fbpx
Syventävä projektipäällikkövalmennus (2+2 pv)
Projekti-Instituutti järjestää nyt koulutuksen:

Syventävä projektipäällikkövalmennus (2+2 pv)

2800 euroa /hlö + alv 24 %

2800 EUR

27.10.-11.11.2020, Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa Robert Huberin tie 4, Vantaa 18 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Projektinhallinta

Valmennuksen tuloksena kehityt projektijohtajana ja opit käyttämään vaativien projektien johtamisessa tarvittavia menetelmiä. Ymmärrät eri johtamismenetelmien ja –oppien merkityksen ja vuorovaikutuksen, saat omaan työkalupakkiisi täydennystä ja selkeyttä. Opit kommunikoimaan ja toimimaan tehokkaassa yhteistyössä projektiin osallistuvien ja sidosryhmien kanssa. Osaat tunnistaa projektisi luonteen ja haasteet sekä valita tilanteeseen sopivat toimintatavat. Opit kehittämään sekä omia että organisaatiosi projektityötapoja. Valmennuksen aikana kuulet käytännön esimerkkejä erilaisista projekteista ja vaihdat kokemuksia kollegojen kanssa. Opit tuntemaan projektinjohtamisen perustana olevien kansainväliset määrittelyjen (IPMA, PMI, ISO) perusteet ja merkityksen projektinjohtamisessa ja sen kehittämisessä.

Valmennus tukee sinua IPMA C -sertifioinnin suorittamisessa ja IPMA B -sertifikaattiin tarvittavan vaativan projektin johtamisessa.

Työtavat
Valmennuksen hyödyllisyys perustuu intensiivisiin ja käytännönläheisiin lähiopetuspäiviin sekä niitä edeltävään ja seuraavan omatoimiseen työskentelyyn. Lähiopetuspäivien aikana keskusteluissa ja osallistujaryhmästä valittuihin omiin projekteihin kohdistuvissa ryhmätöissä opitaan käytännössä hyödyntämään eri menetelmiä. Omatoiminen opiskelu orientoi sinua käsiteltäviin aiheisiin sekä ohjaa pohtimaan oman työn kehittämistä sekä soveltamaan opittua omiin projekteihin. Valmennusta tuetaan sähköisellä oppimisympäristöllä joka toimii keskustelujen ja tehtävien työalustana.

Valmennusprosessi perustuu Suomen Projekti-Instituutin kokemukseen lähes sadan yrityskohtaisen pitkän (yli 8 päivää) valmennusohjelman toteutuksen periaatteisiin ja sisältöihin. Lähiopetuspäivät ja ohjattu itsenäinen työskentely yhdistettynä kokemusten vaihtoon kollegojen kanssa tuottaa jatkuvasti erinomaista palautetta. Tämä valmennus keskittyy projektinjohtamisen menetelmiin ja osallistuja voi täydentää osaamistaan esim. projektitiimin johtamisessa toisella kurssilla.

Valmennuksen taso
Syventävää oppia projektipäälliköille
Kokeneille projektipäälliköille


Kenelle?
Projektinjohtamiskokemusta ja –osaamista jo omaaville projektipäälliköille jotka haluavat syventää osaamistaan vaativien projektien johtamisessa. Valmennus sopii myös projektitoiminnan menetelmien kehittämisestä vastaaville henkilöille.


Kouluttaja:
Matti Haukka
, Seniorikonsultti, valmentaja

Matti on pitkän linjan projekti-, salkku- ja ohjelmajohtamisen konsultti ja valmentaja sekä yksi Projekti-Instituutin perustajaosakkaista. Hän on kansainvälisestikin arvostettu alan asiantuntija, ja kouluttaa mm. IPMA Advanced PM -kursseilla.OHJELMA

Orientaatio: Hyvän projektijohtamisen merkitys ja valmennusohjelman käynnistäminen

Kesto: 1,5h

Paikka: online

– Projektinjohtamisen merkitys organisaation liiketoiminnalle
– Projektipäällikön merkitys, osaaminen, urakehitys, sertifiointi ja tutkintomenettelyt
– Valmennusohjelman kokonaisuuden esittely
– Tavoitteet, aikataulu, sisällöt ja työtavat

Soveltamisjakso 1

– Valmistautuminen 1. lähijaksolle
– Etukäteistehtäviä
– Oman projektin projektikuvauksen laatiminen
– Oman projektin / projektien haasteiden ja toimintaympäristön tunnistaminen

