fbpx
Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (7 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (7 pv)

3 600 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

10.10.-09.12.2022, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 9 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Laaja 7-päiväinen koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.


Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Koulutuksen ajankohta
Koulutuksen kesto on 7 päivää.

1. jakso: 10.-12.10.2022
2. jakso: 7.-8.11.2022
3. jakso: 8.-9.12.2022


Sisällön kuvaus
Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä “numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.


Lisätietoa

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Kenelle koulutus sopii
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon aiheesta. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista lähikoulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja
Antti Piirainen
, johtava kouluttaja ja konsultti
DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta lukuisista yrityksistä ja organisaatioista noin 20 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 – 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 3000 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. Alempana löytyy tarkempi kuvaus aihealueista ja toimialoista.

WIS Consulting Oy (2002-2004), Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

TL-Coating Oy (2000-2002), Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.).OHJELMA

Päivä 1 / Jakso 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
– Johdatus taloudellisiin mittareihin
– Valmistuksen tiede
– Mitä on formaalisyy
– Ohjaavat ja kuvaavat mallit
– Strategia ja operatiiviset tavoitteet
– Strateginen asemoituminen (positiointi)
– Parannusmetodi, kuinka edetä?

12:00 Lounas

13:00 Yrityksen perusdynamiikka
– Määritelmät
– Suoritusarvomittarit (Y)
– Parametrit (x)

14:30 Kahvi

15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet
– Epäbalanssilinja
– Littlen laki
– Sisäinen Benchmarking

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 1

8:15 Päivän aloitus
Operaatiotiede käytäntöön
– TF -periaatteet ja perusrakenne
– VUT – Variation x Utilization x Time
– Jaksoaika vs käyttöaste
– Tuotanto/varasto –täydennys-/korvausaika

11:30 Lounas

12:30 Tuotannon virtauskäyrät
– Täydennysaika x kysyntä – varianssiyhtälö
– Varaston investointi vs täyttöaste
– Varaston tehokkuusreuna
– Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä

14:00 Kahvi

14:30 Vaihtelun perusteet
– Vaihtelu ja satunnaisuus
– Käytännön matematiikka – varastojen mallinnus
– Täydennysaika
– Ennustevirhe ja läpimenoaika

16:00 Päivä päättyy


Päivä 3 / Jakso 1

8:15 Päivän aloitus
– Vaihtelun perusteet jatkuu
– Varaston suoritusarvomittarit
– Prosessin vaihtelu
– Prosessiajan vaihtelun syitä
– Virtauksen vaihtelu
– Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen
– Yleinen estomalli
– Vaihtelun yhdistäminen (pooling)

11:30 Lounas

12:30 Virtauksen mallinnus
– Littlen laki
– Kapasiteetti
– Kokonaistehokkuus
– Paras-tapaussuoritusarvo (BCP)
– Vaihtelun vaikutus virtaukseen
– Jonoutuminen
– Vaihtelun mittarit

14:00 Kahvi

14:30 Jonoutumisen vaikutukset
– Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
– Imusysteemi
– Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
– Kassavirran optimoiminen

16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy


Päivä 1 / Jakso 2

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
– Vaihtelun lait
– Joustavuus
– Virtauksen lait
– Kapasiteetin laki

12:00 Lounas

13:00 Käyttöaste/suhde
– Erien lait
– Läpimenoajan laki
– Suorituskyky ja vaihtelu
– Diagnostiikka ja parannukset

14:30 Kahvi

15:00 Voitto
– Virtaus
– Tehdasfysiikka

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 2

8:15 Päivän aloitus
Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
– Imuohjaus
– Imusysteemin magia
– CONWIP
– CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
– CONWIP ja Kanban -vertailu

11:30 Lounas

12:30 Imu (ohjauksen) suunnittelurakenne
– Kokonaisuuden hajottaminen
– Kokonaisuuden rakentaminen

14:00 Kahvi

14:30 Imuohjauksen suunnittelu
– Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu

16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy


Päivä 1 / Jakso 3

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Operaatioiden ja strategia ja suunnittelu
– Kokonaisuuden hajottaminen
– Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
– Toteutus ja toimenpano
– Tuotannonohjaus ja IT

12:00 Lounas

13:00 Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
– Kysynnän ennustaminen
– Varastotaktiikat

14:30 Kahvi

15:00 Kapasiteettitaktiikat
– Valmistuspäivän määrittäminen

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 3

8:15 Päivän aloitus
Ihminen ja toimintojen johtaminen
– Inhimilliset lait
– Esterajoitettu optimointi
– Fanaatikon teho
– Loppuun palaminen
– Suunnittelu ja motivointi
– Vastuu ja valta

11:30 Lounas

12:30 TQM – laatujohtaminen
– Laatujohtamisen lyhyt historia
– Mitä laatu on?
– Tilastollinen laadunohjaus
– Six Sigma
– Laatu ja operaatiot
– Virheen mallinnus
– Laatu ja toimitusketju

14:00 Kahvi

14:30 Käytännön ohjaus
– Tehdaslattian ohjausfunktio
– CONWIP
– Yhteenveto tehdasfysiikasta
– Synteesi

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutuksen kesto on 7 päivää.

1. jakso: 10.-12.10.2022
2. jakso: 7.-8.11.2022
3. jakso: 8.-9.12.2022

Hinta:
3 600 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja