Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tehoa tuotannonohjaukseen (2 pv)

Miten hallitset ja kehität tuotannonohjausta uudelle tasolle


Tehoa tuotannonohjaukseen -valmennuksessa pääset paneutumaan modernin tuotannonohjauksen keskeisiin periaatteisiin ja tekniikoihin. Saat valmiudet kehittää oman organisaation ohjausta sekä tuotannon tehokkuutta.

Ensimmäisenä päivänä keskitytään keskeisiin tuotannonohjauksen periaatteisiin sekä ERP-järjestelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Toinen kurssipäivä keskittyy tuotannonohjauksen ja tuotantoprosessien kehittämiseen tuotannonohjauksen tehokkuuden näkökulmasta.

Perehdymme myös tuotantoprosessien tyypillisimpiin lainalaisuuksiin (Factory Physics) ja niiden vaikutuksiin ohjauksen kehittämisessä.


Kenelle
Tehoa tuotannonohjaukseen -valmennus soveltuu kaikille tuotannon esihenkilötehtävissä toimiville; tuotannon johdolle, suunnittelijoille, kehittäjille sekä lähiesihenkilöille.


Hyödyt
– Saat tehokkaan käytännön tietopaketin modernin tuotannonohjauksen keskeisistä periaatteista ja tekniikoista
– Saat valmiudet kehittää oman organisaation ohjausta sekä tuotantoprosessin tehokkuutta
– Opit tuotantoprosessien tyypillisimmät lainalaisuudet ja niiden vaikutukset ohjauksen kehittämisessä
– Opit ERP-toimintamallit ja kuinka niitä voi käyttää tehokkaasti


Bonus
Saat koulutuksesta todistuksen.


Kouluttaja

Ilkka Kouri, tunnetuimpia tuotannonohjauksen ja lean-johtamisen asiantuntija, Tehoa tuotannonohjaukseen -kouluttaja

Ilkka Kouri on Suomen tunnetuimpia tuotannonohjauksen ja lean-johtamisen asiantuntijoita. Ilkka on valmentanut tuotannonohjauksen ja -kehittämisen kursseja Tampereen Teknillisessä yliopistossa neljällä eri vuosikymmenellä sekä kymmenissä yrityskohtaisissa valmennuksissa. Hän on toiminut aktiivisesti Suomen tuotannonohjausyhdistyksessä ja hänet nimitettiin kunniajäseneksi kymmenen vuotta sitten.

Ilkan vahvuutena on vankka käytännön kokemus yli sadasta tuotannon kehittämishankkeesta joko toteuttajan tai ohjaajan roolissa.

Ilkan valmennukset saavat poikkeuksetta hyvän palautteen asiantuntemuksesta, esitystavan selkeydestä sekä runsaista käytännön esimerkeistä.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Kouluttajalla oli todella asiantuntemusta niin teoriasta kuin käytännöstäkin ja hän osasi selittää asiat selkokielellä.”
– ”Kokenut ja osaava vetäjä! Hallitsee ko. alan teoriat ja käytännön problematiikan suvereenisti.”
– ”Kouluttaja oli mitä parhain. Päivät oli raskaita, koska tietotulva oli mittava. Siitä huolimatta ei nukuttanut luennolla kertaakaan.”
– ”Paljon jäi haaviin asioita, joita voi käyttää oman firman kehittämiseen, todella hyödyllinen kurssi.”
– ”Osa asioista oli tietenkin tuttua oman 30 vuoden työkokemuksen jälkeen, mutta sain myös paljon uutta ajateltavaa.”
– ”Paljon käytännön esimerkkejä havainnollistamassa opetusta, selkeät kertaukset osioiden lopussa, rauhallinen opetustyyli.”
– ”Käytännön esimerkit olivat hyviä ja selkiyttävät omia ajatuksia paremmin kuin teoriat.”
– ”Olin tyytyväinen koulutukseen ja sain siitä paljon virikkeitä ja ideoita työhöni.”


