fbpx
Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa (6 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa (6 pv)

2 050 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

01.11.2023-17.01.2024, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 4 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Työhyvinvointi, -ilmapiiri

Asiakkaan, potilaan ja henkilöstön parhaaksi – yhteisiä resursseja fiksummin käyttäen

Voiko palvelujen tuotannonohjauksen keinoilla saavuttaa veto- ja pitovoimaa sekä tyytyväisempiä ammattilaisia uusilla hyvinvointialueilla? Entä parempaa johtamista? Voiko sote-palvelujen yhteydessä puhua tuotannonohjauksesta?

Sote-palveluiden tuotanto, järjestäminen ja johtaminen tarvitsevat uudistuksia olosuhteissa, joissa resurssit ovat niukat ja palvelujen vaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden tavoitteet korkealla. Sote-uudistuksessa on lähtökohtaisesti kyse niukkojen resurssien paremmasta hyödyntämisestä. Miten sote-palvelut siis tuotetaan kustannustehokkaasti ja samalla vaikuttavasti?

Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa -koulutuksessa tarkastelet
– Sote-palveluiden rakenteita
– asiakasvirtoja ja prosessien sujuvuutta
– tietojärjestelmien roolia kokonaisuudessa sekä
– sote-palvelutuotannon johtamista ja ohjausta.


Kohti sujuvampia asiakas- ja potilasvirtoja
Määritelmällisesti tuotannonohjauksen keinoilla pyritään valitun strategian mukaisesti ohjaamaan tuotantoa niin, että laatu-, määrä- ja ajalliset vaatimukset täyttyvät resursseja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen ja kustannuksia halliten. Huomiota kiinnitetään koko toimitusketjun hallintaan, siis erilaisten fyysisten tuotteiden, informaatiovirtojen ja – yhtä lailla myös ihmisten, asiakkaiden tai potilaiden – sujuvaan virtaukseen prosessissa.

Kun muutetaan näkökulmaa sote-palveluihin, tuotannonohjaus-termi istuu kontekstiin vaivatta. Puhumme kustannusten ja resurssien hallinnasta, tuottavuudesta, priorisoinnista, potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeista, sujuvammista palvelu- ja hoitoprosesseista ja erilaisten sujuvuutta hidastavien tekijöiden vähentämisestä.

Emme puhu vain tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta ja läpinäkyvyydestä kaikessa toimintojen organisoimisessa ja johtamisessa yli sektori- ja palvelurajojen – kokonaisuuden optimoinnista osaoptimoinnin sijaan.


Hyödyt
Palvelujen tuotannonohjauksen keinoin on mahdollista parantaa johtamiskäytäntöjä, sote -ammattilaisten työskentely-ympäristöä ja mahdollisuuksia keskittyä ydinosaamiseen – ehkä jopa tarjota mahdollisuuksia kehittää omaa työtä ja helpottaa kuormitusta.

Koulutuksessa haastat totuttuja rakenteita, jaat ja kuulet kokemuksia hyvistä malleista ja virität uusia tapoja toimia.

Tuotannonohjauksella voidaan
– tavoitella parempaa kokonaisuuden hallintaa
– lisätä prosessien virtausta eli sujuvuutta
– kehittää toimivampia järjestelmiä
– vähentää tuottamatonta osaoptimointia
– lisätä ammattilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja työtyytyväisyyttä
– tuottaa sujuvampaa arkea työympäristöön
– kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisemmin.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu
– Sote-palvelujen järjestämisestä, organisoinnista ja kehittämisestä vastaaville johtajille, esihenkilöille ja tiimien vetäjille
– Palvelutuotannon johtajille ja kehittäjille sekä niiden resurssoinnista vastaaville henkilöille
– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä vastaaville johtajille ja päälliköille
– Hyvinvointialueiden luottamushenkilöille, aluevaltuutetuille ja -hallitusten jäsenilleOHJELMA

Koulutusjaksot:

1.11.2023
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Hyvinvointia ilman jonoja
Koulutuspäivässä kuulet, miten on mahdollista vähentää jonoja ja samalla saavuttaa terveyshyötyjä olemassa olevia resursseja paremmin hyödyntäen.

Aiheina muun muassa:
– Mitä tavoitellaan? Terveyshyötyjä vai säästöjä?
– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotannonohjaus, strategia ja tuottavuus
– Siiloutumisen tuottamat ongelmat ja niiden ratkaisut
– Kustannustehokkaat palvelut, prosessit ja toimintamallit

Kouluttajat
Paulus Torkki
, apulaisprofessori, terveydenhuollon tuotantotalous, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hannu Vierimaa, konsultti, Processman Oy
Case-esiintyjä


22.–23.11.2023
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Palveluprosessien sujuvoittaminen

Päivä 1
– Virtausmalli toiminnan ymmärtämisessä
– Tavoitteiden ja ongelman määrittely; ihanne vs. nykytila
Tavoiteasetannan merkitys kehittämisessä
Jonot lyhemmiksi

– Resurssi- ja virtaustehokkuuden sujuva yhdistäminen. Onko mahdollista?
– Systemaattiset kehittämismenetelmät
Mallintaminen, mittaaminen, kuvaaminen

Päivä 2
– Case Potilasvirrat: ”Miten saavuttaa kehitysloikka saatavuudessa, laadussa ja taloudellisuudessa samanaikaisesti”
– Ongelmanratkaisun harjoitus
– Palvelupolut yli sektorirajojen

Kouluttajat
Paulus Torkki
, apulaisprofessori, terveydenhuollon tuotantotalous, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Case-esiintyjä


14.–15.12.2023 (2 x 0,5 päivää)
Online-toteutus
Järjestelmät ja integraatio
– Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
Virtauksen ohjaaminen ja integraatio yli järjestelmärajojen

– Mittaaminen, datan keruu ja hyödyntäminen päätöksenteossa ja tavoitteiden seurannassa
Kansallinen Laaturekisteri

Kouluttaja
Case-esiintyjä


16.–17.1.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki
Palvelutuotannon johtaminen

Päivä 1
– Hyöty asiakkaalle / potilaalle / maksajalle
– Tavoitteena jonot näkyviksi ja lyhyemmiksi: hyvin suunniteltu on vielä kokonaan tekemättä
Osaoptimoinnista kokonaisuuden optimointiin
– Ryhmäkeskustelu päivän teemoista

Päivä 2
– Päivittäisjohtamisen käytännöt ja kulttuuri
– Miten sote-uudistus tukee asiakasvirtauksen kehittämistä
– Case-esityksiä

Kouluttajat
Hannu Vierimaa
, konsultti, Processman Oy
Case-esiintyjiä


Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki + online-toteutus

Ajankohta:
1.11.2023–17.1.2024

Hinta:
2 050 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy etuhintaa, jos organisaatiostanne osallistuu useampia henkilöitä.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 18.10.2023 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja