fbpx
Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (8 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (8 pv)

4 100 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

04.12.2023-15.03.2024, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 20 lokakuun, 2023 Sampo Korppoo

Tuotanto

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Erittäin hyödyllinen koulutus, jolle olisi tarvetta monessa yrityksessä."

 • "Koulutus kokonaisuudessaan hyvä, ei käynyt aika pitkäksi kun ei käyty joutavia asioita vaan pysyttiin asiasisällössä. Kouluttajalla oli hyviä käytännön esimerkkejä aikaisemmista töistä ja niitä sivuttiin osittain huumorillakin niin aika ei tosiaan käynyt pitkäksi ja jäi vielä asioita omaan mieleenkin."

 • "Tykkäsin kurssista tosi paljon ja pidän sitä hyödyllisenä. Välillä mentiin Excelin kanssa aika haipakkaa, mutta itse pysyin mukana kohtuu hyvin." - Janne

  Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

  Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

  Koulutuksen ajankohta
  Koulutuksen kesto on 8 päivää.

  1. jakso: 4.-5.12.2023
  2. jakso: 15.-16.1.2024
  3. jakso: 14.-15.2.2024
  4. jakso: 14.-15.3.2024


  Sisällön kuvaus
  Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

  Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

  Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

  Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.


  Hyödyt
  Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

  Kenelle?
  Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

  Konkreettista hyötyä projektityöllä
  Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon aiheesta. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

  Monimuotoinen osallistumistapa
  Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

  Elämyksellinen koulutuspaikka
  Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

  Laadukkaat tarjoilut
  Food & Events huolehtii nautinnollisista lähikoulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


  Kouluttaja
  Antti Piirainen
  , johtava kouluttaja ja konsultti
  DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta lukuisista yrityksistä ja organisaatioista noin 20 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 – 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 3000 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. Alempana löytyy tarkempi kuvaus aihealueista ja toimialoista.

  WIS Consulting Oy (2002-2004), Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

  TL-Coating Oy (2000-2002), Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.).  OHJELMA

  Päivä 1 / Jakso 1

  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
  – Johdatus taloudellisiin mittareihin
  – Valmistuksen tiede
  – Mitä on formaalisyy
  – Ohjaavat ja kuvaavat mallit

  12:00 Lounas

  13:00 Yrityksen perusdynamiikka
  – Määritelmät
  – Suoritusarvomittarit (Y)
  – Parametrit (x)

  14:30 Kahvi

  15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet
  – Epäbalanssilinja
  – Littlen laki

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 2 / Jakso 1

  8:15 Päivän aloitus
  Littlen laki jatkuu
  – Sisäinen Benchmarking
  – Sisäinen Benchmarking -laskuharjoitus

  11:30 Lounas

  12:30 Esimerkkilaskentaa esimerkkidatalla
  – Pullonkaulan määrittäminen
  – Parannuksen suunnittelu läpimenolle ja jaksoajalle
  – Työkaluna käytetään virtauskuvaa (TH ja CT – Best ja PWC)

  14:00 Kahvi

  14:30 Voitto, virtaus ja tehdasfysiikka
  – Esimerkin kolikkolinja 2

  16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy


  Päivä 1 / Jakso 2

  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

  9:00 Vaihtelun perusteet
  – Vaihtelu ja satunnaisuus
  – Prosessin vaihtelu
  – Virtauksen vaihtelu

  12:00 Lounas

  13:00 Vaihtelun perusteet jatkuu
  – Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen

  14:30 Kahvi

  15:00 Yleinen estomalli
  – Vaihtelun poolaaminen

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 2 / Jakso 2

  8:15 Päivän aloitus
  Laskuharjoituksia
  – Jonoutuminen
  – Vaiheiden ketjuttaminen (estomallit)

  11:30 Lounas

  12:30 Tuotannon virtauskäyrät

  Operaatiotiede käytäntöön
  – TF-periaatteet ja perusrakenne
  – VUT – Variation x Utilization x Time
  – Jaksoaika vs. käyttöaste

  14:00 Kahvi

  14:30 Tuotanto/varasto -täydennys-/korvausaika
  – Varaston tehokkuusreuna
  – Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä
  – Strategia ja operatiiviset tavoitteet
  – Strateginen asemoituminen (positiointi)
  – Parannusmetodi, kuinka edetä?

  16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy


  Päivä 1 / Jakso 3

  9:00 Kolmannen jakson aloitus
  Virtauksen mallinnus
  – Littlen laki, kapasiteetti, kokonaistehokkuus
  – Paras-tapaus suoritusarvo (BCP)
  – Vaihtelun vaikutus virtaukseen
  – Jonoutuminen
  – Vaihtelun mittarit
  – Jonoutumisen vaikutukset
  – Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
  – Imusysteemi
  – Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
  – Kassavirran optimoiminen

  12:00 Lounas

  13:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
  – Vaihtelun lajit
  – Joustavuus
  – Virtauksen lait

  14:30 Kahvi

  15:00 Kapasiteetin laki
  – Käyttöaste/-suhde
  – Erien lajit

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 2 / Jakso 3

  8:15 Toisen päivän aloitus
  – Läpimenoajan laki
  – Suorituskyky ja vaihtelu
  – Diagnostiikka ja parannukset
  – Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
  – Imuohjaus ja imusysteemin magia
  – CONWIP

  11:30 Lounas

  12:30 CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
  CONWIP ja Kanban -vertailu

  14:00 Kahvi

  14:30 Imu(ohjauksen) suunnittelurakenne
  – Kokonaisuuden hajoittaminen
  – Kokonaisuuden rakentaminen
  – Imuohjauksen suunnittelu
  – Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu

  16:00 Koulutuksen 3. jakso päättyy


  Päivä 1 / Jakso 4

  9:00 Neljännen jakson aloitus
  Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
  – Kysynnän ennustaminen
  – Varastotaktiikat ja varastotasojen määrittäminen
  – Kapasiteettitaktiikat
  – Valmistuspäivän määrittäminen

  12:00 Lounas

  13:00 Operaatiot, strategia, suunnittelu
  – Kokonaisuuden hajottaminen
  – Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
  – Toteutus ja toimeenpano
  – Tuotannonohjaus ja IT

  14:30 Kahvi

  15:00 Ihminen ja toimintojen johtaminen
  – Inhimilliset lait
  – Esterajoitettu optimointi
  – Fanaatikon teho
  – Loppuunpalaminen
  – Suunnittelu ja motivointi
  – Vastuu ja valta

  16:00 Päivä päättyy


  Päivä 2 / Jakso 4

  8:15 Päivän aloitus
  TQM – laatujohtaminen jatkuu
  – Laatujohtamisen lyhyt historia
  – Mitä laatu on?
  – Tilastollinen laadunohjaus
  – Six Sigma
  – Laatu ja operaatiot
  – Virheen mallinnus
  – Laatu ja toimitusketju

  11:30 Lounas

  12:30 Käytännön ohjaus
  – Tehdaslattian ohjausfunktio
  – CONWIP

  14:00 Kahvi

  14:30 Yhteenveto tehdasfysiikasta
  – Laskuharjoitus, jossa yhdistetään opittua kokonaisuudeksi
  – Synteesi

  16:00 Koulutus päättyy

  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

  Ajankohta:
  Koulutuksen kesto on 8 päivää.

  1. jakso: 4.-5.12.2023
  2. jakso: 15.-16.1.2024
  3. jakso: 14.-15.2.2024
  4. jakso: 14.-15.3.2024

  Hinta:
  4 100 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja