fbpx
Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (7 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (7 pv)

3500 euroa /hlö + alv 24 %

3500 EUR

07.04.-04.06.2021, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 1 lokakuun, 2020 Sampo Korppoo

Tuotanto ja logistiikka

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • Oleelliset asiat eivät jääneet epäselviksi millään tavalla. Kokonaisuudesta syntyvä intuitio ja kyky ymmärtää on tärkeintä.” -Kurssilainen-

 • ”Ehdottoman hyvä koulutus ja suositeltavissa kaikille Lean Six Sigma -hemmoille ja miksei myös muillekin.” -JHy-

 • "Kurssi auttoi ymmärtämään tuottavuuden taustalla olevia ristiriitoja erinomaisesti. Loistavaa!" -Työnjohtaja-

 • "Koulutus avasi uuden näkökulman tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, vaikka minulla on takana pitkä tausta kehitystehtävissä." -Kehitysinsinööri-

 • ”Antti on huippu!”

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

  Tarjoamme
  Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

  Hyödyt
  Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

  Palvelumme
  Tehdasfysiikka – Toiminnan lainalaisuudet (Lean & Six Sigma) on laajuudeltaan 7-päiväinen kurssi, joka jakautuu kolmeen jaksoon. Koulutus pohjautuu W.J. Hopp ja M.L. Spearmanin luomaan Factory Physics -kirjaan ja konseptiin. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten sekä vapaaehtoisen harjoitusprojektin avulla.

  Kenelle?
  Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

  Kouluttaja:
  DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
  – johtava kouluttaja
  – Lean Six Sigma Black Belt
  – diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
  – Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

  Antista sanottua
  – ”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
  – ”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva.”
  – ”Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla.”
  – ”Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut.”
  – ”Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!”
  – ”Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!”
  – ”Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen.”
  – ”Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta.”
  – ”Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!”
  – ”Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!”
  – ”Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan.”
  – ”Tosi hyvä kouluttaja!”
  – ”Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni.”


  Konkreettista hyötyä projektityöllä

  Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon aiheesta. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

  Sisällön kuvaus
  Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

  Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

  Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

  Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

  Tehdasfysiikka
  Useat muuttujat ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttöastetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on läpimenoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen. Toyota ja monet muut yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että ristiriita ei ole sovittamaton ja on löydettävissä olosuhteita ja ohjauskeinoja, joilla ristiriitaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; lyhyt toimitusaika, korkea laatu, alhaiset kustannukset. Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeaa tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait ja hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan. Kurssi perustuu tri Spearmanin ja Hoppin tutkimuksiin 1980-lopulta lähtien (Factory Physics).

  Tehdasfysiikan (Factory Physics) nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – Tuottavuus (Lean), Laatu (Six Sigma) ja Teknologia (ERP). Siksi sitä kutsutaan myös Lean Six Sigman jälki(teolliseksi)maailmaksi! (Factory Physics for Managers – How Leaders Improve Performance in a Post-Lean Six Sigma World /1/)

  Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta
  Tehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen toisin kuin Leanin ja Six Sigman aikaansaamat parannukset. Leanissa keskeinen tavoite on hukan pienentäminen, jolla on vain heikko yhteys tuloslaskelmaan. Six Sigmassa tavoite on vaihtelun pienentäminen, jolla sinänsä on vahva vaikutus tuloslaskelmaan, mutta käytettävän mittarit, sigma -taso, ovat epäsuoria.

  tehdasfysiikkataulukko2.jpgTehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.

  Littlen laki ja Kingmanin yhtälö
  Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.

  Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärystä tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta. Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden ”laserin tarkan valinnan”.

  Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet – alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen varastotaso, jne.

  Hukat ja vaihtelu
  Kurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat – muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat. Hukkien vaikutukselle luodaan tehollisen ajan kuvaavat yhtälöt, joiden avulla voidaan päätellä, onko ongelma virtauksessa, Leanissa, tehollisessa ajassa vai olisiko prosessiaskeleen suorituskykyä, kapasiteettia, parannettava Six Sigma -projektilla. Lean vaikuttaa ensisijassa teholliseen aikaan ja virtauksiin ja Six Sigma vaikuttaa ensisijassa kapasiteettiin, ”pullonkauloihin, constraints” ja ominaisuuksien vaihteluun ja hyötysuhteeseen. Lean Six Sigma yhdistää molemmat tekniikat – ajan ja ominaisuuden vaihtelun hallinnan.

  Ohjelman sisältö:
  – Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
  – Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
  – Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin mittareihin sekä päävirtausmallit
  – Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
  – Sisäinen Benchmarking
  – Operaatiotiede käytäntöön
  – Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
  – Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
  – Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
  – Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
  – Voitto- ja virtausfysiikka
  – Neljä keskeistä yhtälöä
  – Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)
  – Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
  – Operaatioiden strategia ja suunnittelu
  – Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
  – Ihminen ja toimintojen johtaminen
  – TQM – laatujohtaminen

  Voit lyhentää toimitus-/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja (WIP) ja alentaa kustannuksia. Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin tai toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston pienennystavoite olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata?

  Kurssilla opit, kuinka voit suoraan kytkeä toteutettavan strategian päivittäisiin toimenpiteisiin? Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen. Opit tunnistamaan, kuinka ratkaistaan ristiriidat Leanin, Six Sigman ja TOC -teorian käytön välillä vai onko niissä sittenkään ristiriitaa. Kurssilla demonstroidaan tehdasfysiikan periaatteita käytännössä. Sen jälkeen sinun on helppo soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen.


  OHJELMA

  Päivä 1

  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
  – Johdatus taloudellisiin mittareihin
  – Valmistuksen tiede
  – Mitä on formaalisyy
  – Ohjaavat ja kuvaavat mallit
  – Strategia ja operatiiviset tavoitteet
  – Strateginen asemoituminen (positiointi)
  – Parannusmetodi, kuinka edetä?

  12:00 Lounas

  13:00 Yrityksen perusdynamiikka
  – Määritelmät
  – Suoritusarvomittarit (Y)
  – Parametrit (x)

  14:30 Kahvi

  15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet
  – Epäbalanssilinja
  – Littlen laki
  – Sisäinen Benchmarking

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 2

  8:15 Päivän aloitus

  Operaatiotiede käytäntöön
  – TF -periaatteet ja perusrakenne
  – VUT – Variation x Utilization x Time
  – Jaksoaika vs käyttöaste
  – Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika

  11:30 Lounas

  12:30
  – Tuotannon virtauskäyrät
  – Täydennysaika x kysyntä – varianssiyhtälö
  – Varaston investointi vs täyttöaste
  – Varaston tehokkuusreuna
  – Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä

  14:00 Kahvi

  14:30 Vaihtelun perusteet
  – Vaihtelu ja satunnaisuus
  – Käytännön matematiikka – varastojen mallinnus
  – Täydennysaika
  – Ennustevirhe ja läpimenoaika

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 3

  8:15 Päivän aloitus
  Vaihtelun perusteet jatkuu
  Varaston suoritusarvomittarit
  Prosessin vaihtelu
  Prosessiajan vaihtelun syitä
  Virtauksen vaihtelu
  Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen
  Yleinen estomalli
  Vaihtelun yhdistäminen (pooling)

  11:30 Lounas

  12:30 Virtauksen mallinnus
  – Littlen laki
  – Kapasiteetti
  – Kokonaistehokkuus
  – Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)
  – Vaihtelun vaikutus virtaukseen
  – Jonoutuminen
  – Vaihtelun mittarit

  14:00 Kahvi

  14:30
  – Jonoutumisen vaikutukset
  – Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
  – Imusysteemi
  – Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
  – Kassavirran optimoiminen

  16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy


  Päivä 4

  Koulutuksen 2. jakso alkaa

  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  9:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
  – Vaihtelun lait
  – Joustavuus
  – Virtauksen lait
  – Kapasiteetin laki

  12:00 Lounas

  13:00
  – Käyttöaste/suhde
  – Erien lait
  – Läpimenoajan laki
  – Suorituskyky ja vaihtelu
  – Diagnostiikka ja parannukset

  14:30 Kahvi

  15:00 Voitto
  Virtaus
  Tehdasfysiikka

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 5

  8:15 Päivän aloitus
  Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
  – Imuohjaus
  – Imusysteemin magia
  – CONWIP
  – CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
  – CONWIP ja Kanban -vertailu

  11:30 Lounas

  12:30 Imu (ohjauksen) suunnittelurakenne
  – Kokonaisuuden hajottaminen
  – Kokonaisuuden rakentaminen

  14:00 Kahvi

  14:30
  – Imuohjauksen suunnittelu
  – Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu

  16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy


  Päivä 6

  Koulutuksen 3. jakso alkaa

  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  9:00
  – Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu
  – Kokonaisuuden hajottaminen
  – Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
  – Toteutus ja toimenpano
  – Tuotannonohjaus ja IT

  12:00 Lounas

  13:00 Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
  – Kysynnän ennustaminen
  – Varastotaktiikat

  14:30 Kahvi

  15:00
  – Kapasiteettitaktiikat
  – Valmistuspäivän määrittäminen

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 7

  8:15 Päivän aloitus
  Ihminen ja toimintojen johtaminen
  – Inhimilliset lait
  – Esterajoitettu optimointi
  – Fanaatikon teho
  – Loppuun palaminen
  – Suunnittelu ja motivointi
  – Vastuu ja valta

  11:30 Lounas

  12:30 TQM – laatujohtaminen
  – Laatujohtamisen lyhyt historia
  – Mitä laatu on?
  – Tilastollinen laadunohjaus
  – Six Sigma
  – Laatu ja operaatiot
  – Virheen mallinnus
  – Laatu ja toimitusketju

  14:00 Kahvi

  14:30 Käytännön ohjaus
  – Tehdaslattian ohjausfunktio
  – CONWIP
  Yhteenveto tehdasfysiikasta
  Synteesi

  16:00 Koulutus päättyy

  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

  Ajankohta:
  Koulutuksen kesto on 7 päivää.

  I-jakso: 07.-09.04.2021
  II-jakso: 06.-07.05.2021
  III-jakso: 03.-04.06.2021

  Hinta:
  3 500
  euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja