Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas perehdyttäminen – Auta uutta työntekijää onnistumisen alkuun (1 pv)

Hyvän työsuhteen perusta luodaan jo ensimmäisien työpäivien aikana. Tehokas ammattitaitoinen perehdyttäminen on tärkeää uuden työntekijän liittämiseksi mahdollisimman nopeasti tuottavaksi osaksi organisaatiota. Usein perehdyttäminen kuitenkin laiminlyödään tai se hoidetaan epäammattimaisesti. Tehokas perehdyttäminen maksaa itsensä nopeasti takaisin, uuden työntekijän päästessä nopeasti mukaan tekemisen tahtiin. Perehdyttämisellä tuetaan myös uuden työntekijän mahdollisuuksia omaksua haluttu yrityskulttuuri, yhteiset toimintatavat ja sitoumukset.

Tehokas perehdyttäminen hyödyntää toisaalta myös uuden työntekijän ”tuoreita silmiä”, ja parhaimmillaan osoittaa sellaisia kehittymisen kohteita, joita pitkään samaa työtä tehneiden henkilöiden on vaikea havaita. On myös todettu, että laadukas perehdyttäminen vähentää henkilöstön kiertonopeutta.

Työlainsäädäntö asettaa työnantajalle vastuun perehdyttää työntekijä huolellisesti työhönsä. Esimiehen näkökulmasta tämä tarkoittaa vastuuta perehdyttämisestä, opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta, sekä uuden työntekijän sitouttamista työyhteisöön ja sen arvoihin. Esimies ei voi delegoida perehdyttämisvastuuta.

Kenelle
Koulutuksemme on tarkoitettu kaikille perehdyttämisestä vastaaville henkilöille, johdolle, esimiehille ja HRD-ammattilaisille.

Järjestämme aiheesta myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksessa käydään läpi tehokas systemaattinen perehdytysprosessi, jonka avulla uusi työntekijä saadaan nopeasti tuottavaksi osaksi organisaatiota. Osallistujat kuulevat viimeisimmät tutkimustulokset perehdyttämisestä ja sen hyödyistä.

Koulutuksen käytyäsi:
– Saat kattavan kokonaiskuvan perehdyttämisen eri osa-alueista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.
– Ymmärrät, mitä hyvällä perehdyttämisellä voidaan saavuttaa
– Opit laatimaan kattavan perehdytysohjelman joka auttaa sitouttamaan työntekijän sekä käynnistämään tämän oppimisprosessin tehokkaasti.
– Opit hyödyntämään uuden työntekijän näkemyksiä organisaation kehittämisessä.

Kouluttaja
DI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi tuotantotalouteen, työpsykologiaan ja johtamiseen. Anninalla on kokemusta teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävistä, projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Kouluttajana hän on kiinnostunut erityisesti työhyvinvoinnin, itsensä johtamisen ja projektinhallinnan aihepiireistä.


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Ihminen perehdytyksen keskiössä
– Oppimisen mahdollistaminen
– Kuinka kauan perehdytys kestää?
– Vuorovaikutuksen rooli perehdytyksessä
– Aloittamisen vaikeus ja sitä lisäävät tekijät

10:30 Tauko

10:45 Perehdytysprosessin suunnittelu
– Perehdytyssuunnitelmaan laatiminen
– Perehdytysprosessin osa-alueet
– Perehdytysprosessin kesto ja eteneminen
– Yksilöllisen perehdytysprosessin mahdollistaminen
– Kehittymisen seuranta

11.30 Harjoitus: Perehdytysprosessin eteneminen

12:00 Lounas

13:00 Perehdyttäjän näkökulma
– Työhön opastaminen käytännössä
– Mentorointi –valmentava ote?
– Minä perehdyttäjänä
– Palautekäytännöt

Harjoitus: Onnistumisen edellytykset

14:15 Kahvi

14:30 Psykologinen sopimus ja sitoutuminen
– Arvot, odotukset ja luottamus
– Molemminpuolinen sitoutuminen
– Perehdytettävän näkökulma

15:15 Harjoitus: Oman organisaation perehdytyskäytäntöjen kehittäminen

15:45 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

——————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Ajankohta:
28.3.2018

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvitarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta: Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.