Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Strategisen hankinnan kehittäminen (2 pv)

Konkretisoi strategisen hankinnan täysi potentiaali ja käännä se uuden kilpailuedun lähteeksi
Toimittajaverkostoon suhtautuminen ulkoisina resursseina vaikuttaa laajasti yrityksen eri toimintojen toimintatapoihin ja käytäntöihin. Muutoksella on saavutettavissa – oikein toteutettuna – suuria tehokkuus- ja kilpailukykyetuja. Tämä kuitenkin edellyttää suhtautumistavan muutosta, uutta osaamista ja yhteisten tavoitteiden asettamista eri funktioiden välillä.

Koulutuksessa perehdytään strategisen hankinnan tavoitteisiin ja mitä kyvykkyyksiä niiden saavuttaminen edellyttää. Pohdimme ulkoisten resurssiverkostojen merkitystä liikevaihdon kasvattamisessa ja miten toimittajamarkkinatuntemus auttaa resurssien tehokkaassa käytössä.

Vastaamme siihen, miten ulkoiset resurssit organisoidaan johdettaviksi yksiköiksi ja miten näille muodostetaan eriytetyt toimintamallit.

Käsittelemme myös sisäisen sidosryhmäyhteistyön merkitystä, edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä, miten hankinnan oikea-aikainen osallistuminen mm. tuotekehitykseen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.
Koulutuksen tavoitteina on ohjata osanottajat

1. oivaltamaan ulkoiset resurssit yrityksen/organisaation kannalta keskeisinä kilpailukyvyn ja tehokkuuden lähteinä perinteisen operatiivisen ostamisviitekehykseen rajaamisen sijaan.
2. segmentoimaan ulkoisia resursseja kokonaiskustannusajattelun näkökulmista
3. paneutumaan keskeisimpiin ulkoisten resurssien johtamismahdollisuuksiin, vahvuuksineen ja heikkouksineen, erilaisissa tilanteissa.
4. ymmärtämään toimittajamarkkinatuntemuksen rooli ja merkitys onnistumisessa
5. perehtyä sisäisen sidosryhmätyöskentelyn edellytyksiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin

Koulutus on osa Hankintojen johtaminen -kokonaisuutta.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille hankintatoimea, hankintoja tai liiketoimintaa vetäville tai niitä kehittäville henkilöille kuten hankintapäälliköille, ostopäälliköille, talousjohtajille ja toimitusjohtajille.

Koulutus sopii hyvin myös yrityksen ylimmälle johdolle kuten toimitusjohtajille ja talousjohtajille, jotka haluavat ymmärtää miten ulkoisten resurssien johtaminen liittyy yrityksen strategiaan.


Kouluttajat:
Kari Tanskanen
on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Ketty Tudeerilla on yli 20 vuoden kokemus hankintatoimesta ja toimitusketjun hallinnasta työskenneltyään globaaleissa johtajarooleissa telekommunikaatio- ja autoteollisuudessa.

Harri Lorentz, Associate Professor, University of TurkuOHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutuksessa perehdytään strategisen hankinnan tavoitteisiin ja mitä kyvykkyyksiä niiden saavuttaminen edellyttää. Pohdimme ulkoisten resurssiverkostojen merkitystä liikevaihdon kasvattamisessa ja miten toimittajamarkkinatuntemus auttaa resurssien tehokkaassa käytössä.

Päivien aikana vastaamme siihen, miten ulkoiset resurssit organisoidaan johdettaviksi yksiköiksi ja miten näille muodostetaan eriytetyt toimintamallit. Toisena päivänä käsittelemme sisäisen sidosryhmäyhteistyön merkitystä, edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä, miten hankinnan oikea-aikainen osallistuminen mm. tuotekehitykseen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

Koulutuksen teemat

– Hankinnan strategiset tavoitteet
– Ulkoisten resurssien johtaminen
– Kategorioiden johtaminen
– Kokonaiskustannusajattelu
– Toimittajamarkkinatuntemus
– Sisäinen sidosryhmäyhteistyö

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki tai ONLINE / HYBRIDI

Ajankohta:
7.–8.4.2022

Hinta:
1 690 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.