Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sisäisen auditoijan pätevöitymispäivä (1 pv)

Johtamisjärjestelmästandardeissa auditointi on oleellinen osa johtamisen Suunnittele-Toteuta-Tarkista-Paranna –silmukkaa. Ammattimaisten, pätevien auditoijien suorittama toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa, kokemusten vaihtoa toimintojen kesken, tehokasta avainasioiden tiedottamista, oppimista puolin ja toisin, näkemysten avartamista, toinen toistensa tukemista laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvassa parantamisessa sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja terävöittämisessä.

Mikäli olet aikaisemmin suorittanut Inspectalla kaksipäivän Tehokas Sisäinen arviointi –koulutuksen, olet tervetullut Auditoijien pätevöitymiskoulutuksen kolmanteen päivään. Se antaa valmiudet oman organisaation laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tehostamiseen.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua lopputenttiin. Tentin hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy myöntää sisäisen auditoijan todistuksen.

Sisältö:
– ISO 9000-, ISO 14000- ja ISO 45001 –standardien auditointivaatimukset
– auditoinnin suunnittelu
– auditointitekniikka ja työkalut
– auditointitaidot
– sisäisen auditoinnin tehostaminen ja kehittäminen
– johdon mukaan saaminen sisäiseen auditointiin
– auditointi osana tehokasta laatujärjestelmää
– auditointien edelleen kehittäminen
– lopputentti

Kenelle?
Koulutuksen kohderyhmänä ovat:
– sisäisestä auditoinnista vastaavat henkilöt
– organisaation sisäiset auditoijat


Kouluttaja:
Kaj von Weissenberg
, liiketoimintapäällikkö, Kiwa InspectaOHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Keskeiset hallintajärjestelmävaatimukset
– ISO 9001 laadunhallintastandardi ja auditointi

11.30 Lounas

12.15 -ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja auditointi

14.00 Kahvi

14.15 Keskeisiä taitoja
– vuorovaikutteinen haastattelu
– yksittäisen auditoinnin sisällön suunnitteluperiaatteet
– muistiinpanojen tekeminen
– havaintojen varmistaminen auditoinnin aikana
– havaintojen tulkintaperiaatteita (kommentti, lievä, vakava, kehityskohde)
– auditoinnin raportointi
– palautepalaverin pitämisen periaatteet
– auditoinnin ja omien taitojen jatkuva parantaminen
– mitä auditoinnin jälkeen tapahtuu

15.00 Yhteenveto päivästä ja loppukeskustelu

15.30 Ohjeet tenttiin (tehdään etänä).
Tentin viimeinen palautuspäivämäärä kerrotaan koulutuksessa.

15.45 Kurssin päätös

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa, Karhumäentie 5, 01530 Vantaa

Ajankohta:
torstai 11.04.2019

Hinta:
730 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistuja ei saavu koulutukseen, eikä osallistumista ole peruutettu, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.