Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Syventävä sisäinen arviointi ja parhaat käytännöt (1 pv)

Koulutuksen tavoitteena on avata sisäisten arviointien toteutukseen aivan uutta sisältöä, syvyyttä ja näkökulmaa, kytkeä sisäiset arvioinnit selkeästi organisaation kilpailu- ja suorituskyvyn arviointiin, tukea liiketoiminnan tuloksellisuutta sekä avata arviointien merkitys yrityksen johtamisen ja kehittämisen kannalta.

Koulutuksen sisältö:
Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytäntöön soveltavista esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Koulutuksessa keskitytään arviointien sisältöön erilaisten viitekehysten ja hyvien kokemusten näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy pienimuotoinen ennakkotyö.

Kenelle
Koulutuksen kohderyhmänä ovat organisaation sisäiset arvioijat ja tarkastajat, jotka katsovat tarvitsevansa uutta sisältöä, syvyyttä ja hyötyä paikallaanpolkevien arviointien toteutukseen.
– Koulutus soveltuu hyvin sisäisten arviointien jatkokurssiksi.
– Parhaan hyödyn kurssista saavat henkilöt, jotka ovat jo tehneet sisäisiä arviointeja.

Kouluttaja
Jussi Moisio
, Qualitas Fennica/Arter Oy


OHJELMA

08:30-09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09:00 Avaus
– Esittäytyminen
– Ohjelma
– Koulutuksen tavoitteet

Varmentamisen, vakauttamisen ja kehittämisen näkökulmat
– Toiminta- ja lähestymistavat
– Arvioinnin suunnittelu, valmistautuminen, toteutus ja raportointi
– Hyvän auditoinnin salat
– Arvioijan profiili, vuorovaikutus, tilannetaju ja jämäkkyys

Asiakaslähtöisyyden auditointi
– Odotusten toteutumista jarruttavat ja edistävät tekijät
– Asiakkaiden vaatimusten kääntäminen tuoteominaisuuksiksi
– Asiakaslähtöisten mittareiden seuranta
– Palautejärjestelmät

Johtamiskäytäntöjen auditointi
– Kriittiset tekijät kilpailukyvyn ja hyvän johtamisen kannalta
– Johto palautteen pyytäjänä ja arviointitiedon hyödyntäjänä
– Suunta ja tavoitteet
– Ihmiset ja asiat
– Innostavuus, joustavuus, valtuuttaminen
– Vastuut ja organisointi
– Seuranta ja mittaaminen

Henkilöstönäkökulman auditointi
– Työnsisällöt ja tehtävät
– Tiedot, ammattitaito ja osaaminen
– Hyvinvointi, tyytyväisyys ja motivaatio
– Palautteet

12:00 Lounas

13:00 Tuotanto- ja palveluprosessin auditointi
– Kriittisten pisteiden laadunvarmistus, tarkistukset ja mittaukset
– Prosessien johtaminen
– 7M ja 7 hukkaa auditoinnin apuna
– Ongelmat

Hankintatoimen, toimittajien ja kumppanuussuhteiden arviointi
– Toimittajien arviointi, valinta ja seuranta
– Toimittajayhteistyön kehittäminen
– Hankintatoimen tehtävä ja suoriutuminen
– Kumppanuuksiin liittyvät strategiset valinnat
– Organisaatiorajat ylittävät prosessit
– Win-win-win -periaate
– Suoritus- ja kilpailukyvyn seuranta ja mittaus
– Palautteen antaminen ja arviointi

14:30 Iltapäiväkahvi
Suunnittelun, tuotekehityksen ja projektin auditointi

– Suunnittelumalli
– Solmukohtana katselmukset
– Asiakkaita ilahduttavat ja tärkeänä pitämät piirteet
– Toteutettujen projektien kriittinen tarkastelu
– Asiakkaan palautteesta ja kokemuksista oppiminen

Tulosten auditointi
– Mitä mitataan?
– Miten mitataan?
– Mitä tulosten käsitellään ja hyödynnetään?
– Taso, kehitys, vaihtelut

Yhteenvetokeskustelu

16:00 Päivän päätös

—————————–

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Aika:
12.6.2018 klo 09:00 – 16:00

Hinta:
730 eur
+ alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.