fbpx
Starttipaketti lean-johtamiseen (2 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Starttipaketti lean-johtamiseen (2 pv)

1450 euroa /hlö + alv 24 %

1450 EUR

29.10.2020, Etäkoulutus , Etäkoulutus 1 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus

Lean-periaatteiden mukaisesti ohjattu organisaatio kehittyy jatkuvasti
Starttipaketti lean-johtamiseen on kahden päivän lean-koulutus, joka pureutuu lean-ajattelun mahdollisuuksiin ja tarjoaa työkaluja lean-periaatteiden käyttöönottoon. Koulutus auttaa myös ottamaan leanista enemmän irti ja hyödyntämään sitä tehokkaammin.

Koulutuksessa leania ei käsitellä pelkkänä työkalupakkina, vaan kulttuurina, jonka toteuttaminen organisaatiossa lähtee johtamisesta. Esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja työtä hankaloittavien esteiden poistaminen ovat lean-filosofian ytimessä.

Starttipaketti lean-johtamiseen auttaa sinua oivaltamaan, miten voit yksilönä muuttaa omaa tekemistäsi lean-filosofian mukaisesti. Koulutus ottaa myös kantaa siihen, miten tiimin tai organisaation toimintaa voi kehittää lean-oppien mukaisesti.

Opi suhtautumaan virheisiin ja haasteisiin mahdollisuutena ja löydä työkalut, joilla voit ryhtyä ratkomaan ongelmia.

Kehitä ja tehosta prosesseja lean-ajattelun avulla
Lean-periaatteet soveltuvat lähestulkoon jokaisen tuotteisiin tai palveluihin liiketoimintansa perustavan organisaation johtamiseen. Lean-periaatteiden mukaisesti johdettu organisaatio kehittyy jatkuvasti: prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä.

Polku lean-periaatteiden käyttöönotolle
1. Varmista, että henkilöstöllä on johdon kanssa yhtenevät ja oikeat pohjatiedot leanista sekä totuudenmukaiset käsitykset lean-toiminnan tavoitteista ja kehittymispotentiaalista.
2. Poista ilmiselvät hukat ja virtauta sekä standardoi tuotanto- tai palveluprosessi työvaiheineen.
3. Siirrä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen painopiste varastoista kapasiteetin joustavuuteen.
4. Vähennä hajontaa eli poikkeamien tai yllätysten määrää ja todennäköisyyttä.
5. Aloita alusta
– mutta heti, pysähtymättä, jo entistä paremmasta tilanteesta
– jatka sekä lean-toimintatavan että yrityksen prosessien parantamista päivittäisten johtamiskäytäntöjen kautta.


Hyödyt
– Ymmärrät, miten lean-toiminta organisoidaan ja miten muutos etenee
– Tutustut lean-toiminnan keskeisiin toimintamalleihin ja työkaluihin
– Opit lean-projektien sudenkuopat ja jatkuvan parantamisen menestystekijät
– Opit hyödyntämään standardoitua lean-päivittäisjohtamista (shopfloor management) jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittämisessä ja ylläpidossa

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille ja kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita luomaan kestäviä käytäntöjä toiminnan tehokkuuden ja asiakkaan kokeman laadun parantamiseksi.


Kouluttajat:

Marja Blomqvist
Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.


Juho Nikkola

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista.

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.OHJELMA

Ensimmäinen koulutuspäivä alkaa klo 9.00, aamupala on tarjolla klo 8.30 alkaen. Toinen koulutuspäivä päättyy klo 16.30 mennessä.

Koulutukseen kuuluu simulaatiopeli, joka mallintaa tilaus-toimitusprosessia ja yrityksen rahaprosessia. Se esittelee erilaisten tuotannonohjaustapojen välisiä eroja ja havainnollistaa lean-ajattelun etuja. Pelin jälkeen on mini-Kaizen -työpaja. Opetusmetodina peli aktivoi osallistujia. Pelissä simuloidaan ja mallinnetaan erilaisia tilanteita ja haasteita.

Koulutuspäivät

Päivä 1: Tehdään, mistä asiakas meille maksaa

Johdanto
– Lean: Arvoa asiakkaalle hukka eliminoiden ja jatkuvasti parantaen
– Lean – JIT – TPS: Juuret Toyotan tuotantojärjestelmässä
– Arvo – arvoketju – virtautus – imu – täydellisyys
– Leanin monitasoisuus: pitkäjänteisestä filosofiasta käytännön työkaluihin

Arvoa asiakkaalle…
– Leanin lähtökohta: Mitä arvo on asiakkaalle?
– Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat
– Arvo luodaan prosesseissa
– Arvoketjun kuvaaminen ja ymmärtäminen (VSM, Value Stream mapping)

…hukka eliminoiden
– Hukan lajit: Muda-Mura-Muri
– Muda: 7+1 hukan syntiä

Simulointipeli
Päivä 2: Näillä periaatteilla ja työkaluilla kädet saveen

Lean-periaatteet
– Virtauksen merkitys ja virtauksen esteitä
– Imuohjaus ja asiakasohjautuvuus
– Tahtiaika
– Varianssin merkitys
– Autonomaatio
– Laatu sisällä prosesseissa

Lean-työkaluja
– Layout virtaavaksi 5S:llä ja visuaalisella ohjauksella selkeyttä
– Asetusaikojen lyhentäminen
– Virheiden estäminen (poka-yoke)
– Standardityötavat
– Tuotannon tasoitus

Lean-johtaminen, ”lean-moottorin polttoaine”
– Ohjaamisen ja kehittämisen ydin: päivittäisjohtaminen
– Jatkuvan parantamisen työkalut
– Systemaattinen ongelmanratkaisu, juurisyiden etsiminen
– Lean-matka: joka päivä vähän paremmin


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään online-toteutuksena.

Ajankohta:
29.–30.10.2020

Hinta:
1 450 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen: 02.10.2020 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja