Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen (1 pv)

Opit kurssilla tietoarkkitehtuurin suunnittelun avainasiat, mm. miten tietoarkkitehtuurissa kuvataan yritysarkkitehtuurin keskeiset tietoelementit, niiden väliset riippuvuudet sekä kokonaishallinta. Opit myös miten yritysarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture) kuvaa liiketoiminnan ja sen tukena tarvittavan informaatioteknologian keskeiset elementit sekä tiedonhallinnan periaatteet.


Kenelle?
Kurssi sopii yritysarkkitehdeille, tietohallintopäälliköille, liiketoiminnan ja tietojärjestelmien sekä kokonaisarkkitehtuurin kehityksestä vastaaville sekä muille tietoarkkitehtuurista kiinnostuneille.

Ta­voi­te
Koulutuksen jälkeen ymmärrät tietoarkkitehtuurin roolin osana liiketoimintalähtöistä yritysarkkitehtuuria. Tunnet keskeiset käsitteet, ymmärrät tietoarkkitehtuurin kehittämisen tehtävät ja kuvaustavat sekä tiedät tietoarkkitehtuurin kehittämisen työkaluja ja apuvälineitä. Tunnet tiedonhallintamallin suunnittelun avainasiat sekä master datan -hallintaan liittyviä erityispiirteitä.

Esi­tie­dot
Koulutus ei vaadi esitietoja.OHJELMA

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Yri­ty­sark­ki­teh­tuu­rin nä­kö­kul­mat
– Tietoarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria

Tie­don hal­lin­ta­mal­lit
– Tiedon hallintamallin tavoitteet
– Rooli ja keskeiset tehtävät
– Tiedonohjaussuunnitelma

Tie­toark­ki­teh­tuu­rin luo­mi­nen
– Eri näkökulmat tietoarkkitehtuuriin
– Syötteet, tehtävät ja tuotokset

Lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­nen tie­toark­ki­teh­tuu­ri
– Liiketoiminta-arkkitehtuurin luominen
– Prosessien ja tiedon suhde (tietovirrat)
– Avainkäsitteiden tunnistaminen (rakenteelliset käsitteet ja niiden purkaminen)

Tie­toark­ki­teh­tuu­rin ku­vaa­mi­nen
– Käsitteiden eli luokkien tunnistaminen (luokkien lukumäärä)
– Luokkien määrittely ja sanaston luominen (alaluokat, attribuutit)
– Käsitemallin luominen luokkakaavion avulla

Mas­ter data ma­na­ge­ment (MDM)
– MDM ratkaisun ja prosessien suunnittelu
– Näkökulmia tekniseen toteutukseen

Oh­jeis­to­ja, tek­nii­koi­ta ja apu­vä­li­nei­tä
– Reverse engineering (takaisinmallinnus)
– Arkkitehtuuriperiaatteet
– Gap-analyysi
– Tietostandardeja

Tie­toark­ki­teh­tuu­rin ra­ken­ta­mi­sen pe­rus­pi­la­rit

—————————-

Koulutuspaikka:
Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki

Ajankohta:
maanantai 14.09.2020

Hinta:
850 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Alle 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksusta 50 %. Alle 7 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun ja mahdolliset jo tilatut testit.
Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutuksiin. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisesi jälkeen.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.