Inspecta Academy järjestää nyt koulutuksen:

Syventävä sisäinen arviointi ja parhaat käytännöt (1 pv)

Koulutuksen tavoitteena on avata sisäisten arviointien toteutukseen aivan uutta sisältöä, syvyyttä ja näkökulmaa, kytkeä sisäiset arvioinnit selkeästi organisaation kilpailu- ja suorituskyvyn arviointiin, tukea liiketoiminnan tuloksellisuutta sekä avata arviointien merkitys yrityksen johtamisen ja kehittämisen kannalta.

Koulutuksen sisältö:
Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytäntöön soveltavista esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Koulutuksessa keskitytään arviointien sisältöön erilaisten viitekehysten ja hyvien kokemusten näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy pienimuotoinen ennakkotyö.

Kenelle
– Koulutuksen kohderyhmänä ovat organisaation sisäiset arvioijat ja tarkastajat, jotka katsovat tarvitsevansa uutta sisältöä, syvyyttä ja hyötyä paikallaanpolkevien arviointien toteutukseen.
– Koulutus soveltuu hyvin sisäisten arviointien jatkokurssiksi.
– Parhaan hyödyn kurssista saavat henkilöt, jotka ovat jo tehneet sisäisiä arviointeja.

Kouluttaja
Jussi Moisio
, Qualitas Fennica


OHJELMA

08:30-09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09:00 Avaus
– Esittäytyminen
– Ohjelma
– Koulutuksen tavoitteet

Varmentamisen, vakauttamisen ja kehittämisen näkökulmat
– Toiminta- ja lähestymistavat
– Arvioinnin suunnittelu, valmistautuminen, toteutus ja raportointi
– Hyvän auditoinnin salat
– Arvioijan profiili, vuorovaikutus, tilannetaju ja jämäkkyys

Asiakaslähtöisyyden auditointi
– Odotusten toteutumista jarruttavat ja edistävät tekijät
– Asiakkaiden vaatimusten kääntäminen tuoteominaisuuksiksi
– Asiakaslähtöisten mittareiden seuranta
– Palautejärjestelmät

Johtamiskäytäntöjen auditointi
– Kriittiset tekijät kilpailukyvyn ja hyvän johtamisen kannalta
– Johto palautteen pyytäjänä ja arviointitiedon hyödyntäjänä
– Suunta ja tavoitteet
– Ihmiset ja asiat
– Innostavuus, joustavuus, valtuuttaminen
– Vastuut ja organisointi
– Seuranta ja mittaaminen

Henkilöstönäkökulman auditointi
– Työnsisällöt ja tehtävät
– Tiedot, ammattitaito ja osaaminen
– Hyvinvointi, tyytyväisyys ja motivaatio
– Palautteet

12:00 Lounas

13:00 Tuotanto- ja palveluprosessin auditointi
– Kriittisten pisteiden laadunvarmistus, tarkistukset ja mittaukset
– Prosessien johtaminen
– 7M ja 7 hukkaa auditoinnin apuna
– Ongelmat

Hankintatoimen, toimittajien ja kumppanuussuhteiden arviointi
– Toimittajien arviointi, valinta ja seuranta
– Toimittajayhteistyön kehittäminen
– Hankintatoimen tehtävä ja suoriutuminen
– Kumppanuuksiin liittyvät strategiset valinnat
– Organisaatiorajat ylittävät prosessit
– Win-win-win -periaate
– Suoritus- ja kilpailukyvyn seuranta ja mittaus
– Palautteen antaminen ja arviointi

14:30 Iltapäiväkahvi
Suunnittelun, tuotekehityksen ja projektin auditointi

– Suunnittelumalli
– Solmukohtana katselmukset
– Asiakkaita ilahduttavat ja tärkeänä pitämät piirteet
– Toteutettujen projektien kriittinen tarkastelu
– Asiakkaan palautteesta ja kokemuksista oppiminen

Tulosten auditointi
– Mitä mitataan?
– Miten mitataan?
– Mitä tulosten käsitellään ja hyödynnetään?
– Taso, kehitys, vaihtelut

Yhteenvetokeskustelu

16:00 Päivän päätös

—————————–

Koulutuspaikka:
Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa

Aika:
19.10.2017

Hinta:
710 eur
+ alv 24 %

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.