fbpx
Starttipaketti Leaniin (2 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Starttipaketti Leaniin (2 pv)

1 595 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

26.-27.02.2024, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 4 joulukuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Laadunvarmistus , Lean ja ketterät menetelmät

Lean-periaatteiden mukaisesti ohjattu organisaatio kehittyy jatkuvasti

Starttipaketti leaniin -koulutus pureutuu lean-ajattelun mahdollisuuksiin ja tarjoaa työkaluja lean-periaatteiden käyttöönottoon. Ohjelma auttaa sinua ottamaan leanista enemmän irti ja hyödyntämään sitä tehokkaammin.

Koulutuksessa leania ei käsitellä pelkkänä työkalupakkina, vaan kulttuurina, jonka toteuttaminen organisaatiossa lähtee johtamisesta. Esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja työtä hankaloittavien esteiden poistaminen ovat lean-filosofian ytimessä.

Kehitä ja tehosta prosesseja lean-ajattelun avulla
Lean-periaatteet soveltuvat lähestulkoon jokaisen tuotteisiin tai palveluihin liiketoimintansa perustavan organisaation johtamiseen. Lean-periaatteiden mukaisesti johdettu organisaatio kehittyy jatkuvasti: prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä.

Polku lean-periaatteiden käyttöönotolle
1. Varmista, että henkilöstöllä on johdon kanssa yhtenevät ja oikeat pohjatiedot leanista sekä totuudenmukaiset käsitykset lean-toiminnan tavoitteista ja kehittymispotentiaalista.
2. Poista ilmiselvät hukat ja virtauta sekä standardoi tuotanto- tai palveluprosessi työvaiheineen.
3. Siirrä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen painopiste varastoista kapasiteetin joustavuuteen.
4. Vähennä hajontaa eli poikkeamien tai yllätysten määrää ja todennäköisyyttä.
5. Aloita alusta
– mutta heti, pysähtymättä, jo entistä paremmasta tilanteesta
– jatka sekä lean-toimintatavan että yrityksen prosessien parantamista päivittäisten johtamiskäytäntöjen kautta.


Hyödyt
Koulutus auttaa sinua oivaltamaan, miten voit yksilönä muuttaa omaa tekemistäsi lean-filosofian mukaisesti. Koulutus ottaa myös kantaa siihen, miten tiimin tai organisaation toimintaa voi kehittää lean-oppien mukaisesti. Opit suhtautumaan virheisiin ja haasteisiin mahdollisuutena ja löydät työkalut, joilla voit ryhtyä ratkomaan ongelmia.

– Ymmärrät leanin keskeiset periaatteet
– Oivallat, miten voit yksilönä kehittää omaa tekemistäsi lean-filosofian mukaisesti
– Ymmärrät ongelmanratkaisun merkityksen jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämisessä
– Saat toimintamalleja ja työkaluja edistää lean-toimintaa ja muutosta organisaatiossasi


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille, esihenkilöille ja kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita luomaan kestäviä käytäntöjä toiminnan tehokkuuden ja asiakkaan kokeman laadun parantamiseksi. Koulutuksessa keskitytään leanin perusteisiin, joten aiempi kokemus aiheesta ei ole välttämätön.

Mikäli olet kiinnostunut laajemmin leanin tarjoamista mahdollisuuksista, tutustuthan myös muihin koulutuksiimme aiheen ympäriltä.


Kouluttajat:

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.


DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista.

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.OHJELMA

Koulutus rakentuu kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä osassa keskitymme asioihin, joista asiakas on valmis maksamaan, toisessa osassa perehdymme työkaluihin.

Koulutuksen aikana teemme erilaisia käytännönläheisiä harjoituksia kuten minisimulaation systemaattisesta ongelmanratkaisusta sekä kuvaamme ja analysoimme esimerkkiprosessia VSM:n keinoin.

Koulutuspäivät

26.2.2024, klo 9.00-16.30
Tehdään mistä asiakas meille maksaa, Sessio 1

– Johdanto: Lean –arvoa asiakkaalle
– Hukkien eliminointi, toimintojen virtauttaminen ja jatkuva parantaminen
– Lean eri toimintaympäristöissä
– Simulaatio systemaattisesta ongelmanratkaisusta (PDSA)
– Työpajat kehittämisen välineenä


27.2.2024, klo 8.30-16.00
Näillä periaatteilla ja työkaluilla kädet saveen, Sessio 2
– Käytännöllinen ja järjestelmällinen ongelmanratkaisu Leanin moottorina
– Yleiskatsaus Lean-työkaluihin
– Lean-periaatteet ja työkalut virtauksen kehittämisen kannalta
– Lean-periaatteet ja työkalut
– Päivittäisjohtaminen, ”Lean-moottorin polttoaine”
– Loppuyhteenveto


Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
26.-27.2.2024

Hinta:
1 595 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 1.2.2024 mennessä.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja