Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Sujuvat asiakasvirrat sote-palveluissa (6 pv)

Asiakkaan, potilaan ja henkilöstön parhaaksi – yhteisiä resursseja fiksummin käyttäen

Voiko tuotannonohjauksen keinoilla saavuttaa veto- ja pitovoimaa sekä tyytyväisempiä käsipareja uusilla hyvinvointialueilla? Entä parempaa johtamista? Voiko sote-palvelujen yhteydessä puhua tuotannonohjauksesta?

Sote-palveluiden tuotanto, järjestäminen ja johtaminen tarvitsevat uudistuksia olosuhteissa, joissa resurssit ovat niukat ja palvelujen vaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden tavoitteet korkealla. Sote-uudistuksessa on lähtökohtaisesti kyse niukkojen resurssien paremmasta hyödyntämisestä. Miten sote-palvelut siis tuotetaan kustannustehokkaasti ja samalla vaikuttavasti?

Sote-palveluiden tuotanto, järjestäminen ja johtaminen tarvitsevat uudistuksia olosuhteissa, joissa resurssit ovat niukat ja palvelujen vaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden tavoitteet korkealla. Sote-uudistuksessa on lähtökohtaisesti kyse niukkojen resurssien paremmasta hyödyntämisestä. Miten sote-palvelut siis tuotetaan kustannustehokkaasti ja samalla vaikuttavasti?

Uudessa Sujuvat asiakasvirrat sote-palveluissa -koulutuksessa tarkastelet
– Sote-palveluiden rakenteita
– asiakasvirtoja ja prosessien sujuvuutta
– tietojärjestelmien roolia kokonaisuudessa sekä
– sote-palvelutuotannon johtamista ja ohjausta.

Voit myös halutessasi osallistua yksittäiseen koulutuspäivään Hyvinvointia ilman jonoja.


Kohti sujuvampia asiakas- ja potilasvirtoja
Määritelmällisesti tuotannonohjauksen keinoilla pyritään valitun strategian mukaisesti ohjaamaan tuotantoa niin, että laatu-, määrä- ja ajalliset vaatimukset täyttyvät resursseja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen ja kustannuksia halliten. Huomiota kiinnitetään koko toimitusketjun hallintaan, siis erilaisten fyysisten tuotteiden, informaatiovirtojen ja – yhtä lailla myös ihmisten, asiakkaiden tai potilaiden – sujuvaan virtaukseen prosessissa.

Kun muutetaan näkökulmaa sote-palveluihin, tuotannonohjaus-termi istuu kontekstiin vaivatta. Puhumme kustannusten ja resurssien hallinnasta, tuottavuudesta, priorisoinnista, potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeista, sujuvammista palvelu- ja hoitoprosesseista ja erilaisten sujuvuutta hidastavien tekijöiden vähentämisestä.

Emme puhu vain tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta ja läpinäkyvyydestä kaikessa toimintojen organisoimisessa ja johtamisessa yli sektori- ja palvelurajojen – kokonaisuuden optimoinnista osaoptimoinnin sijaan.


Hyödyt
Tuotannonohjauksen keinoin on mahdollista parantaa johtamiskäytäntöjä, sote -ammattilaisten työskentely-ympäristöä ja mahdollisuuksia keskittyä ydinosaamiseen – ehkä jopa tarjota mahdollisuuksia kehittää omaa työtä ja helpottaa rutiineja.

Koulutuksessa haastat totuttuja rakenteita, jaat ja kuulet kokemuksia hyvistä malleista ja virität uusia tapoja toimia.

Tuotannonohjauksella voidaan
– Tavoitella parempaa kokonaisuuden hallintaa
– Lisätä prosessien virtausta eli sujuvuutta
– Kehittää toimivampia järjestelmiä
– Vähentää tuottamatonta osaoptimointia
– Lisätä ammattilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja työtyytyväisyyttä
– Tuottaa sujuvampaa arkea työympäristöön
– Kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisemmin


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu
– Sote-palvelujen järjestämisestä, organisoinnista ja kehittämisestä vastaaville johtajille, esihenkilöille ja tiimien vetäjille.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä vastaaville johtajille ja päälliköille
– Palvelutuotannon johtajille ja kehittäjille sekä niiden resurssoinnista vastaaville henkilöilleOHJELMA

Koulutusjaksot:

8.11.2022
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Hyvinvointia ilman jonoja
Koulutuspäivässä kuulet, miten on mahdollista vähentää jonoja ja samalla saavuttaa terveyshyötyjä olemassa olevia resursseja paremmin hyödyntäen.

Aiheina muun muassa:
– Mitä tavoitellaan? Terveyshyötyjä vai säästöjä?
– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotannonohjaus, strategia ja tuottavuus
– Siiloutumisen tuottamat ongelmat ja niiden ratkaisut
– Kustannustehokkaat palvelut, prosessit ja toimintamallit
– Case Itä-Savon sairaanhoitopiiri

—-

1.–2.12.2022
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Prosessit ja virtaus
– Resurssi- ja virtaustehokkuuden sujuva yhdistäminen. Onko mahdollista?
– Asiakas-/potilasvirtauksen parantaminen -> kuka vastaa
– Palvelupolut yli sektorirajojen

—-

10.1.2023
Online-toteutus
Järjestelmät ja integraatio
– Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
– Datan keruu ja hyödyntäminen päätöksenteossa

—-

2.–3.2.2023
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Palvelutuotannon johtaminen
– Osaoptimoinnista kokonaisuuden optimointiin
– Tehokas palvelutuotanto: Miten toteutetaan käytännössä?
– Resurssien kohdentaminen järkevästi
– Hyöty asiakkaalle / potilaalle / maksajalle

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki + online-toteutus

Ajankohta:
8.11.2022–3.2.2023

Hinta:
1 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Osallistuuko yrityksestänne useampi henkilö? Kysy tarjousta pakettihinnasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 25.10.2022 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.