fbpx
Sisäisten auditointien koulutus – päivitä uutta energiaa auditointeihin (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001) (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

Sisäisten auditointien koulutus – päivitä uutta energiaa auditointeihin (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001) (1 pv)

EUR

08.-10.07.2016, Scandic Julia, Turku Eerikinkatu 4, Turku 10 heinäkuun, 2016 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus

Johtamisjärjestelmästandardien perusrakenteeseen sisältyy Demingin periaate Suunnittele -Tee – Arvioi/Mittaa – Paranna. Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa. Nykyaikainen auditointi tukee organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista mahdollisimman virtaviivaisesti. Sisäisen auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa ”Must Be” -asioissa ja kehittämiskohteiden yhteisessä tunnistamisessa.

Auditoinnin oheistuotteina syntyy tehokasta viestintää kysyjien ja vastaajien kesken, parhaiden käytäntöjen vaihtumista osapuolten kesken, tavoitteiden realistisuuden peilausta, nykyisten toimintatapojen kyseenalaistamista jne. Eräs auditoinnin olennaisimpia hyötyjä organisaatiolle ovat auditoijien raportoimat toimintojen vahvuudet ja auditointihetkellä kunnossa olleet toimintatavat. Niitä vahvistamalla ja kehityskohteita ja poikkeamia korjaten organisaatio vahvistaa kyvykkyyksiään.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet uusille auditoijille, syventää ja tehostaa kokeneiden auditoijien toteutusta, osoittaa auditoinnin merkitys toiminnan varmentamisen kannalta, avata auditointien merkitys organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta sekä osoittaa keskeisiä tekijöitä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän auditoinnin kannalta.

Koulutus on tarkoitettu prosessien omistajille, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusauditointeja suorittaville sekä kaikille toimivista auditoinneista kiinnostuneille. Koulutus antaa myös uuden näkökulman kaupunkien ja suurten yritysten sisäisille tarkastajille.

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän tavoitteena on käydä vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuspäivän päätteeksi kouluttaja osoittaa osallistujille, miten he voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Asiantuntija:
Jussi Moisio
, IMS Business Solutions Oy, Qualitas Fennica


OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma ja tavoitteet

Sisäisten auditointien tarkoitus, tavoitteet ja menettely
– sovittujen toimintatapojen varmentamisen ja kehittämisen näkökulma
– vaatimusten ja odotusten arviointi
– vuoropuhelu, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen
– auditointiperusteet kuten ISO 9001, ISO 14001 ja kohteen oma dokumentaatio
– ISO 19011:2011 keskeinen sisältö

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin suunnittelu
– vuosisuunnitelma
– arviointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä
– ryhmän tehokas toiminta
– painopistealueet ja lähestymistavan valinta (tuote-, prosessi-, järjestelmä-, kipupiste-, kilpailukyky-, horisontaali- tai vertikaaliauditointi)

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin toteutus
– avaus- ja päätöskokoukset
– havaintojen tekeminen ja kirjaaminen muistiinpanoihin raportointia varten
– vastavuoroiset haastattelut, kuuntelu, ajatusten vaihto, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen
– näytöt
– pääarvioijan ja arvioijan roolit ja käyttäytyminen
– ihmisten mukaan saaminen
– ympäristönäkökohdat ja niiden havainnointi toiminnoissa ja kentällä
– vaaratilanteiden havainnointi toiminnassa ja kentällä

12:00 Lounas

13:00 Auditointiin valmistautuminen
– valmistelevat toimenpiteet
– kysymykset ja todennettavat asiat
– erilaiset lähestymistavat kuten kriittiset ja tärkeät tekijät, tavoitteet ja tulokset, viranomaisvelvoitteet, ongelmat, palautteet, henkilöstö, johtaminen, ohjeet…
– prosessien toimivuuden ja kyvyn arviointi
– tulosten arviointi
– ympäristöjärjestelmässä painottuvat asiat
– turvallisuusjärjestelmässä painottuvat asiat
– kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen kytkeytyvä jatkuvan parantamisen periaate

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin raportointi ja tulosten esittäminen
– muistiinpanot, tulosten raportointi ja palautteen antaminen
– auditoinnin yhteenveto
– poikkeamat, kehittämiskohteet ja vahvuudet
– työkalut, lomakkeet ja raporttimallit

Seuranta, vaikutusten arviointi ja menettelyn kriittinen arviointi
– korjaavat toimenpiteet
– poikkeamien ja kehittämiskohteiden käsittely
– vahvuuksien levittäminen organisaatiossa
– arviointimenettelyn kriittinen tarkastelu ja jatkuva parantaminen

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutusaika ja -paikka:
30.08.2016, Scandic Julia, Turku

Hinta:
540 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja