Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Tarjoajan oikeusturva hankinta-asioissa (2 pv)

Mitä tehdä, kun olet osallistunut tarjoajana julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun, mutta et ole tullut valituksi tai hankinta on keskeytetty? Epäiletkö, että hankintayksikkö on tehnyt virheellisen päätöksen? Pitäisikö sinun tehdä hankintaoikaisu tai valitus? Entä, millainen on hyvä valitus? 1.1.2017 voimaan tullutta uutta hankintalakia on nyt sovellettu reilun vuoden ajan, miten tarjoajan oikeussuoja on muuttunut uuden hankintalain myötä? Entä, millainen on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?

Tule mukaan kaksiosaiseen webinaariimme ja saa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä muutoksia on tullut hankintayksikön perusteluvelvollisuuteen?
– Onko hankintayksiköllä itse mahdollisuus korjata päätöstään ja millä edellytyksillä?
– Milloin kannattaa valittaa, ja millainen on hyvä valitus?
– Voinko valittaa keskeytymispäätöksistä, ja mitkä ovat todellisia ja perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiseen?
– Mikä on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?
– Suorahankinnoista ilmoittamisen muutokset?
– Mitä hankintalain vastaisesta hankintapäätöksestä voi seurata?
– Mitä muutoksia uusi hankintalaki toi hankintasopimuksien tekemiseen ja muuttamiseen?

Aihealueita käsitellään tuoreimman oikeuskäytännön valossa, ottaen huomioon uusi hankintalaki ja sen vaikutukset tulkintoihin. Kouluttajina webinaarissa toimivat Eversheds Asianajotoimiston julkisiin hankintoihin erikoistuneet kokeneet asiantuntijat Marko Mononen ja Anne Petäjäniemi-Björklund.

Koulutus on jaettu kahdeksi kahden tunnin pituiseksi webinaariksi. Webinaarit muodostavat yhdessä koulutuskokonaisuuden. Voit osallistua joko webinaarien suoriin lähetyksiin tai katsoa ne itsellesi sopivampana ajankohtana kuukauden sisällä webinaaripäivästä. Voit osallistua webinaariin helposti omalla tietokoneellasi. Webinaarin chattitoiminnolla voit esittää asiantuntijoille mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Voit lähettää kysymyksiä myös ennakkoon edilexpro@edita.fi.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille. Erityisesti koulutus soveltuu seuraaville:

– Creditan asiakas
– Kehityspäällikkö
– Tuotepäällikkö
– Myyntipäällikkö
– Talouspäällikkö
– Asiakkuuspäällikkö
– Hankintalakimies

Kouluttajat
Marko Mononen
, asianajaja, OTT, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, OTT Marko Mononen työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Mononen on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Marko Mononen kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.

Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Anne Petäjäniemi-Björklund työskentelee Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kilpailuoikeustiimissä. Hän on hoitanut lukuisia hankintalain soveltamiseen liittyviä toimeksiantoja. Petäjäniemi-Björklund on avustanut yrityksiä ja hankintayksiköitä sekä markkinaoikeudessa että kaikissa hankintojen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös luennoinut aihepiiristä paljon. Anne Petäjäniemi-Björklund kirjoittaa kuukausittain Creditaan julkisten hankintojen asiantuntijakirjoituksia ja vastaa ratkaisupalstan kysymyksiin.


OHJELMA

OSA I

Kouluttajana toimii Anne Petäjäniemi-Björklund, asianajaja, VT, LL.M. (Eur) Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintaa koskeva päätös

– Miten hankintayksikön perusteluvelvollisuus muuttui?
– Mikä on hankintamenettelyjä koskeva kertomus?
– Onko hankintayksiköllä itse mahdollisuus korjata päätöstään ja millä edellytyksillä?

Hankinnan keskeyttämispäätös

– Voinko valittaa keskeyttämispäätöksestä?
– Mitä siitä seuraa?
– Mitkä ovat todellisia ja perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiseen?
– Miten asiakirjojen salassapito toteutuu keskeyttämistilanteissa?

Hankintaoikaisu, valitus ja odotusaika

– Mitä muutoksia tuli oikeussuojakeinojen käyttöön?
– Teenkö hankintaoikaisun ja/tai valituksen?
– Mitä on otettava huomioon valitusajan osalta?
– Mitä voin vaatia?
– Mitkä ovat relevantteja perusteita valitukseen?
– Onko jatkovalitus enää mahdollinen?
– Mitä muutoksia tuli odotusaikaa koskevaan sääntelyyn?
– Hankinnan väliaikainen järjestäminen uuden hankintalain mukaan
– Miten suorahankintojen ilmoittamista koskeva sääntely muuttui?

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päätty

OSA II

Kouluttajana toimii Marko Mononen, asianajaja, OTT, osakas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä.

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

9:05 Hankintojen valvonta

– Mikä on KKV:n toimivalta hankintojen valvojana?
– Kuka voi tehdä toimenpidepyynnön KKV:lle?
– Tarjoajan tietojenantovelvollisuus
– Seuraamukset
– Saako KKV:n päätökseen hakea muutosta?

Tarjoajan oikeussuoja oikeuskäytännön perusteella

– Mitkä ovat seuraamuksia koskevat muutokset uudessa hankintalaissa?
– Vertailuperusteiden käyttöön liittyvät ongelmat
– Milloin tarjousten vertailu on hankintalain vastaista?
– Milloin tarjoajan poissulkeminen on tai ei ole perusteltua?
– Mitä hankintalain vastaisesta hankintapäätöksestä voi seurata?
– Millaisia hyvitysmaksuja on tuomittu?
– Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen?

Hankintasopimuksen tekeminen ja sen muuttaminen

– Milloin voin tehdä hankintasopimuksen hankintayksikön kanssa turvallisesti?
– Mitä tarjoajan on otettava huomioon hankintasopimusta tehtäessä?
– Voidaanko sopimusneuvotteluissa vaatia sovellettavaksi tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja?
– Milloin ja miten hankintasopimusta voidaan muuttaa?
– Mitkä ovat olennaisia sopimusmuutoksia?
– Milloin hankintayksiköllä on oikeus irtisanoa tai purkaa hankintasopimus kesken sopimuskauden?
– Mitä väliaikaisen sopimuksen tekemisessä on otettava huomioon?

10:45 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Webinaari

Ajankohta:

OSA I 06.09.2018 klo 9.00 – 11.00

OSA II 20.09.2018 klo 9.00 – 11.00

Normaalihinta:
400
euroa /hlö + alv 24 %.

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 200 euroa + alv 24 % / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Seitsemän vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.