fbpx
Starttipaketti lean-johtamiseen (4 x 1/2 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Starttipaketti lean-johtamiseen (4 x 1/2 pv)

1450 euroa /hlö + alv 24 %

1450 EUR

07.-15.09.2021, Etäkoulutus , Etäkoulutus 27 toukokuun, 2021 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Lean ja ketterät menetelmät

Lean-periaatteiden mukaisesti ohjattu organisaatio kehittyy jatkuvasti

Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutus pureutuu lean-ajattelun mahdollisuuksiin ja tarjoaa työkaluja lean-periaatteiden käyttöönottoon. Ohjelma auttaa ottamaan leanista enemmän irti ja hyödyntämään sitä tehokkaammin.

Koulutuksessa leania ei käsitellä pelkkänä työkalupakkina, vaan kulttuurina, jonka toteuttaminen organisaatiossa lähtee johtamisesta. Esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja työtä hankaloittavien esteiden poistaminen ovat lean-filosofian ytimessä.

Kehitä ja tehosta prosesseja lean-ajattelun avulla
Lean-periaatteet soveltuvat lähestulkoon jokaisen tuotteisiin tai palveluihin liiketoimintansa perustavan organisaation johtamiseen. Lean-periaatteiden mukaisesti johdettu organisaatio kehittyy jatkuvasti: prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä.

Polku lean-periaatteiden käyttöönotolle
1. Varmista, että henkilöstöllä on johdon kanssa yhtenevät ja oikeat pohjatiedot leanista sekä totuudenmukaiset käsitykset lean-toiminnan tavoitteista ja kehittymispotentiaalista.
2. Poista ilmiselvät hukat ja virtauta sekä standardoi tuotanto- tai palveluprosessi työvaiheineen.
3. Siirrä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen painopiste varastoista kapasiteetin joustavuuteen.
4. Vähennä hajontaa eli poikkeamien tai yllätysten määrää ja todennäköisyyttä.
5. Aloita alusta
– mutta heti, pysähtymättä, jo entistä paremmasta tilanteesta
– jatka sekä lean-toimintatavan että yrityksen prosessien parantamista päivittäisten johtamiskäytäntöjen kautta.


Hyödyt
Starttipaketti lean-johtamiseen auttaa sinua oivaltamaan, miten voit yksilönä muuttaa omaa tekemistäsi lean-filosofian mukaisesti. Koulutus ottaa myös kantaa siihen, miten tiimin tai organisaation toimintaa voi kehittää lean-oppien mukaisesti. Opit suhtautumaan virheisiin ja haasteisiin mahdollisuutena ja löydät työkalut, joilla voit ryhtyä ratkomaan ongelmia.

– Ymmärrät, miten lean-toiminta organisoidaan ja miten muutos etenee
– Tutustut lean-toiminnan keskeisiin toimintamalleihin ja työkaluihin
– Opit lean-projektien sudenkuopat ja jatkuvan parantamisen menestystekijät
– Opit hyödyntämään standardoitua lean-päivittäisjohtamista (shopfloor management) jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittämisessä ja ylläpidossa


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille ja kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita luomaan kestäviä käytäntöjä toiminnan tehokkuuden ja asiakkaan kokeman laadun parantamiseksi.


Kouluttajat:

Marja Blomqvist, TkL, konsultti, kouluttaja ja luennoitsija, QDC Business Engineering Oy
Marja Blomqvistin mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Juho Nikkola, DI, konsultti ja kouluttaja, QDC Business Engineering Oy
Juho Nikkolalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä. Hänen erityispainopiste viime vuosina on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön vieminen yhdessä asiakasyritysten kanssa.OHJELMA

Koulutus rakentuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka on jaettu neljään puolen päivän sessioon. Ensimmäisessä osassa keskitymme asioihin, joista asiakas on valmis maksamaan, toisessa osassa perehdymme työkaluihin.

Koulutuksen aikana teemme erilaisia käytännönläheisiä harjoituksia kuten minisimulaation systemaattisesta ongelmanratkaisusta sekä kuvaamme ja analysoimme esimerkkiprosessia VSM:n keinoin.

Koulutuspäivät

07.09.2021 klo 12–16
Tehdään mistä asiakas meille maksaa, Sessio 1

– Johdanto: Lean –arvoa asiakkaalle
– Hukkien eliminointi, toimintojen virtauttaminen ja jatkuva parantaminen
– Lean eri toimintaympäristöissä


08.09.2021 klo 9–13
Tehdään mistä asiakas meille maksaa, Sessio 2
– Simulaatio systemaattisesta ongelmanratkaisusta (PDSA)
– Työpajat kehittämisen välineenä


14.09.2021 klo 12–16
Näillä periaatteilla ja työkaluilla kädet saveen, Sessio 1
– Käytännöllinen ja järjestelmällinen ongelmanratkaisu Leanin moottorina
– Yleiskatsaus Lean-työkaluihin
– Lean-periaatteet ja työkalut virtauksen kehittämisen kannalta


15.09.2021 klo 9–13
Näillä periaatteilla ja työkaluilla kädet saveen, Sessio 2
– Lean-periaatteet ja työkalut
– Päivittäisjohtaminen, ”Lean-moottorin polttoaine”
– Loppuyhteenveto


Koulutuspaikka:
Online

Ajankohta:
07.–15.09.2021

Hinta:
1 450 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen: 10.08.2021 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja