Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tiedonhallinnan perusteet – arkistointisuunnitelma ja tietosuojalainsäädännön merkitys (1/2 pv)

Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja. Arkistointi tuntuu oleva ongelma monessa yrityksessä. Aina ei tiedetä, mitä pitää arkistoida ja kuinka kauan, joten arkistoidaan kaikki ja säilytetään asiakirjoja liian pitkiä aikoja.

Organisaation tulisi laatia ohje, joka helpottaa arkistoon sisällytettävien asiakirjojen käyttöä, ylläpitoa ja hallintaa. Tätä kutsutaan arkistonmuodostus- tai arkistointisuunnitelmaksi (AMS). Toisaalta tiedonohjaussuunnitelma (TOS) koskee sähköistä tietoa, jonka määrä järjestelmien myötä on nousussa. Koulutus on hyväksi erityisesti HR-, talous- ja palkanlaskenta henkilöstölle. Uuden tietosuojalain ja tiedonhallintalain myötä mm organisaation asiakirjojen ja tiedon säilytysajat on tiedettävä (elinkaaren hallinta).
Kouluttaja:
Yritysarkkitehti Jarkko Koivuniemi, Rapu Training Oy


OHJELMA

Arkistointisuunnitelman tavoitteet ja prosessit

Esim. henkilöstöhallinnon asiakirjojen arkistointi
– Miksi esim. henkilöstöhallinnon asiakirjoja arkistoidaan?
– Asiakirjahallinnan prosessit ja tavoitteet
– Arkistoitavat hallinnon asiakirjat
– Paperiset asiakirjat vs henkilötietojärjestelmät
– Elinkaaren hallinta

Arkistointiin liittyvät säädökset
– Lait ja asiakirjastandardit
– Asiakirjavaatimukset ja asiakirjojen julkisuus

Uuden tietosuojalain merkitys
– Elinkaaren alku, tiedon kerääminen
– Tietojen käsittely ja elinkaaren lopussa
– Lokien elinkaari

Uuden tiedonhallintalain merkitys
– Tiedonhallinnan suunnittelu
– Velvoitteet

Henkilöstöhallinnon asiakirjojen säilytystavat ja –ajat
– Eri asiakirjojen elinkaaret
– Tulkintaa?

Arkistointisuunnitelma organisaatioille
– Arkistointi ja sen periaatteet
– Digitaalinen taloushallinto
– Sähköinen arkistointi

—————————-

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Verkkokoulutus

Ajankohta:
03.10.2022, klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.