fbpx
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti (3 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti (3 pv)

EUR

28.-30.11.2016, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 9 marraskuun, 2016 Sampo Korppoo

Projektinhallinta , Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Kenelle
Tämän koulutuksen kohderyhmänä
ovat tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat henkilöt. Jos toimit tilaajana tietojärjestelmäprojektissa, katso myös koulutuksemme Tietojärjestelmäprojektin hankkiminen ja läpivienti tilaajana.

Muiden kuin IT-projektien projektipäälliköille suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutusta.

Esitiedot
Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudutaan projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Koulutuksessa perehdytään projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien erityispiirteitä käsitellään ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen läpivientiin. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset menetelmät sekä tuntevat tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.


Sisältö tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa
1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu tietojärjestelmäprojektiin

– Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö
– Tietohallintojohtajan rooli
– Johdanto projektityöhön
– Projektityöhön liittyviä käsitteitä
– Projektin esiselvitys
– Ryhmätyö: Case-projektien lähtötilanteen analysointi
– Projektin valmistelu ja kokonaisvaltainen suunnittelu
– Projektin suunnittelu
– Ryhmätyö: Case-projektien sidosryhmäanalyysi
– Vaatimusmäärittely
– IT-projektien erityispiirteitä
– IT-projektien sudenkuoppia
– Ohjelmistotuotantomalleja

2. päivä: Tietojärjestelmäprojektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti

Suunnittelu
– Projektin osittaminen
– Laatuajattelu projektissa
– Perusteita
– Aikataulutus
– Toimintaverkkotekniikka
– Työmääräarviointi
– Ryhmätyö: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Riskienhallinta
– Esimerkkejä vaiheittain
– Ryhmätyö: Case-projektien tehtävien suunnittelu

Projektinhallinnan ohjelmistot
Testaus

– Testausprosessi
– Testaustasot ja V-malli
– Ei-toiminnallinen testaus
– Organisaatio

3. päivä: Tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja ohjaus

Muutosjohtaminen projektissa
– Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin organisointi
– Pääperiaatteita

Projektin organisointi
– Projektipäällikön rooli ja osaamisalueet
– Projektitiimin roolit ja osaamisalueet
– Ryhmätyö: Case-projektien organisointi: osaamis- ja vastuumatriisit

Ihmisten johtaminen projekteissa
Projektin seuranta ja ohjaus

– Tuloksen arvo –menetelmä

Projektiviestintä
Muutoshallinta projektissa
Laadunvarmistus
Projektin päättäminen

Aikataulu IT-projektikoulutukselle
1. ja 2. koulutuspäivä klo 09:00-16:30 ja 3. päivä klo 09:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 08:30 alkaen.

Koulutuskortti tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa
Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.

Koulutuspaikka:
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

Aika:
28.-30.11.2016

Hinta
1 990 eur
+ alv

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja