Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Tekoäly liiketoiminnassa – teknologiasta strategiaan (2 pv)

Tekoäly muuttaa maailmaa nopeasti avaten uusia mahdollisuuksia ja tarpeita aivan uudenlaisille ratkaisuille. Keskustelussa painottuvat tulevaisuuden lupaukset ja uhkakuvat, mutta mitä tekoäly itse asiassa on ja miten se pitää huomioida strategiassa ja toimintamalleissa? Entä mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa?

Tekoäly liiketoiminnassa – teknologiasta strategiaan on kaksipäiväinen valmennus, joka tarjoaa käytännöllisen ja kattavan yleiskuvan tekoälystä, erilaisista teknologioista ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan ja johtamiseen. Ohjelmassa perehdytään alan johtavien tutkijoiden johdolla muun muassa tekoälyn sovelluskohteisiin, käyttöönoton edellytyksiin, uusiin businessmalleihin ja osaamistarpeisiin.

Hyödyt
Ohjelman jälkeen tiedät mitä tekoäly on ja miten se vaikuttaa liiketoimintaan. Ymmärrät tyypillisempien teknologioiden perusteet ja käyttökohteet sekä ihmisen ja tekoälyn vahvuudet. Saat ajantasaisen kuvan tekoälyteknologioiden kehitysvaiheista ja tiedät, mitä taitoja työntekijöiltä tarvitaan tulevaisuudessa.

– Tunnet tekoälyyn liittyvät keskeiset käsitteet
– Tiedät mihin tekoälysovelluksia voidaan käyttää ja ymmärrät niiden vaatimuksia
– Ymmärrät tekoälyn liiketoiminnalle luomat haasteet ja mahdollisuudet – sekä miten huomioida nämä liiketoimintastrategiassa ja -mallissa


Kenelle?
Ohjelma on tarkoitettu yritysjohdolle ja liiketoiminnan kehittäjille.

Tekoäly liiketoiminnassa – teknologiasta strategiaan -ohjelma sopii muun muassa toimitusjohtajille, liiketoimintajohtajille ja kehitysjohtajille.


Kouluttajat:

Arto Klami
Arto Klami on apulaisprofessori Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, minkä lisäksi hän vetää Multi-source Probabilistic Inference -tutkimusryhmää.

Hän tutkii tilastollista koneoppimista ja tekoälyä.

Hertta Vuorenmaa
Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset.

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja qualitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Henri Schildt
Henri Schildt on strategian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

Schildt on tutkinut teknologiastrategiaa, yrittäjyyttä suuryrityksissä ja muodostuvilla toimialoilla, sekä strategisen muutoksen johtamista. Tällä hetkellä hän tutkii digitaalisten datavirtojen vaikutusta johtamiseen, organisoitumiseen, sekä työrooleihin yrityksissä, Schildt valmistelee aiheesta kirjaa.

Tohtoriksi Schildt väitteli vuonna 2007 Teknillisestä Korkeakoulusta.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Tekoäly liiketoiminnassa – teknologiasta strategiaan -ohjelma koostuu kahdesta intensiivisestä valmennuspäivästä, jotka pidetään Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

Ohjelmapäivät koostuvat lähiopetuksesta, teknologioita soveltavien yritysten case-esittelyistä, sekä thinkasprinteistä, joissa opittuja asioita sovelletaan oman organisaation toimintaan.

—-

03.09.2019
Teknologiat ja mahdollisuudet

Tekoälyn strateginen hyödyntäminen organisaatioissa

– Yleisnäkymä algoritmien ja tekoälyn hyödyntämisestä organisaatioissa
– Liiketoiminnan kuvaaminen datavirtojen avulla
– Optimointi ja päätöksenteko
– Liiketoimintaprosessien ja rakenteiden muokkaaminen tekoälyn ympärille
– Automaatio ja liiketoiminnan ohjaaminen datavirtojen avulla
– Asiantuntijuuden ja tekoälyn yhdistäminen

Mitä tekoäly on ja mihin sitä voidaan käyttää: Päätyypit, sovellukset, rajoitukset ym.

– Tekoälyn murros: Mikä on muuttunut viime vuosina ja miksi?
– Oppivat tekoälyt ja koneoppiminen: Datan rooli tekoälyssä
– Katsaus kolmeen tekoälyn alueeseen (menetelmät, sovellukset ja mahdollisuudet):
Konenäkö
Puhe ja kieli
Suosittelujärjestelmät
– Tukiäly: Tekoälyn ja ihmisen yhteistyö, tekoäly päätöksenteossa

—-

04.09.2019
Liiketoiminta ja ihminen

Tekoälyn vaikutus organisaatioille ja ekosysteemeille

– Uudet liiketoimintamallit
– Muuttuvat yhteistyösuhteet ja verkostot
– Tekoälyn vaikutus ekosysteemeihin ja alustatalouteen
– Uudet organisoitumisen muodot ja ketterät rakenteet

Miten teknologia muuttaa työtä ja johtamista?

– Muutoksia kahdella tasolla:
Makrotason haasteet – Työn ja johtamisen laajempi rakennemuutos
Mikrotason haasteet – Työn eriytyminen ajasta, paikasta ja työsuhteesta sekä työn tekemisen muutos
– Minkälaista johtamista ja ymmärrystä jatkuva muutos vaatii?

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto EE, Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki

Ajankohta:
03.-04.09.2019

Hinta:
2 750 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.