Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Tehokkaat tutkimussuunnitelmat – DOE (4 pv)

Prosessia tai tuotteen ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä pitäisi tutkia, kerätä tietoa, mutta kuinka tekisin sen tehokkaasti ja oikein?

Koesuunnittelu on erittäin tehokas menetelmä, joka sopii tutkimukseen, kehittämiseen ja parantamiseen tuotanto- tai palveluympäristöissä. Koesuunnittelun avulla voidaan tehokkaasti tutkia syy-seuraussuhdetta useiden prosessin muuttujien (x) ja ulostulon tai ulostulojen (Y) välillä. Koesuunnittelun ideana on löytää tärkeimmät vaihtelun lähteet ja määrällistää vaikutus, joka näillä lähteillä on vasteeseen. Lisäksi pyritään selvittämään tekijöiden välisiä keskinäisvaikutuksia.


Koesuunnittelu eli Design of Experiment (DOE) on tilastomenetelmä, joka on pohjana niin Six Sigmalle kuin myös Taguchi -menetelmälle. Yli 90 % kaikista laadun ja tuottavuuden kehitystuloksista on syntynyt koe/tutkimussuunnittelun kautta. Koe/tutkimussuunnittelu (DoE) on tapa kerätä dataa niin, että sitä voi analysoida tilastollisesti. Analyysi oli hyvästä tutkimussuunnitelmastakin huolimatta aikaisemmin työläs ja matemaattisesti vaikea. Nyt ongelma on poistunut. Minitab-ohjelma tekee “kaiken” datan keräyssuunnitelman luomisesta datan analyysiin nopeasti ja helposti. Tulokset esitetään selkeästi kuvin ja numeroin. Tarvitset vain vähän neuvoja tulkintaan.

Kurssin ensimmäisenä päivänä käsitellään faktorikokeen eli tekijäkokeen luomista ja datan keräystä sekä analyysiä käytännön esimerkeillä ja kokeilla. Toisena päivänä tutustutaan vastepintakokeisiin eli toisen asteen kokeisiin ja kuinka niitä analysoidaan Minitabilla. Kolmantena päivänä tutustutaan vastepinnan erikoistapaukseen, sekoitekokeisiin ja niiden analysointiin. Joka päivä suoritamme kyseisen päivän aiheeseen liittyvän käytännön kokeen. Välityönä toivomme valmennettavan suorittavan yhden tai useamman kokeen, joka raportoidaan seuraavalla kerralla. Viimeisellä kerralla käydään välityöt läpi ja syvennetään aihepiiriä.


Tehoa tutkimuksiin
Tutustu systemaattiseen tapaan kasvattaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä suunniteltujen kokeiden avulla. Koesuunnittelun avulla voidaan tutkia erittäin tehokkaasti esimerkiksi tuotteen tai prosessin tekijöiden ja tulosten välisiä syy-seuraussuhteita.

Kenelle?
Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat tutustua koesuunnitteluun perusteellisesti lähtien Taguchi-kokeista ja päätyen vastepintakokeisiin.

Vaatimukset
Kurssilla tarvitaan Minitab-ohjelmaa. Ohjelmana voi käyttää Minitab-demoa (1 kk täyslisenssi). Demon tai koko ohjelman voi hankkia www.laatutieto.fi.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.


Kouluttaja:
DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– johtava kouluttaja
– Lean Six Sigma Black Belt
– diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
– Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta lukuisista yrityksistä ja organisaatioista noin 20 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 – 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 3000 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. Alempana löytyy tarkempi kuvaus aihealueista ja toimialoista.

WIS Consulting Oy (2002-2004), Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

TL-Coating Oy (2000-2002), Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.).OHJELMA

1. päivä, Faktorikoe

08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00 Avaus, esittely ja ohjelma
Minitab ohjelman asennus ja ”kuinka se toimii?”
Johdatus faktorikokeisiin
Täystekijä koesuunnitelma – Case: Maalin tarttuvuus

12:00 Lounas

13:00 Käytännön koe: Lego-harjoitus
Kuinka koe suunnitellaan, toteutetaan ja analysoidaan

14.00 Kahvi

14:30 Osittaistekijäkokeet – Case: Pesuprosessin optimointi
Useiden vasteiden optimointi – Case: Kuivatusprosessi

16.00 Päivä päättyy

—-

2. päivä, Vastepintakoe

08.15 Toinen päivä alkaa
Johdatus vastepintakokeisiin – Mitä nämä kokeet ovat?

10:00 Prosessin optimointi – vastepintasuunnitelmat
CCD -suunnitelmat ja Box-Behnken suunnitelmat

11:30 Lounas

12:30 Käytännön koe: Katapultti

14:00 Kahvi

14:30 Faktorisuunnitelman kasvattaminen
FC-CCD-suunnitelman luonti
Monivasteoptimointi

16:00 Päivä päättyy

—-

3. päivä, Sekoite eli Mixture-koe

8.15 Kolmas päivä alkaa
Johdatus sekoitekokeisiin – Mitä nämä kokeet ovat?

11:30 Lounas

12:30 Siplex Lattace -suunnitelmat
Extreme Vertices -suunnitelmat

14:00 Kahvi

14:30 Mixture-Amount suunnitelmat
Käytännön koe: Nesteet

16:00 1-jakso päättyy

—-

4. päivä

8.30 Tilaisuuden avaus ja kahvi

09.00 Kertaus erilaisiin koe/tutkimussuunnitelmiin
Välitöiden purku

12.00 Lounas

13.00 Laajennetut koesuunnitelmat/erikoistapaukset
Kovarianttimuuttujat
Binäärikokeet
Placket-Burman kokeet

14.30 Kahvi

15.00 Lyhyt johdatus Taguchi -kokeisiin
Mitä Taguchi -kokeet ovat

16.00 Keskustelu ja kurssin päätös


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
11.5.-2.6.2023

Hinta:
2 350 euroa
/hlö + alv 24 %.
– hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Tehokkaat tutkimussuunnitelmat – DOE (4 pv) -koulutukseen 11.05.-02.06.2023, Sibeliustalo, Lahti
Hlö(ä)