FINVA Finanssikoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tekoälyn taidot finanssialan asiantuntijoille (3 pv)

Tekoäly osana finanssialan asiantuntijan uudistuvaa työkalupakkia

Ohjelma auttaa finanssialalla toimivaa asiantuntijaa hahmottamaan tekoälyn ja älykkään automatisaation mahdollisuuksia ja hahmottamaan omaa roolia muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmassa käsitellään lyhyiden tietospurttien, verkkokurssien, aamiaistilaisuuksien ja oppimispäivien avulla älykästä automaatiota, tekoälyä ja sen sovellutuksia finanssialalla sekä uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä muotoilun keinoin.

– Kehität taitojasi tekoälyyn liittyvien teemojen parissa ja rakennat omaa osaamisportfoliotasi.
– Verkostoidut finanssialan muiden asiantuntijoiden kanssa ja pääset tutustumaan omaa alaa koskettaviin sisältöihin.
– Pääset tutustumaan vahvojen ammattilaisten avulla tekoälyn sovellutuksiin ja löydät vaikutuksia omassa työympäristöösi.


Hyödyt
Finanssialan asiantuntija on uudenlaisten haasteiden edessä. Asiantuntijoiden vahva ammattitaito tulee jatkossa yhdistää uudella tavalla tekoälyyn ja älykkääseen ammattitaitoon. Organisaation etu on vahva liiketoiminnan tunteva asiantuntija, joka tuntee myös tekoälyn mahdollisuudet ja toisaalta sen sudenkuopat.

– Opit mitä tekoäly finanssialalla parhaimmillaan on
– Opit, mitä asioita tekoälyssä on syytä varoa
– Opit miten yhdistät vahvan ammattitaitosi tekoälyn mahdollisuuksiin
– Rakennat omaa osaamisportfoliotasi finanssialan muuttuvassa toimintaympäristössä


Kenelle?
Ohjelmasta on hyötyä finanssialan asiantuntijoille, jotka ovat työskennelleet alalla jo joitakin vuosia ja päässeet rakentamaan omaa identiteettiään. Ohjelma soveltuu henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ymmärtämystään tekoälystä ja sen mahdollisuuksista.

Finanssialan asiantuntijat ovat liiketoiminnan uudistusten edessä eturintamassa. Tekoäly ja älykäs automaatio yleistyvät nopeasti. Asiantuntijat kehittävät uusia palveluita, ottavat kantaa tekoälyn mahdollisuuksiin liiketoiminnan tukemiseksi ja kehittävät sisältöjä yhdessä liiketoiminnan kanssa. Jotta asiantuntija pystyy antamaan parhaan panoksensa liiketoiminnalle, tulee asiantuntijalla olla vahva käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitä se finanssialalla tarkoittaa.OHJELMA

Tekoäly finanssialan asiantuntijan työssä käsittelee älykkään automaation ja tekoälyn sovellutuksia ja auttaa asiantuntijoita tunnistamaan sen hyödyt ja mahdollisuudet omassa työssään. Samalla ohjelma antaa asiantuntijoille valmiuksia pohtia tekoälyä suhteessa omaan perinteiseen asiantuntijan ammattitaitoon.

Ohjelman kesto on yhteensä kolme päivää. Opiskelu koostuu aamiaistilaisuuksista, verkkokursseista sekä oppimispäivistä.

Ohjelman rakenne
– Lähiopetusta Kaksi aamutilaisuutta ja kolme lähiopetuspäivää Finvan asiantuntijoiden järjestämänä.
– Englanninkieliset oppimateriaalit Introduction to Digital Transformation, Technologies Artificial Intelligence ja Software robotics
– Käytännön esimerkit Tekoälyn hyödyntämisen käytännön esimerkit eri aloilta


Koulutusjaksot

31.10.2019 klo 9-11
Finvan tilat Helsingissä
Älykäs automaatio osana finanssialan prosesseja

– Vinkkejä tekoälyn ja automaation käyttöönottoon
– XBRL tehostamassa taloushallinnon prosesseja
– Case-esimerkkejä älykkään automaation käytöstä taloushallinnossa

Kouluttaja:
Esko Penttinen
, Professor of Practice, Information Systems, Aalto University School of Business; Chairman XBRL Finland

—-

marraskuu 2019
Verkko-oppimisympäristö Avenue
Introduction to Digital Transformation Technologies -verkkokurssi: Artificial Intelligence ja Software Robotics

—-

13.11.2019
Finvan koulutustilat Helsingissä
Tekoälyn sovellutuksia finanssialalla ja tekoälyn uudet mahdollisuudet

Missä mennään nyt ja mitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa?
Mitä automaation avulla voi tehdä?
Mistä ei tule digiä?

—-

1,5-2 h joulukuu ajankohta täsmentyy
Finvan koulutustilat Helsingissä
Aamiaistilaisuus: Big Data, My Data ja finanssialan liiketoimintamallit

—-

joulukuu 2019
Verkkokurssi: Big Data

—-

10.12. klo 9-16
Finvan koulutustilat Helsingissä
Big Data, Small Data ja tiedon visualisointi

– Harjoituscase
– Big Data ja muotoilun mahdollisuudet

—————————-

Koulutuspaikka:
Finvan koulutustilat, Helsinki

Ajankohta:
31.10.2019-31.12.2019

Hinta:
2 600 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 03.10.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.