fbpx
Suuri verouudistus 1.1.2017 (1/2 pv)
Ajantieto järjestää nyt koulutuksen:

Suuri verouudistus 1.1.2017 (1/2 pv)

EUR

17.08.2016, Ajantieto Oy:n koulutustilat, Helsinki Jaakonkatu 3 B, 7 krs. (kamppi, Graniittitalo), Helsinki 10 heinäkuun, 2016 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Merkittävä verotuksen prosessiuudistus 1.1.2017!

Muutos koskee kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä. Oma-aloitteisille veroille uusi menettelylaki. Muun muassa arvonlisäverojen ja ennakonpidätysten verotusmenettely uudistuu.

Hallituksen esityksessä 17.3.2016 ehdotetaan mm. seuraavaa:
Verotililaki kumotaan, sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi, uusi laiminlyöntimaksu otetaan käyttöön, virheiden korjaamista uudistetaan ja viivästysseuraamuksia muutetaan. Pidennettyjen verokausien euromääräistä rajaa nostetaan, tämä muutos koskee noin 73 000 suomalaisyritystä. Verojen maksamista ja perintää uudistetaan. Valitusmenettely uudistuu. Oikaisulautakuntamenettely tulee myös arvonlisäverovalituksiin.

Mikä muuttuu? Miten muuttuu? Milloin? Miten muutokset vaikuttavat kerättäviin ja ilmoitettaviin tietoihin? Mitkä asiat vaativat muutoksia tietojärjestelmiin?

Varaudu ja ole tietoinen muutoksista. Ennakoi Verouudistuksen 1.1.2017 vaikutus teidänkin yrityksenne talousprosesseihin ja tietojärjestelmiin.

Massiivisesta muutosesityksestä käydään koulutuksessa läpi verovelvollisen kannalta käytännössä oikeasti merkittävät ja olennaiset asiat. Saat mukaasi kattavan infopaketin muutoksen läpiviemiseksi.

Verouudistus 1.1.2017 on osa Verohallinnossa käynnissä olevaa laajaa tietojärjestelmäuudistusta (Valmis-hanke).

Asiantuntija:
Asiantuntijana Suomen johtavista veroasiantuntijoista OTK, KTM Petri Salomaa, Deloitte & Touche Oy.

Petri on syventynyt hallituksen 558-sivuiseen esitykseen, joka annettiin 17.3.2016. Petri on pidetyimpiä asiantuntijoita selkeän ja miellyttävän esiintymisensä johdosta. Hänen pitkäaikaista kokemustaan veroasiantuntijana arvostetaan laajasti.


OHJELMA kello 09.00 – 12.00

Hallituksen esitys verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
o uusi laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä sekä uusi veronkantolaki, verotililain kumoaminen

Tärkeimmät yleiset menettelymuutokset
o virheiden korjausmenettelyn muutokset; mm. uusi vähäisiä virheitä koskeva korjausmenettely ja korjausten tekotavan muutos
o viivästysseuraamusten muutokset; myöhästymismaksun uudet määräämisperiaatteet
o uudet laiminlyöntimaksut; esim. ilmoitus- ja laskunantovelvollisuuden laiminlyönnin ja myyntilaskujen puutteellisten tietojen perusteella
o arvioverotusta koskevat muutokset
o veronkorotuksen määräämistä koskevat uudet periaatteet
o sähköisen ilmoittamisen lisääminen ja määräaikojen muutokset
o muutokset pidennetyissä verokausissa
o sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevat uudet säännökset
o Verohallinnon päätöksiä ja niiden tiedoksiantoa koskevat tarkennukset
o tositteiden säilyttämistä koskevat tarkennukset
o muutosverotusta koskevat säännösmuutokset; mm. oikaisu- ja valitusmenettelyn muutokset
o määräaikojen laskentaperiaatteiden muutokset; Verohallinnon oikeus jatkettuun tai pidennettyyn määräaikaan
o veronkantosäännösten muutokset; verotilimenettelyn soveltamisalan laajennus, verojen palauttaminen ja kuittaus, verojen perintä

Koulutuspaikka:
Ajantiedon koulutustilat, Kamppi Graniittitalo, Antinkatu 3 D 7.krs, 00100 Helsinki

Aika:
17.08.2016, kello 09.00 – 12.00

Hinta:
345 eur
+ alv 24 %. Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja tarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen kurssia tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 75 eur + alv 24 %. Myöhemmin kuin viikko ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta, käyttämättömästä kurssipaikasta veloitetaan koko hinta. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja