Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuuden ja konfliktien hallinta (3 h)

Miten suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuutta ja niihin liittyviä riskejä voidaan hallita? Miten menettelyt saadaan tukemaan toisiaan ja päällekkäisyydet minimoitua? Miten varhaisen vaiheen menettelyjä voidaan hyödyntää siten, että menettelyt nopeutuvat ja suunnitelmien ja hankkeiden hyväksyttävyys paranee? Mitä tehdä, jos suunnitelma konfliktoituu?

Onnistuneessa suunnittelussa tunnistetaan laaja-alaisesti ympäristölliset ja sosiaaliset riskit ja niiden hallintakeinot. Ympäristömenettelyjen toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti suunnittelijan ja hankkeesta vastaavan valinnat muun muassa menettelyjen ajoitusten ja yhteensovittamisen suhteen sekä se, miten vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa onnistutaan.

Tässä webinaarissa tarkastellaan ympäristömenettelyjen kokonaisuuden ja erityisesti sosiaalisten riskien hallintaa. Koulutuksessa analysoidaan muun muassa kaavoituksen, YVA-menettelyn ja ympäristöllisten lupien keskinäissuhteita, menettelyjen tarkoituksenmukaista ajoitusta, ennakkoneuvotteluja ympäristömenettelyjen kokonaisuuden hallinnan välineenä sekä toimivan sidosryhmätyön välineitä ja konfliktien käsittelyä.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miten suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuutta voidaan hallita?
– Miten sosiaalisia hankeriskejä voidaan hallita?
– Miten menettelyt saadaan tukemaan toisiaan ja päällekkäisyydet minimoitua?
– Miten varhaisen vaiheen menettelyjä voidaan hyödyntää siten, että menettelyt nopeutuvat ja suunnitelmien ja hankkeiden hyväksyttävyys paranee?
– Miten voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä konflikteja?
– Mitä kärjistyville konflikteille kannattaa tehdä?


Kenelle?
Webinaari soveltuu erityisesti toiminnanharjoittajille, konsulteille, kaavoittajille, ympäristöviranomaisille (ELY, AVI ja kunnat) sekä asianajajille.


Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen ja ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen.

Ismo Pölönen työskentelee ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Viimeaikaisessa tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt YVA-, kaivos- ja kaavoituslainsäädäntöön. Hän on julkaissut aihepiireistä useita kansainvälisiä ja kansallisia tiedeartikkeleita. Pölösellä on laaja-alainen kokemus monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista sekä ympäristöjuridiikasta käytännössä. Hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana.

Lasse Peltonen (HT, ympäristöpolitiikka) toimii ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kiinnostunut konfliktien dynamiikasta ja ennakoinnista sekä vuorovaikutuksen muodoista ja hyväksyttävyyden haasteista luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelun prosesseissa. Peltonen johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa hanketta ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE 2017-2021). Akateemisen roolinsa ohessa Peltosella on kokemusta myös konfliktinratkaisun käytännöistä ja ristiriitaisten prosessien fasilitoinnista.OHJELMA

8:45 Webinaariympäristö aukeaa

9:00 Tervetuloa webinaariin

9:00 Ympäristömenettelyjen kokonaisuus ja sen hallinta
Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

9:45 Sosiaalinen toimilupa ja sidosryhmäyhteistyön merkitys
Ympäristökonkfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

10:30 Tauko

10:45 Varhaisen vaiheen menettelyiden hyödyntäminen
Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

11:30 Vuorovaikutuksen käytännöt konfliktien käsittelyssä
Ympäristökonkfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

12:00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään webinaarina.

Ajankohta:
keskiviikko 30.10.2019

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %.

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 129 euroa /hlö + alv 24 %

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.10.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.