1. Lähijakso: Tarpeesta projektiksi ja projektin suunnittelu

Kesto: 2 päivää

1. päivä klo 9.00 – 16.00
2. päivä klo 9.00 – 16.00
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Projektinjohtamisen viitekehys ja käsitteet

– Projektinohjausmallien merkitys yrityksessä
– Yhteiset peruskäsitteet ja toimivan projektimallin periaatteet
– Myynti- ja projektiprosessin linkittäminen projektimallilla
– Projektien haastavuusluokitus ja vaikutus johtamistoimenpiteisiin
– Projektipäällikön fasilitointitaidot ja niiden merkitys johtamisessa

Projektin organisointi ja toimintatavat haastavassa projektissa

– Roolit ja vastuut projektissa
– Omistajan rooli ja ohjausryhmän merkitys
– Eri roolien keskinäinen yhteistyö

Projektisuunnitelman laatiminen

– Projektisuunnitelman merkitys, sisältö ja tarkoitus
– Projektinjohtamisen tason suunnittelu ja menetelmien valinta
– Rullaava suunnittelu projektin aikana
– Osallistava työskentely sidosryhmien kanssa

Projektin laajuudenhallinta

– Projektin tavoitteen ja laajuuden hallinta sekä projektien ositusmenetelmät
– Laajuuden hallinta aikataulu- ja resurssiohjauksen lähtökohtana
– Osittamisen erilaiset menetelmät
– Alihankintakokonaisuuksien määrittely

Aikataulusuunnittelun menetelmät

– Aikatauluhallinnan prosessit
– Toimintaverkkotekniikan soveltaminen ja kriittisen polun hallinta
– Kestojen ja työmäärien arviointi
– Aikataulun laatiminen

Case-esitys: Aikataulujen suunnittelu ja hallinta laajassa projektissa

Soveltamisjakso 2

– Seuraavan jakson aiheisiin tutustuminen
– Edellisellä jaksolla opittujen menetelmien soveltamista
– Oman oppimisen reflektointi

2. Jakso: Projektin resurssien ja kustannusten hallinta sekä toteutuksen ohjaus

Kesto: 2 päivää

1. päivä klo 9.00 – 16.00
2. päivä klo 9.00 – 16.00
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Resurssien ja kustannusten suunnittelu

– Resurssisuunnitelman laatiminen ja sen merkitys
– Resurssihallinta moniprojektitilanteessa
– Resurssien sopiminen esimiesten ja osallistujien sekä alihankkijoiden kanssa
– Kustannusarviointi ja budjetointi

Projektin seuranta ja ohjaus

– Edistymän arviointi
– Kustannusten ohjaus ja kustannusennusteet
– Tuloksen arvo (earned value) – menetelmä
– Raportointi
– Alihankintojen valvonta
– Muutosten ja lisäysten hallinta sekä claim-management

Case-esitys: Projektin seuranta ja ohjaus laajassa projektissa

Hankintojen hallinta

– Hankintastrategiat
– Hankintojen suunnittelu
– Hankintojen valvonta ja toteutus

Riskien hallinta

– Riskien hallinnan merkitys ja prosessit
– Riskien tunnistaminen
– Riskien analysointi
– Toimenpidesuunnitelmat
– Riskien valvonta

Projektin lopettaminen

– Lopputuloksen viimeistely
– Käyttöönoton sekä asiakastyytyväisyyden varmistaminen
– Projektin arviointi ja oppien siirtymisen varmistaminen

Lopetusjakso ja loppuyhteenveto

Paikka: sähköinen oppimisympäristö + 2h online

– Projektijohtajana kehittymisen seuraavat askeleet – oman toiminnan suunnittelu
– Projektipäällikkösertifiointiin valmistautuminen – tehtävien ja harjoituskokeen purku
– Valmennuksen päättäminen


Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 VANTAA

Ajankohta:
27.10.-11.11.2020

Hinta:
2 800 euroa
/hlö + alv 24 %.

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
– Osallistumisen peruuntuessa myöhemmin kuin 10 työpäivää ennen valmennuksen alkamispäivämäärää, perimme toimistokuluina 50 % tapahtuman hinnasta.
– Mikäli varattu paikka jätetään peruuttamatta, veloitamme koko hinnan.
– Mikäli tapahtumaan ilmoitettu henkilö on estynyt osallistumaan, voi organisaatio vaihtaa osallistujaa kuluitta ilmoittamalla viimeistään 10 työpäivää ennen valmennuksen alkamispäivämäärää.
– Sairaustapauksissa emme veloita kurssimaksua, mikäli toimitat meille lääkärintodistuksen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.10.2020

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja