Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sopimus- ja vastuuasiat konekaupassa (1 pv)

Koulutuksessa käsitellään kone- ja laitekauppaan liittyviä sopimusasioita sekä eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia konekauppaa tehtäessä.

Koulutuksen alussa luodaan katsaus koneiden suunnittelua ja valmistusta koskevaan EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY ja sen sisältämiin velvoitteisiin koneiden valmistajille. Päivän avausosuudessa käydään läpi mm. koneiden ja osittain valmiiden koneiden lailliseen markki-noille saattamiseen liittyvät konedirektiivin 2006/42/EY esittämät menettelyt (esim. CE-merkintä, dokumentaatiovaatimukset ym.).

Valtaosa koulutuksen sisällöstä keskittyy erilaisiin kone- ja laitekauppaan liittyviin sopimuseh-toihin. Koulutuksessa tarkastellaan konekauppaan liittyviä tärkeimpiä riskejä (esim. viivästyk-set toimituksissa, virhetilanteet, korvausvaatimukset, jälkitoimitukset jne.) ja näiden välttämistä ja rajoittamista sopimusehdoilla. Lisäksi tarkastellaan, miten velvoitteet ja vastuut määräytyvät, jos asioita jää sopimatta.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on auttaa kaupan eri osapuolia sopimuskäytäntöjen noudattamisessa ja hankalien riitojen ja ongelmatilanteiden välttämisessä.

Kenelle?
Koulutus soveltuu kaikille koneiden myynti- ja hankintaorganisaatioon kuuluville henkilöille, jotka osallistuvat konekauppaan liittyvien tarjousten, tilausten, sopimusten tai teknisten spesi-fikaatioiden tekemiseen ja niistä neuvottelemiseen (esim. myynti- ja ostopäälliköt, kaupalliset johtajat, myyjät, ostajat jne.). Koulutus on yleinen, eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn toi-mialaan.

Kouluttajat


OHJELMA
8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus

9:15 Konekauppaan liittyvät turvallisuusvaatimukset EU:ssa: konedirektiivi 2006/42/EY
– Koneen valmistajan velvollisuudet konedirektiivissä 2006/42/EY
– Osittain valmiin koneen valmistajan velvollisuudet
– Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
– Koneen ja osittain valmiin koneen markkinoille saattaminen

10:15 Tauko

10:30 Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut kone- ja laitekaupassa
– Milloin ja miten sopimus syntyy
– Sopimuksen neuvotteluprosessi
– Kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset

11:30 Lounas

12:15 Sovellettava lainsäädäntö ja vastuutilanteet
– CISG – kansainvälinen kauppalaki
– Virhe- ja viivästysvastuut
– Vastuunrajoitukset

13:15 Tauko

13:30 Yleisten sopimusehtojen käyttö
– Orgalime ehdot
– NLM ehdot
– Huoltosopimusehdot NU 06 ja NR 06
– Orgalime General Conditions for Maintenance – M2000
– General Conditions form the Repair of Machinery and Equipment R02
– Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot
– Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot

14:15 Kahvitauko

14:30 Erimielisyyksien ratkaisu ja case-esimerkkejä
– Käytännön case-esimerkkejä
– Riitojenratkaisumekanismit – milloin sopia ja milloin riidellä?
– Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Tuomioiden täytäntöönpano kansainvälisissä riidoissa

15:30 Kysymyksiä ja keskustelua

16:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
20.11.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
645
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.