OHJELMA

Päivä 1
Tuotannonohjausperiaatteet ja ERP:n toimintamallit

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tuotannonohjauksen tavoitteet
– Yrityksen strategia ja tuotannonohjauksen tavoitteet
– Tuotannonsuunnittelun tavoitteenasettelu

09.30 Tuotannonohjauksen filosofiat
– Asiakasohjaus ja varasto-ohjaus
– Työntö ja imuohjaus
– Kapeikko-ohjaus
– Kokoonpano-ohjelmat ja linjojen ajo-ohjelmat

10.15 Tuotannonohjausprosessi
– Ohjauksen eri tasot ja tehtävät
– Yhteisen toimintamallin ja suunnitelman merkitys
– SOP
– Karkeasuunnittelu
– Hienosuunnittelu

10.45 SOP, Sales & Operations Planning
– Kysynnän ja tarjonnan hallinta
– SOP-prosessi
– Myynnin ja tuotannon ohjaus
– Ennustaminen osana toiminnan suunnittelua

11.30 Lounas

12.15 Karkeasuunnittelu, MPS
– ERP-järjestelmän toimintalogiikka
– Kapasiteetin ja materiaalien hallinta

13.15 Hienosuunnittelu
– ERP-järjestelmien rooli
– Tuotannon ja toimitusten suunnittelu
– Työjonojen ja ajojärjestyksen hallinta

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Materiaalien hallinta ERP-järjestelmissä
– Materiaalikirjanpidon logiikka
– Varastonvalvonnan menetelmät
– Varastotason ja tilauserän määrittely

15.15 ERP-järjestelmän tehokas käyttö
– ERP-järjestelmän tehokkaan toiminnan edellytykset
– Tietosisältöjen laatu
– ERP-ohjauksen ongelmat ja niihin varautuminen

16.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

——-
Päivä 2
Tuotannonohjauksen kehittäminen

08.30 Aamukahvi

09.00 Ohjattavuuden kehittäminen
– Ohjattavuus
– Varianssin vähentäminen prosessissa
– Prosessien virtauttaminen ja läpäisyaikojen hallinta
– Läpäisyaikojen lyhentäminen

10.45 Trade-Off tarkastelut
– Eri tyyppiset vaihtoehtoistarkastelut
– Miten eri valinnat vaikuttavat tuotantojärjestelmän toimintaan

11.30 Lounas

12.15 Keskeneräisen tuotannon hallinta
– Keskeneräisen tuotannon oikea määrä
– Littlen laki
– Imuohjaus ja kehittyneet kanban järjestelmät
– Conwip ja tarveimujärjestelmät

13.15 Ohjauksen kehittäminen
– Ohjauspisteiden ja tehtävien määrittely
– Ohjauksen aikajänteiden hallinta
– Suunnitteluprosessin ja kommunikoinnin vakiointi
– Visuaalisen johtamisen periaatteet

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Ohjauksen ja suunnittelun tehostaminen
– Optimointi ja simulointi
– Graafiset suunnittelun tukijärjestelmät
– MES, Manufacturing Execution System

15.00 Materiaalitoimintojen kehittäminen
– Menekinvaihtelujen hallinta
– Varastotasojen suunnittelu lopputuotteille
– Materiaalien ohjausstrategiat
– Kotiinkutsu-järjestelmät
– Toimittajayhteistyö ja VMI

15.50 Yhteenveto

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Ajankohta:
ti-ke 9.-10.5.2023 klo 9-16

HUOM. Early Bird – nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 9.4.2023.

Hinta:
1497 euroa / hlö (+ alv 24 %).
Hintaan sisältyy
– kurssitodistus
– sähköinen luentomateriaali
– muistiinpanovälineet
– kurssipäivien lounas- ja kahvitarjoilut lisukkeineen.

Ryhmäetuhinnat:
1397 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on 2 osallistujaa,
1297 euroa / hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on 3 tai useampia osallistujia.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.


 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Koulutus siirtyy syksylle 2023. Uusi ajankohta ilmoitetaan pian!


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.