fbpx
Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (8 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet (8 pv)

4 100 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

10.10.2023-16.01.2024, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 19 kesäkuun, 2023 Sampo Korppoo

Tuotanto

Koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Koulutuksen ajankohta
Koulutuksen kesto on 8 päivää.

1. jakso: 10.-11.10.2023
2. jakso: 6.-7.11.2023
3. jakso: 4.-5.12.2023
4. jakso: 15.-16.1.2024


Sisällön kuvaus
Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean -arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.


Hyödyt
Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu kassavirta, alhaiset kustannukset ja erinomaisen asiakaspalvelutason eli riittävän toimitusvarmuuden, nykyisellä systeemillä. Koulutuksen rinnalla on mahdollista toteuttaa projektityö, joka sitoo opetettavan teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi.

Kenelle?
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palvelu- ja tuotantoprosesseja. Soveltuu erinomaisesti valmistus-, toimitusketjuista ja jonoista vastuussa oleville johtajille, tuotannon suunnittelu- ja ohjaustoimista vastaaville päälliköille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat tehtaan, prosessin, linjan, hoitoketjun jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon aiheesta. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista lähikoulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja
Antti Piirainen
, johtava kouluttaja ja konsultti
DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta lukuisista yrityksistä ja organisaatioista noin 20 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 – 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 3000 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. Alempana löytyy tarkempi kuvaus aihealueista ja toimialoista.

WIS Consulting Oy (2002-2004), Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

TL-Coating Oy (2000-2002), Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.).OHJELMA

Päivä 1 / Jakso 1

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Tehdasfysiikan tausta ja tavoitteet
– Johdatus taloudellisiin mittareihin
– Valmistuksen tiede
– Mitä on formaalisyy
– Ohjaavat ja kuvaavat mallit

12:00 Lounas

13:00 Yrityksen perusdynamiikka
– Määritelmät
– Suoritusarvomittarit (Y)
– Parametrit (x)

14:30 Kahvi

15:00 Yleistetään parametrien väliset suhteet
– Epäbalanssilinja
– Littlen laki

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 1

8:15 Päivän aloitus
Littlen laki jatkuu
– Sisäinen Benchmarking
– Sisäinen Benchmarking -laskuharjoitus

11:30 Lounas

12:30 Esimerkkilaskentaa esimerkkidatalla
– Pullonkaulan määrittäminen
– Parannuksen suunnittelu läpimenolle ja jaksoajalle
– Työkaluna käytetään virtauskuvaa (TH ja CT – Best ja PWC)

14:00 Kahvi

14:30 Voitto, virtaus ja tehdasfysiikka
– Esimerkin kolikkolinja 2

16:00 Koulutuksen 1. jakso päättyy


Päivä 1 / Jakso 2

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Vaihtelun perusteet
– Vaihtelu ja satunnaisuus
– Prosessin vaihtelu
– Virtauksen vaihtelu

12:00 Lounas

13:00 Vaihtelun perusteet jatkuu
– Vaihtelun keskinäisvaikutukset – jonoutuminen

14:30 Kahvi

15:00 Yleinen estomalli
– Vaihtelun poolaaminen

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 2

8:15 Päivän aloitus
Laskuharjoituksia
– Jonoutuminen
– Vaiheiden ketjuttaminen (estomallit)

11:30 Lounas

12:30 Tuotannon virtauskäyrät

Operaatiotiede käytäntöön
– TF-periaatteet ja perusrakenne
– VUT – Variation x Utilization x Time
– Jaksoaika vs. käyttöaste

14:00 Kahvi

14:30 Tuotanto/varasto -täydennys-/korvausaika
– Varaston tehokkuusreuna
– Varasto ja virtaus, eräkokokäyrä
– Strategia ja operatiiviset tavoitteet
– Strateginen asemoituminen (positiointi)
– Parannusmetodi, kuinka edetä?

16:00 Koulutuksen 2. jakso päättyy


Päivä 1 / Jakso 3

9:00 Kolmannen jakson aloitus
Virtauksen mallinnus
– Littlen laki, kapasiteetti, kokonaistehokkuus
– Paras-tapaus suoritusarvo (BCP)
– Vaihtelun vaikutus virtaukseen
– Jonoutuminen
– Vaihtelun mittarit
– Jonoutumisen vaikutukset
– Aikojen laskeminen (TCT, RPT, jne.)
– Imusysteemi
– Varastojen ja virtauksen yhdistäminen
– Kassavirran optimoiminen

12:00 Lounas

13:00 Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
– Vaihtelun lajit
– Joustavuus
– Virtauksen lait

14:30 Kahvi

15:00 Kapasiteetin laki
– Käyttöaste/-suhde
– Erien lajit

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 3

8:15 Toisen päivän aloitus
– Läpimenoajan laki
– Suorituskyky ja vaihtelu
– Diagnostiikka ja parannukset
– Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
– Imuohjaus ja imusysteemin magia
– CONWIP

11:30 Lounas

12:30 CONWIP:n vertailu MRP:n kanssa
CONWIP ja Kanban -vertailu

14:00 Kahvi

14:30 Imu(ohjauksen) suunnittelurakenne
– Kokonaisuuden hajoittaminen
– Kokonaisuuden rakentaminen
– Imuohjauksen suunnittelu
– Imuohjauksen hierarkkinen suunnittelu

16:00 Koulutuksen 3. jakso päättyy


Päivä 1 / Jakso 4

9:00 Neljännen jakson aloitus
Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
– Kysynnän ennustaminen
– Varastotaktiikat ja varastotasojen määrittäminen
– Kapasiteettitaktiikat
– Valmistuspäivän määrittäminen

12:00 Lounas

13:00 Operaatiot, strategia, suunnittelu
– Kokonaisuuden hajottaminen
– Strategia, taktiikat, ohjaukset ja mittarit
– Toteutus ja toimeenpano
– Tuotannonohjaus ja IT

14:30 Kahvi

15:00 Ihminen ja toimintojen johtaminen
– Inhimilliset lait
– Esterajoitettu optimointi
– Fanaatikon teho
– Loppuunpalaminen
– Suunnittelu ja motivointi
– Vastuu ja valta

16:00 Päivä päättyy


Päivä 2 / Jakso 4

8:15 Päivän aloitus
TQM – laatujohtaminen jatkuu
– Laatujohtamisen lyhyt historia
– Mitä laatu on?
– Tilastollinen laadunohjaus
– Six Sigma
– Laatu ja operaatiot
– Virheen mallinnus
– Laatu ja toimitusketju

11:30 Lounas

12:30 Käytännön ohjaus
– Tehdaslattian ohjausfunktio
– CONWIP

14:00 Kahvi

14:30 Yhteenveto tehdasfysiikasta
– Laskuharjoitus, jossa yhdistetään opittua kokonaisuudeksi
– Synteesi

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutuksen kesto on 8 päivää.

1. jakso: 10.-11.10.2023
2. jakso: 6.-7.11.2023
3. jakso: 4.-5.12.2023
4. jakso: 15.-16.1.2024

Hinta:
4 100 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja