Edita järjestää nyt koulutuksen:

Sosiaali- ja terveysalan arjen tietosuoja (1/2 pv)

Mitkä lait, asetukset ja ohjeet säätelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallintaa ja käsittelyä? Miten huolehtia, että lainsäädännön vaatimukset toteutuvat sosiaali-ja terveysalan arjessa? Miten toteuttaa tietosuojakäytäntöjen mukaista viestintää, kun kirjataan potilastietoja? Kenelle potilastietoja saa luovuttaa? Voiko potilaan tiedot poistaa hänen niin pyytäessään? Voiko viranomaiselle luovuttaa tietoja potilaasta ja millä edellytyksillä? Milloin ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksesta täyttyy?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset käsittelevät henkilötietoja päivittäin, jonka vuoksi lainsäädännön vaatimusten tunteminen ja vaatimusten oikeanlainen soveltaminen arjessa on ensiarvoisen tärkeää. Tässä koulutuksessa käydään läpi potilastietojen ja sosiaalihuollon asiakastietojen tietosuojaa, kirjaamista ja salassapitoa koskevia asioita käytännönläheisesti, mutta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietosuojaa koskevat erityiset vaatimukset huomioiden.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä lait, asetukset ja ohjeet säätelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallintaa ja käsittelyä ja mitä niistä pitää tietää käytännön työssä?
– Keskeiset määritelmät ja käsitteet: mitä ovat potilastieto ja sosiaalihuollon asiakastieto? Kuka on rekisterinpitäjä tai tietojen käsittelijä?
– Mitä asioita tulisi huomioida potilas- tai asiakastietojen kirjaamisessa? Mitä on esimerkiksi asiallinen tai epäasiallinen potilastietojen kirjaaminen?
– Kenellä on oikeus katsella potilaan tietoja ja millä edellytyksillä?
– Missä tapauksissa virheellisesti kirjattua tietoa saa tai pitää korjata?
– Kenelle potilastietoja saa luovuttaa? Saako alaikäisen lapsen tietoja luovuttaa heidän vanhemmilleen?
– Tuleeko kaikki arkaluonteisetkin hoidolliset tekstit luovuttaa potilaalle itselleen hänen niin pyytäessään?
– Voiko viranomaiselle tai vakuutusyhtiölle luovuttaa tietoja potilaasta ja millä edellytyksillä? Voiko henkilö- ja potilastietoja luovuttaa, jos henkilön epäillään syyllistyneen rikokseen?
– Voidaanko potilaan tiedot poistaa hänen niin pyytäessään?
– Mitä pidetään henkilötietojen tietoturvaloukkauksena sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnassa?
– Millaisissa tilanteissa tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa tietosuojavaltuutetun toimistolle tai tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneelle potilaalle/asiakkaalle?
– Milloin tietoturvaloukkauksesta ei tarvitse ilmoittaa?


Kenelle?
– hoitajille ja lääkäreille
– ylihoitajille ja osastonhoitajille
– sosiaalityöntekijöille
– yksikön johtajille- ja päälliköille
– sosiaali- ja terveysalan hallinnossa työskenteleville
– sosiaali- ja terveysalan juristeille
– muille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille


Kouluttajat
Leena Alapuranen
, OTL, CIPP/E, Senior legal counsel
Leena on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt juristi. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

Salha Hanna, Legal Business Partner, CIPP/E, Wiidare Oy
Salha on avustanut eri toimialoilla toimivia suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita sekä julkishallinnon asiakkaita tietosuoja-asioissa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Salhalla on laaja kokemus tietosuojaan liittyvästä operatiivisesta työstä ja vaativista juridisista kysymyksistä. Hänellä on erityisosaamista myös tietoturvaan ja digitalisaatioon liittyvästä juridiikasta. Salha avustaa asiakkaita säännöllisesti mm. tietosuojakäytäntöjen suunnittelussa ja käyttöönotossa, dokumenttien laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa, vaikutustenarvioinneissa, tietoturvaloukkaustilanteissa sekä viranomaismenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Salha on myös pidetty kouluttaja tietosuoja-asioissa.OHJELMA

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Sosiaali- ja terveysalan arjen tietojenkäsittelyssä huomioitavat tietosuojavelvoitteet sekä keskeiset käsitteet
– Keskeiset sosiaali- ja terveysalan tietosuojasäädökset ja -velvoitteet sekä muut toimintaa ohjaavien vaatimusten lähteet
– Mitä ovat potilastieto ja sosiaalihuollon asiakastieto?
– Mikä on rekisterinpitäjä tai tietojen käsittelijä? Mitä tahoja nämä tyypillisesti ovat?
– Mitä asioita tulisi huomioida potilas- tai asiakastietojen kirjaamisessa? Mitä on esimerkiksi asiallinen tai epäasiallinen potilastietojen kirjaaminen?
– Kenellä on oikeus katsella potilaan tietoja ja millä edellytyksillä?
– Missä tapauksissa virheellisesti kirjattua tietoa saa tai pitää korjata?

9.45 Tietopyynnöt, tietojen luovuttaminen ja poistaminen
– Kenelle potilastietoja saa luovuttaa? Saako alaikäisen lapsen tietoja luovuttaa heidän vanhemmilleen?
– Tuleeko kaikki arkaluonteisetkin hoidolliset tekstit luovuttaa potilaalla itselleen hänen niin pyytäessään?
– Kuinka usein tiedot on oikeus saada? Mitä oikeuksia potilaalla on?
– Voiko viranomaiselle tai vakuutusyhtiölle luovuttaa tietoja potilaasta ja millä edellytyksillä? Voiko henkilö- ja potilastietoja luovuttaa, jos henkilön epäillään syyllistyneen rikokseen?
– Voidaanko potilaan tiedot poistaa hänen niin pyytäessään?

10.45 Tietoturvaloukkaukset ja niiden käsittely
– Arjen tietoturvariskit
– Mikä on tietoturvaloukkaus?
– Millaisissa tilanteissa tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa tietosuojavaltuutetun toimistolle sekä tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneelle potilaalle/asiakkaalle?
– Milloin tietoturvaloukkauksesta ei tarvitse ilmoittaa?
– Miten loukkauksia voi estää?

11.30 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Ajankohta:
13.10.2022

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 210 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 190 euroa + alv 24 % / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.