fbpx
Tietoarkkitehtuurin kehittäminen (1 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen (1 pv)

850 euroa /hlö + alv 24 %

850 EUR

14.09.2020, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 2 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Tieto- ja viestintäteknologia

(4)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • - Kiitos erinomaisesta koulutuksesta!

 • - Koulutus oli sisällöltään todella laadukas ja kouluttaja huolehti hyvin aikataulussa pysymistä ja ohjasi keskustelua.

  Opit kurssilla tietoarkkitehtuurin suunnittelun avainasiat, mm. miten tietoarkkitehtuurissa kuvataan yritysarkkitehtuurin keskeiset tietoelementit, niiden väliset riippuvuudet sekä kokonaishallinta. Opit myös miten yritysarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture) kuvaa liiketoiminnan ja sen tukena tarvittavan informaatioteknologian keskeiset elementit sekä tiedonhallinnan periaatteet.


  Kenelle?
  Kurssi sopii yritysarkkitehdeille, tietohallintopäälliköille, liiketoiminnan ja tietojärjestelmien sekä kokonaisarkkitehtuurin kehityksestä vastaaville sekä muille tietoarkkitehtuurista kiinnostuneille.

  Ta­voi­te
  Koulutuksen jälkeen ymmärrät tietoarkkitehtuurin roolin osana liiketoimintalähtöistä yritysarkkitehtuuria. Tunnet keskeiset käsitteet, ymmärrät tietoarkkitehtuurin kehittämisen tehtävät ja kuvaustavat sekä tiedät tietoarkkitehtuurin kehittämisen työkaluja ja apuvälineitä. Tunnet tiedonhallintamallin suunnittelun avainasiat sekä master datan -hallintaan liittyviä erityispiirteitä.

  Esi­tie­dot
  Koulutus ei vaadi esitietoja.  OHJELMA

  Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

  Yri­ty­sark­ki­teh­tuu­rin nä­kö­kul­mat
  – Tietoarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria

  Tie­don hal­lin­ta­mal­lit
  – Tiedon hallintamallin tavoitteet
  – Rooli ja keskeiset tehtävät
  – Tiedonohjaussuunnitelma

  Tie­toark­ki­teh­tuu­rin luo­mi­nen
  – Eri näkökulmat tietoarkkitehtuuriin
  – Syötteet, tehtävät ja tuotokset

  Lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­nen tie­toark­ki­teh­tuu­ri
  – Liiketoiminta-arkkitehtuurin luominen
  – Prosessien ja tiedon suhde (tietovirrat)
  – Avainkäsitteiden tunnistaminen (rakenteelliset käsitteet ja niiden purkaminen)

  Tie­toark­ki­teh­tuu­rin ku­vaa­mi­nen
  – Käsitteiden eli luokkien tunnistaminen (luokkien lukumäärä)
  – Luokkien määrittely ja sanaston luominen (alaluokat, attribuutit)
  – Käsitemallin luominen luokkakaavion avulla

  Mas­ter data ma­na­ge­ment (MDM)
  – MDM ratkaisun ja prosessien suunnittelu
  – Näkökulmia tekniseen toteutukseen

  Oh­jeis­to­ja, tek­nii­koi­ta ja apu­vä­li­nei­tä
  – Reverse engineering (takaisinmallinnus)
  – Arkkitehtuuriperiaatteet
  – Gap-analyysi
  – Tietostandardeja

  Tie­toark­ki­teh­tuu­rin ra­ken­ta­mi­sen pe­rus­pi­la­rit


  Koulutuspaikka:
  Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki

  Ajankohta:
  maanantai 14.09.2020

  Hinta:
  850 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Alle 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksusta 50 %. Alle 7 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun ja mahdolliset jo tilatut testit.
  Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutuksiin. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisesi jälkeen.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja