Edita järjestää nyt koulutuksen:

Tietosuojan perusteet (1/2 pv)

Mitä tietosuojavastaavan tulee tietää tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksista? Mitä ovat tietosuojaperiaatteet ja miten niitä noudatetaan koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan? Millaisiin asioihin tietosuojavaltuutettu on kiinnittänyt huomiota oikeuskäytännössään?

Tietosuojan perusteet -koulutuksessa käydään läpi tietosuojavastaavan tehtävään liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja olennaiset termit. Tietosuojavastaavalla tulee olla valmius neuvoa ja tukea organisaatiotaan tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, ja tätä varten tietosuojavastaavan tulee tuntea olennainen lainsäädäntö ja tietää miten sitä sovelletaan. Koulutus on Tietosuojavastaavan koulutusohjelman ensimmäinen osa.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
– EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.
– Mikä kaikki on henkilötietoa?
– Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet: milloin henkilötietoja saa käsitellä ja miten peruste määritetään?
– Mitä ovat tietosuojaperiaatteet ja miten niitä noudatetaan koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan?
– Mitä ovat rekisteröityjen oikeudet ja miten niitä toteutetaan asianmukaisesti?
– Millaisista rikkomuksista on määrätty käytännössä sanktioita?


Kenelle?
Koulutus on suunnattu tietosuojavastaaville. Koulutus soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Koulutuksen osallistuja saa:
• Kahden ja puolen tunnin monipuolisen webinaarikoulutuksen tietosuojavastaavan tehtävään liittyvästä olennaisesta lainsäädännöstä.
• Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille ennakkoon sekä koulutuksen aikana webinaarin chatissa (Lähetä ennakkokysymyksesi: asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi).
• Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
• Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen).


Kouluttaja
Salha Hanna
, Legal Business Partner, CIPP/E, Wiidare Oy

Salha on avustanut eri toimialoilla toimivia suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita sekä julkishallinnon asiakkaita tietosuoja-asioissa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Salhalla on laaja kokemus tietosuojaan liittyvästä operatiivisesta työstä ja vaativista juridisista kysymyksistä. Hänellä on erityisosaamista myös tietoturvaan ja digitalisaatioon liittyvästä juridiikasta. Salha avustaa asiakkaita säännöllisesti mm. tietosuojakäytäntöjen suunnittelussa ja käyttöönotossa, dokumenttien laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa, vaikutustenarvioinneissa, tietoturvaloukkaustilanteissa sekä viranomaismenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Salha on myös pidetty kouluttaja tietosuoja-asioissa.


OHJELMA

13:00 Tervetuloa koulutukseen

13:05 Keskeiset käsitteet, periaatteet ja käsittelyn oikeusperusteet
– Mitä on henkilötieto? Mikä ei ole henkilötietoa?
– Kuka on rekisterinpitäjä ja kuka käsittelijä?
– Mitä ovat keskeiset tietosuojaperiaatteet ja miten niitä toteutetaan käytännössä?
– Millä perusteilla henkilötietoja saa käsitellä ja miten oikea käsittelyperuste määritetään?

14.15 Rekisteröityjen oikeudet ja niiden toteuttaminen
– Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on, ja mikä niiden sisältö on?
– Miten rekisterinpitäjän tulee huolehtia oikeuksien toteutumisesta?
– Milloin on oikeus kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta?

15.00 Sanktiot: Katsaus viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön
– Minkälaisia sanktioita rikkomuksista on käytännössä seurannut Suomessa?
– Minkälaisista rikkomuksista on seurannut sanktioita?

15:30 Webinaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
1.3.2023, klo 13:00-14:00

Hinta:
232 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 240 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 200 euroa + alv 24% / hlö

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Tietosuojan perusteet (1/2 pv) -koulutukseen 01.03.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)