Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Systemaattinen ongelmanratkaisu – A3-menetelmä (2x 3h)

Opi ongelmanratkaisun tekniikat konkreettisten esimerkkien avulla

Systemaattinen ongelmanratkaisu on tehokas tapa käsitellä vaativampia ja vaikeasti hallittavia ongelmia. Menestyksekkään organisaation pitää kyetä lähestymään systemaattisesti erityyppisiä ongelmia sekä kehittämään yhtenäinen tapa ongelmien hallintaan ja ratkaisuun.

A3-menetelmä
Koulutuksessa perehdymme systemaattiseen ongelmanratkaisuun yleisesti käytetyn A3-menetelmän pohjalta. Saat käytännönläheistä tietoa A3-menetelmän tehokkaasta käyttämisestä sekä eri vaiheisiin liittyvien analyysi- ja kuvaustekniikoiden käytöstä. Paneudumme laajemmin myös jatkuvan parantamisen johtamiseen systemaattisen ongelmanratkaisun avulla.


Kenelle
Systemaattinen ongelmanratkaisu – A3-menetelmä -koulutus on tarkoitettu kaikille ongelmanratkaisun kehittämisestä kiinnostuneille ja organisaatiolle, jotka haluavat tehostaa kehitystoimintaansa.


Hyödyt
– Opit ymmärtämään ongelmien hallinnan sekä A3-menetelmän soveltamisen eri tilanteissa.
– Opit eri tekniikat konkreettisten ja selkeiden esimerkkien avulla.


Bonus
– Saat lisäksi 1 tunnin henkilökohtaista (Teams) konsultaatiota ongelmanratkaisusta.


Kouluttaja
Ilkka Kouri, Lean-johtamisen, prosessien ja tuotannonohjauksen asiantuntija

Kouluttajana toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita toiminnan kehittämisessä jo kolme vuosikymmentä. Ilkka on yksi Suomen tunnetuimmista lean- ja tuotannonohjausosaajista. Viime vuosina hän on paneutunut aktiivisesti toimisto- ja hallintotyön kehittämiseen. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean-yhdistys ry:n ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa ansiosta.

Palautetta aikaisemmista koulutuksista:
– ”Paljon käytännön esimerkkejä havainnollistamassa opetusta, selkeät kertaukset osioiden lopussa, rauhallinen opetustyyli.”
– ”Kokenut ja osaava vetäjä! Hallitsee ko. alan teoriat ja käytännön problematiikan suvereenisti.”
– ”Paljon jäi haaviin asioita, joita voi käyttää oman firman kehittämiseen, todella hyödyllinen kurssi.”


OHJELMA

1.osa ti 15.11.2022 klo 9-12
2.osa ke 16.11.2022 klo 9-12

8:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9:00 Koulutus alkaa
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa väleissä.
12:00 Koulutus päättyy


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


SISÄLTÖ

Systemaattinen ongelmanratkaisu ja toiminnan jatkuva kehittäminen
– Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
– Jatkuvan parantamisen tukeminen
– Ongelmien hallinta ja ongelmaratkaisun johtaminen

Systemaattisen ongelmanratkaisun malleja
– A3
– Six-Sigma
– Go See – Think – Act

A3-menetelmä
– A3-vaiheet
– A3 eri versiot, käyttötavat ja -tilanteet
– A3 prosessin organisointi käytännössä
– Kokoukset ja dokumentointi
– A3-menetelmän tyypilliset ongelmat

Ongelman määrittely
– Ongelman määrittely ja tavoitteen asettelu
– Ongelman ilmeneminen ja olosuhteet
– Alustavan tiedon hankinta ongelmasta

Juurisyyanalyysi
– 5 kertaa miksi
– Kalanruotokaavio

Tilastoaineiston käsittely
– Tilastollisen aineiston hankinta
– Numeerisen aineiston tulkinta

Ratkaisuideoiden kehittäminen
– Hypoteesien kehittäminen
– Ideoiden arviointi

Toimenpidesuunnitelmat
– Toimenpiteiden määrittely
– Hypoteesien tehokas testaus

Tulosten todentaminen
– Tulosten mittaus
– Jatkotoimenpiteet

Esimerkkiongelmien käsittely ryhmissä
– Miten lähestyä omia ongelmia
– A3-lomakkeen täyttö

Loppuyhteenveto

Aikaa kysymyksille


Koulutuspaikka:
Etävalmennus Zoom-alustalla.

Ajankohta:
1.osa ti 15.11.2022 klo 9-12
2.osa ke 16.11.2022 klo 9-12

Hinta:
697 euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta 2 osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
3 tai useampia osallistujia: 597 euroa /hlö + alv 24 %.

Bonus
Saat lisäksi 1 tunnin henkilökohtaista (Teams) konsultaatiota ongelmanratkaisusta.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Systemaattinen ongelmanratkaisu – A3-menetelmä (2x 3h) -koulutukseen 15.-16.11.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)