin näkökulmasta.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan sisäisiä arviointeja ja saat matkaasi auditoijan työkaluja, taitoja sekä vinkkejä haastattelutekniikoihin ja liiketoiminnallisen lisäarvon maksimoimiseen. Ymmärrät arviointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta. ISO 14001 ja ISO 45001 sisällöt käydään läpi sisäisen arvioijan kannalta.

Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet oman organisaation työterveys- ja työturvallisuusauditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen. Koulutus ohjaa hyvään auditointitapaan auditointistandardin 19011 mukaisesti.

Koulutus on kolmepäiväinen, joka sisältää luentoja, ryhmätöitä ja oman organisaation harjoitusauditointeja. Koulutus sisältää pienimuotoisen ennakkotyön. Koulutuspäivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

HUOM!
Mahdollisuus osallistua myös vain 3.12.2019 järjestettävään Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta (1 pv), jossa käydään läpi standardin vaatimukset sisäisen auditoinnin kannalta. Edellytyksenä on, että henkilö tuntee hyvin 19011 auditointistandardin vaatimukset. Päivän tavoitteena on käydä 45001-standardin rakenne ja tuoda näkökulmia TTT-arvioinnissa huomioitaviin asioihin. Kurssilla ei käydä 45001-standardin sisältöä kokonaisuudessaan. Halutessaan osallistuja voi ryhmätöiden ja keskustelujen avulla koostaa omaa tarkastuslistaansa arviointien tueksi.

Tavoite
* ISO 45001 –standardien auditointivaatimukset:
Mitä järjestelmän arvioinnissa on huomioitava?
Mitä järjestelmä edellyttää?
* auditoinnin suunnittelu
* auditointitekniikka ja työkalut
* auditointitaidot
* sisäisen auditoinnin tehostaminen ja kehittäminen
* johdon mukaan saaminen sisäiseen auditointiin
* auditointi osana tehokasta laatujärjestelmää
* auditointien edelleen kehittäminen
* lopputentti

Välitehtävät:
1) sisäisen auditoinnin vuosiohjelma
2) harjoitusauditointi


Kenelle?
Kurssi on suunniteltu siten, että se soveltuu:
– Sisäisestä auditoinnista vastaavat henkilöt
– Organisaation sisäiset auditoijat
– Työturvallisuuspäälliköt ja –asiantuntijat

Kouluttajat:
Kaj von Weissenberg
, liiketoimintapäällikkö, Kiwa Inspecta
Sini Ahlgren, HSEQ-tuotepäällikkö, Kiwa InspectaOHJELMA

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta päivästä (29.10., 21.11. ja 03.12.2019):
1. päivä:
29.10.2019 Tehokas sisäinen arviointi, osa 1
Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

2. päivä:
21.11.2019 Tehokas sisäinen arviointi, osa 2
Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

3. päivä:
03.12.2019 Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa


OHJELMA

1. PÄIVÄ: tiistai 29.10.2019
Tehokas sisäinen arviointi
, osa 1
Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti

10.00 Arviointistandardi ISO 19011 ja pääkohtia standardien vaatimuksista

10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus
– organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi
– arvioinnin vuosisuunnittelu
– toiminnon ”tila ja tärkeys”
– prosessien arviointi
– arviointikohteiden valinta
– mitä haluan saada esille arvioinnissa?
– laadinko kysymyslistan?
– miten havainnot kirjataan ja raportoidaan

12.00 Lounas

13.00 Kehittäminen, tavoitteet ja arviointi
– sisäinen arviointi on koulutuksen väline
– sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa
– miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat?
– arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota.

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Arviointitekniikka

15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto

16.00 Päivä päättyy

—-

Päivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.

—-

2. PÄIVÄ: torstai 21.11.2019
Tehokas sisäinen arviointi
, osa 2
Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

8.45 Aamukahvi

9.00 Välityön läpikäynti

10:15 Kertausta ja yleistä arvioinnista

11.00 Korjaavat toimenpiteet

12.00 Lounas

13.00 Johdon katselmus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani?

15.45 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy

—-

3. PÄIVÄ: keskiviikko 03.12.2019
Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä – ISO 45001:2018 kannalta

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Uudet ISO 45001:2018 vaatimukset
• Keskeisimmät muutokset
• Järjestelmän rakenne

9.30 ISO 45001:2018 vaatimukset arvioijan kannalta
Keskeiset vaatimukset

12.00 Lounas

13.00 ISO 45001:2018 vaatimukset arvioijan kannalta
Keskeiset vaatimukset

14.00 Kahvi

14.15 Yhteenveto tehokkaan TTT-auditoinnin vaatimuksista ja näkökohdista sekä keskeisiä taitoja

15.30 Loppukeskustelu

~16.00 Päivä päättyy

—————————–

Koulutuspaikat:
Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5, 01530, Vantaa
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
29.10., 21.11. ja 03.12.2019

Hinta:
1 750 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.