fbpx
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti (3 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti (3 pv)

EUR

26.-28.04.2017, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 18 maaliskuun, 2017 Sampo Korppoo

Projektinhallinta , Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Kohderyhmä
Tämän koulutuksen kohderyhmänä ovat tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat henkilöt. Jos toimit tilaajana tietojärjestelmäprojektissa, katso myös koulutuksemme Tietojärjestelmäprojektin hankkiminen ja läpivienti tilaajana.

Muiden kuin IT-projektien projektipäälliköille suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutusta.

Esitiedot
Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudutaan projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Koulutuksessa perehdytään projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien erityispiirteitä käsitellään ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen läpivientiin. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset menetelmät sekä tuntevat tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.


Sisältö tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa

1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu tietojärjestelmäprojektiin

Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö
Tietohallintojohtajan rooli
Johdanto projektityöhön
– Projektityöhön liittyviä käsitteitä
Projektin esiselvitys
– Ryhmätyö: Case-projektien lähtötilanteen analysointi
Projektin valmistelu ja kokonaisvaltainen suunnittelu
Projektin suunnittelu
– Ryhmätyö: Case-projektien sidosryhmäanalyysi
Vaatimusmäärittely
IT-projektien erityispiirteitä
IT-projektien sudenkuoppia
Ohjelmistotuotantomalleja

2. päivä: Tietojärjestelmä projektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti

Suunnittelu

– Projektin osittaminen
– Laatuajattelu projektissa
– Perusteita
– Aikataulutus
– Toimintaverkkotekniikka
– Työmääräarviointi
– Ryhmätyö: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Riskienhallinta

– Esimerkkejä vaiheittain
– Ryhmätyö: Case-projektien tehtävien suunnittelu

Projektinhallinnan ohjelmistot

Testaus

– Testausprosessi
– Testaustasot ja V-malli
– Ei-toiminnallinen testaus
– Organisaatio

3. päivä: Tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja ohjaus

Muutosjohtaminen projektissa

– Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin organisointi

– Pääperiaatteita

Projektin organisointi

– Projektipäällikön rooli ja osaamisalueet
– Projektitiimin roolit ja osaamisalueet
– Ryhmätyö: Case-projektien organisointi: osaamis- ja vastuumatriisit

Ihmisten johtaminen projekteissa

Projektin seuranta ja ohjaus

– Tuloksen arvo –menetelmä

Projektiviestintä

Muutoshallinta projektissa

Laadunvarmistus

Projektin päättäminen

Aikataulu IT-projektikoulutukselle
1. ja 2. koulutuspäivä klo 09:00-16:30 ja 3. päivä klo 09:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 08:30 alkaen.

Koulutuspaikka:
Tieturi, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Aika:
26.-28.04.2017

Hinta:
1 990 eur
(+ alv)

Koulutuskortti tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa:
Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja