fbpx
Sote Lean-asiantuntija (6 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Sote Lean-asiantuntija (6 pv)

2 950 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

27.04.-15.06.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 17 huhtikuun, 2023 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Ikääntyvän väestön, potilasmäärien kasvun ja vähenevien ammattilaisten maailmassa sote-sektorin työskentely- ja johtamismalleja täytyy arvioida uudelleen. Lean-filosofia tarjoaa oivia työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon arjen sujuvoittamiseen.

Sote Lean-asiantuntija on kuuden päivän koulutus, josta saat syventävän tason tiedot lean-periaatteista, työkaluista, käytännön soveltamisesta ja johtamisesta sote-sektorin näkökulmasta. Lean-asiantuntija vie lean-ajattelutavan käytännön onnistumisten tasolle. Sujuvammat ja taloudellisemmat toiminta- ja palveluprosessit jättävät enemmän aikaa asiakaspalveluun ja hoitotyöhön.

Muutoksen tekijänä opit näkemään merkityksellisiä asioita potilaan/asiakkaan näkökulmasta, joka johtaa tekemään oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan. Käytännön lean-kehittäminen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

– Kehitysprojektin avulla saavutat konkreettisia parannuksia koulutusohjelma aikana (esim. säästät aikaa, pienennät kustannuksia tai nostat laatua)
– Opit tunnistamaan oikeat ongelmat sekä niiden juurisyyt ja saat konkreettisia työkaluja ja välineitä ongelmien ratkomiseen
– Ohjelman kouluttajat ovat lean-huippuasiantuntijoita


Hyödyt
Lean-asiantuntija oppii kehittämään parempia toimintatapoja ja sujuvampia prosesseja. Lean-oppeja kokeillaan käytännössä ja osana arkityötä jo koulutuksen aikana: koulutukseen sisältyy asiantuntijoidemme ohjaamana soveltavia harjoituksia ja oman organisaation lean-kehitysprojekti, joka voi olla esim. valitun prosessin parantamista. Leanin tuloksellinen soveltaminen tarkoittaa muutoksia toimintakulttuurissa. Muutokset voivat kohdistua kehittämistoiminnan johtamiseen, järkevämpään organisointiin ja jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltamiseen.

– Hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Opit parantamaan potilas-/asiakaskokemusta
– Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja
– Osaat viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti


Kenelle?
Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä, järjestämisestä, johtamisesta tai laadusta ja turvallisuudesta vastaaville asiantuntijoille julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä uusilla hyvinvointialueilla.

Ohjelma sopii esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, projekti-, laatu-, lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille. Voit toimia esim. hoitotyössä, asiantuntija-, esimies-, päällikkö-, johtamis-, kehittämis-, muutoksenhallinta-, projekti- tai suunnittelutehtävissä. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi etsiä parempia käytäntöjä päivittäiseen toimintaan, menetelmiä ongelmanratkaisuun tai saada aikaan muutoksia johtamiskäytäntöihin ja työskentelykulttuuriin.

Kouluttajat:
Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.


Risto Lintula
DI, Black Belt Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä. Nykyisin hän on osakas Nordic Process Improvement Oy:ssä. Hänen erityisosaamisen alueitaan ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 2006.


Juho Nikkola
DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista.

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.OHJELMA

Ohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä kuusi lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä.

Rakenne
– Kuusi lähiopetuspäivääAsiantuntija-alustukset
– Yksilö- ja ryhmätehtävätSoveltavat harjoitukset opintojaksoilla
– ProjektityöOman organisaation lean-kehitystehtävä

Koulutusjaksot

27.4.2023 ja 15.5.2023
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki ja live online
Johdanto Lean-ajatteluun / Kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi / Lean-kulttuurin luominen

Yleiskuva lean-ajattelusta periaatteineen ja työkaluineen auttaa ymmärtämään leanin soveltuvuuden ja hyödyntämismahdollisuudet sote-sektorilla. Tutustut systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmiin, tärkeimpiin lean-työkaluihin ja harjoittelet niiden käyttöä. Ymmärrät, miten saadaan aikaan pysyvää kehittämiskulttuuria ja miten Lean-asiantuntijana voit vaikuttaa muutostilanteiden hallintaan ja johtamiseen.

Leanin yleiskuva ja mahdollisuudet Sote-sektorilla
– Lean-ajattelun kulmakiviä:
– Kehittämisen perusta: asiakas keskiössä – kuka on asiakas?
– Arvo & hukka – Sote-sektorilla?
– Virtaus – miten kehittää kokonaisuutta?
– Yleiskuva tärkeimmistä lean-periaatteista ja työkaluista

Ongelmanratkaisu kehittämisen moottorina
– Systemaattinen ongelmanratkaisuprosessi, PDSA
– Ongelmanratkaisun periaatteita ja työkaluja
– Pika-Kaizen tiimien pieniin ongelmanratkaisuihin
– A3 monimutkaisemman ongelmanratkaisun tukena

Muutosjohtaminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi
– Muutosjohtaminen omassa organisaatiossa
– Kehittämistoiminnan tasot ja vastuut omassa organisaatiossa
– Systemaattisen kehittämisen jalkauttaminen: miten vaikutan ja vien Lean-kehittäjän viestiä
– Lean-asiantuntijana toimiminen: mihin pitää kiinnittää huomiota erilaisissa ympäristöissä

Lean-kulttuurin luominen
– Organisaation johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri onnistuneen kehittämistoiminnan edellytyksenä
– Pysyvän kehittämiskulttuurin aikaansaaminen omassa organisaatiossa


29.– 30.5.2023
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Nykytilan ymmärtäminen ja virtaustehokkuuden parantaminen

Tutustut lean-menetelmien soveltamiseen käytännössä. Perehdyt arvovirran ja nykytilan analysointiin ja opit menetelmiä virtaustehokkuuden parantamiseen ja ongelmien juurisyiden tunnistamiseen. Ymmärrät kuinka, missä ja milloin työkaluja ja menetelmiä voi soveltaa ja osaat käyttää niitä päivittäisessä työympäristössä.

Hyvä virtaus ja ohjauksen menetelmät
– Johdanto: hyvä virtaus & virtaustehokkuus
– Arvovirran analysointi (VSM), hukan tunnistaminen
– Virtaustehottomuuden tunnistaminen
– Virtauksen esteet (ja mitä niille voisi tehdä): kapeikot, silmukointi, hajonta
– Kapasiteetinohjaus ja jonot
– ”Tuotannonohjaus” terveydenhuollossa? Organisoituminen virtauksen mukaan; imu / JIT, tahtiaika

Nykytilan analysoinnin menetelmiä ja työtapoja
– Datan hankinta ja havainnollistaminen
– Juurisyyn etsimisen menetelmiä
– Ryhmätyöskentelytapoja ongelmanratkaisun eri vaiheisiin


14.– 15.6.2023
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Työn kehittäminen ja päivittäisjohtaminen

Tutustut työn analysoinnin ja kehittämismenetelmien soveltamiseen käytännössä sekä tavoiteasetannan ja mittaamisen merkitykseen kehitystyössä. Ymmärrät standardoidun työn merkityksen, ja kuinka oman työn ja työympäristön organisoinnilla voi vapauttaa aikaa olennaisiin asioihin. Saat ideoita siihen, miten lean-kulttuuria voi rakentaa tekemisen kautta ja että lean on ensisijaisesti johtamisen tuomista lähemmäksi käytännön työtä. Lean-johtamisperiaatteita ja niiden käyttöönottoa harjoitellaan esimerkkien kautta tukemaan jokapäiväistä työtä ja kehittämishankkeita.

Työn analysointi ja kehittäminen – Työn analysointi
– Havainnoinnin ja ajankäytön tutkimisen menetelmiä
– ”Go & see / Gemba” – mennään katsomaan!

Työn kehittäminen
– Työympäristön organisointi ja visuaalinen ohjaus
– Työn & prosessien vakiointi
– Virheenesto

Poikkeamasta kehittämiseen – mittaaminen ja tavoitteet
– Suoritusten mittaaminen mahdollistaa kehittämisen
– Tärkeitä Sote-sektorin mittareita
– Tavoitteenasetanta

Päivittäisjohtaminen – kehittämisen ylläpitäjä
– Päivittäisjohtaminen kokonaisuutena – kerroksittainen johtaminen
– Visuaalinen johtaminen
– Vastuuttaminen
– Esihenkilötyön vakiointi
– Jatkuva parantaminen & päivittäisjohtaminen


Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
27.4.– 15.6.2023

Hinta:
2 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Osallistuuko yrityksestänne useampi henkilö? Kysy tarjousta pakettihinnasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 6.4.2023 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja