TT Valmennus järjestää nyt koulutuksen:

Talouden asiantuntija, onnistu talousviestinnässä! -valmennus (1 pv)

Tiesitkö, ettei talouden viestisi välttämättä mene perille?

Tule varmistamaan talousinformaation vastaanottaminen ja ymmärtäminen.
Usein luullaan, että viesti ymmärretään. Valitettavasti se ei ole totta.

Me talouden valmentajat törmäämme nimittäin tähän haasteeseen viikoittain. Ensinnäkin talouden asiantuntijat tyypillisesti puhuvat aivan eri kieltä kuin muu henkilöstö. Toisekseen talousviestit ovat harvoin kiinnostusta herättävässä ja puhuttelevassa muodossa.

Tee paremmin kuin muut!
Talousjohtaminen määritellään tänä päivänä yhä enenevässä määrin strategiseksi talousjohtamiseksi lisäten sen painoarvoa. Strategisen talousjohtamisen tehtävänä on koko organisaation talouskyvykkyyksien kasvattaminen. Tässä valmennuksessa kerromme kuinka voit tuottaa talousinformaatiota niin, että viestisi varmasti vastaanotetaan ja ymmärretään, ja että se mahdollistaa myös oppimisen.

Organisaatiot elävät jatkuvan muutospaineen alla. Muutos luo vastarintaa, mutta vakuuttavalla viestinnällä kykenemme luomaan muutosvalmiutta, kun henkilöstö pystyy sisäistämään taloudellisen näkökulman ja sen seuraukset.

Tarinoittaminen ja valmentava viestinnällinen ote ei kuitenkaan yksistään riitä. Tänä päivänä puhutaan näkyvän organisaation merkityksestä. Näkyvällä organisaatiolla tarkoitetaan sitä, että kaikilla on kokonaiskuva yhtä aikaa tiedossa. Tämä luo ketteryyttä ja on ehdoton edellytys nykypäivän aidosti tehokkaalle organisaatiolle. Merkittävä osa näkyvää organisaatiota on oikeanlaisen vuorovaikutuksen luominen. Dialogi on enemmän kuin pelkkä keskustelu. Se ei ole helppoa, mutta sen voi oppia.

Tule yllättymään, kuinka pienetkin oivallukset ja muutokset viestinnässä vaikuttavat lopputulokseen. Valmennus rakentuu monipuolisten kysymysten, pohdintojen ja keskustelujen varaan.

Tervetuloa mukaan!


Kenelle valmennus soveltuu?
Valmennus on tarkoitettu toimialasta riippumatta talouden osaajille, joiden roolina on viestiä talousasioista organisaation henkilöstölle, omistajille tai asiakkaille joko raporttien muodossa tai keskustellen.

Roolisi tai tittelisi voi olla esimerkiksi:
– talousjohtaja
– talouspäällikkö
– controller
– toimitusjohtaja
– liiketoimintajohtaja
– yrityksen osakas
– hallituksen jäsen


Mitä saat?
Valmennuksen jälkeen
– Pystyt mahdollistamaan ja varmistamaan talous-informaation vastaanottamisen.
– Pystyt esittäämään numerot ja mittarit varmistaen ymmärtämisen.
– Ymmärryksen lisääntyessä vuorovaikutus liiketoiminnan eri osaajien kanssa helpottuu.
– Yrityksen taloudellinen tulos paranee, kun muutkin kuin talousihmiset ymmärtävät ja osaavat tulkita ja soveltaa talousinformaatiota.
– Ongelmanratkaisu ja innovaatioiden sparraus helpottuu ja muutosvalmius lisääntyy organisaatiossa paremman talouden ymmärryksen myötä.


Valmennuksen sisältö
Valmennus on yksipäiväinen (3.10.2019) ja koostuu aiheita alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua. Valmennuspäivän päätteeksi osoitetaan, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.


Tule yllättymään, kuinka pienetkin oivallukset ja muutokset viestinnässä vaikuttavat lopputulokseen. Valmennus rakentuu monipuolisten kysymysten, pohdintojen ja keskustelujen varaan.

Älä epäröi. Erottaudu ja ilmoittaudu mukaan!


Kouluttajat:

Hannamari Heino, KTM, KM, HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen/ Keskuskauppakamari)
Hannamari on kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri sekä väitöskirjatutkija, aiheenaan strateginen johtaminen.
– Tutkimustyön lisäksi Hannamari on taloushallinnon ja -johtamisen sekä tulosvastuullisen johtamisen kokenut asiantuntija ja kouluttaja, jolla on monipuolinen johtajakokemus hyvin erilaisien omistajapohjien omaavista yrityksistä eri toimialoilta. Oppiva organisaatio on myös hänen erityisosaamisalueitaan. Hannamarin johtotähtenä on yhdistää taloudellinen ajattelu numerotavoitteineen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisen – inhimillisyyden – kanssa.
– Hannamarin erityinen vahvuus on tuoda viimeisin tutkimus helposti ymmärrettävään muotoon toiminnan tasolla toteutettavaksi.

Timo Toivanen, KTM
Timo on kauppatieteiden maisteri, talouden oivalluttaja, yritysvalmentaja sekä toimitusjohtaja. Hän on yritystalouden moniottelija, jonka intohimona on synnyttää kuulijoilleen talouden oivalluksia.
– Timo on kokenut yritysvalmentaja, joka on kouluttanut yli 100 yrityksen räätälöidyissä talouden valmennuksessa sekä avoimissa valmennuksissa tuhansille kuulijoille. Timolla on yli 1000 valmennustapahtuman kokemus vuodesta 2008 lähtien.
– Timo tuo koulutukseen valtavan kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, missä haasteet ovat, kun talouden asiantuntijat puhuvan talousasioista muulle henkilöstölle ja varsinkin ei talousihmisille.

Timon ja Hannamarin teesit kouluttajina ovat: osaa asiasi, vuorovaikutus puree, intouta, rautalangoita ja oivalluta. Molemmat jakavat talouden ilosanomaa ymmärrettävästi ja kuulijat huomioiden. Timo ja Hannamari ovat energisiä ja innostavia esiintyjiä, jotka tempaavat kuulijat mukaan tarinaan.


OHJELMA

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 Koulutus alkaa
11.45–12.30 Lounas
15.00 Koulutuspäivä päättyy


SISÄLTÖ

1. Talousviestinnän merkitys
– Tavoite: Ymmärtää talousviestinnän merkitys organisaation menestyksen taustalla
– Organisaation vaiheet kohti alamäkeä – viestinnän rooli?
– Talouden johtamisen ja – viestinnän tyypilliset sudenkuopat
– Hyvän talousviestinnän tunnusmerkit (teoria)
– Esimerkit, kysymykset ja keskustelut

2. Talouden ohjaamisen haasteet
– Missä epäonnistutaan?
– Talouden ohjaamisen tavoitteet ja työkalut
– Käsitteet, esimerkit, kysymykset ja keskustelut

3. Tarinoittaminen ja valmentava viestintä
– Tavoite: Tarinoittamisen ja valmentavan roolin omaksuminen osaksi talousviestintää
– Talouden peruskäsitteet ja mittarit ymmärrettävästi esitettynä
– Valmentava ote talouden suunnitteluun, analysointiin ja seurantaan
– Pohdinnat talousinformaatiosta, tunnusluvuista ja talouden suunnittelusta ja analysoinnista

4. Organisaatio näkyväksi talousviestinnällä
– Tavoite: Talousviestinnän rooli näkyvän organisaation luomisessa
– Visuaalisen talousviestinnän ja ongelmanratkaisun menetelmiä
– Dialogi – näkyväksi tekevä keskustelutapa
– Käsitteet, esimerkit, kysymykset ja keskustelut​

Yhteenveto

– Tärkeimmät oivallukset päivän aiheista
– Miten vien nämä käytäntöön?
– Miten kehitän talouden viestinnän toimintatapojamme jatkossa?


Koulutuspaikka:
Hotel St. George, Yrjönkatu 13, 00120 Helsinki

Ajankohta:
3.10.2019

Hinta:
550 euroa
/hlö +alv 24 %.
Hinta sisältää valmennuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Varaus on sitova 20.8.2019 lähtien. Peruutukset tulee ilmoittaa viimeistään 15.9.2019. Tätä myöhemmin peruutetuista ilmoittautumisista laskutetaan valmennus alkuperäisen hinnan mukaan.
Jos valmennukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden valmennuksen peruuttamiseen.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.