Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Terveet rajat työelämässä (1/2 pv)

Sanotko joskus kyllä, vaikka haluaisit sanoa ei? Vai sanotko joskus tarpeettomasti ei?

Tässä valmennuksessa pysähdymme hetkeksi pohtimaan omien rajojen tunnistamista, asettamista ja kunnioittamista.  Tutkimme kokeneen valmentajan ja käytännön harjoitteiden avulla myös sitä, miten voimme asettaa haastavissakin vuorovaikutustilanteissa terveitä rajoja ratkaisukeskeisellä ja rakentavalla tavalla.

Saamme käytännön vinkkejä ja keinoja arkemme jaksamisen ja innostuksen vahvistamiseen. Terveiden rajojen avulla luomme psykologista turvallisuutta sekä työpaikalle että kotiin.


Kenelle

Etäpäivä sopii esimiehille, assistenteille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille, asiakaspalvelijoille ja kaikille, jotka  haluavat kehittää kykyjään tunnistaa, asettaa ja ylläpitää terveitä rajoja työelämässä.


Hyödyt

Saat arkeasi auttavia oivalluksia ja uutta tietoa:

 • Mitä terveet rajat tarkoittavat? Miksi rajoja on vaikea tunnistaa, asettaa ja kunnioittaa?
 • Miten asettaa rajoja itselleen ja muille? Miten kunnioittaa toisten rajoja?
 • Asetatko toisten tunteet ja tarpeet omiesi edelle, vai toisinpäin?
 • Miten otamme hyväksyvästi vastaan toisten negatiiviset tunteet?
 • Miten osoitamme käytännössä todellista empatiaa?

Tavoitteena on antaa konkreettisia itsensä johtamisen ja kehittämisen työkaluja arkeen, jotta terveiden rajojen luominen ja ylläpitäminen muuttuu helpommaksi.

 • Pysähdymme pohtimaan, miten tyypillisesti toimimme työn arjessa
 • Opimme tunnistamaan rajojamme ja kunnioittamaan niitä
 • Saamme käytännön keinoja ja vinkkejä arjen haastaviin tilanteisiin
 • Otamme käyttöön uusia keinoja ladata akkujamme ja käyttää energiaamme
  tietoisemmin.
 • Kehitämme kykyjämme kohdata toisten negatiiviset tunteet
 • Löydämme uusia tapoja lisätä työn imua ja sisäistä motivaatiota

Vietämme hauskan, hyödyllisen ja energisoivan päivän yhdessä!


Kouluttaja 

Koulutuspäivien valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Simo kertoo päivän työtavasta:

Tässä valmennuksessa ohjattu, turvallinen ja hauska työpaja on monimenetelmäinen. Käytämme fasilitoinnin ja valmentamisen keinoja luodaksemme hyväksyvän ja turvallisen ryhmätilanteen, jossa käytämme mm. rakentavan vuorovaikutuksen (Nonviolent Communication), improvisaation, positiivisen psykologian, transaktioanalyysin ja ratkaisukeskeisen ohjauksen menetelmiin perustuvia harjoitteita. Työtapa on toiminnalliseen oppimiseen vahvasti perustuva.

Teemme yksinkertaisia ja hauskoja harjoitteita, joiden synnyttämiä kokemuksia, tunteita ja havaintoja puramme yhdessä keskustellen, sekä pareittain että koko ryhmän kesken. Purkukeskustelut yhdistetään fasilitoidusti teoreettisiin kehyksiin.

Voimme tarvittaessa käsitellä yhdessä myös muutamaa tyypillistä työelämän casea, joita ratkomme koko ryhmän voimin käyttäen päivän aikana opittuja työkaluja.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”


Ohjelma

8:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkastus.

9:00 Koulutus alkaa

Yhteistoiminnallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen

 • rakennamme turvallisen ja yhteistoiminnallisen ilmapiirin ryhmään
 • opimme tunnistamaan rajojamme turvallisessa koulutustilanteessa

Tutustumme menetelmiin

 • tutustumme erilaisten menetelmien tarjoamiin harjoitteisiin ja työkaluihin
 • käytettäviä menetelmiä ovat mm. Nonviolent Communication, Transaktioanalyysi, Soveltava Improvisaatio ja Solution Focus

10:15 tauko

Käytännön harjoitteet jatkuvat

 • jatkamme tutustumista eri menetelmien harjoitteisiin
 • pohdimme erilaisia käyttötilanteita
 • mahdollinen case-työskentely ja purku
 • sovellamme opittua arjen konfliktitilanteisiin konkreettisella case-työskentelyllä
 • lopuksi päivän purku ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen

Aikaa keskustelulle

11:30 koulutus päättyy


Etätyöskentelystä

Koulutus on interaktiivinen ja voimme keskustella ja tehdä käytännön harjoituksia, kuten lähivalmennuksissakin.

Koulutus toteutetaan Zoomilla. 

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta!

Koulutuspaikka: Etäkoulutus Zoomilla

Ajankohta: 06.10.2020

Osallistumismaksu: 397 euroa (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi tai useampi osallistujaa: 297 euroa / hlö (+ alv 24%)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 06.09.2020 mennessä hintaan 297 euroa / hlö (+ alv 24%)

Early bird -etu! Ilmoittaudu 21.09.2020 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.