fbpx
Tietosuojan vuosikello (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Tietosuojan vuosikello (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

30.08.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 21 huhtikuun, 2023 Sampo Korppoo

Lakitieto , Tieto- ja viestintäteknologia

Tietosuoja on tuotava organisaatiossa säännöllisesti esille vuosittain. Esimerkiksi viranomaisten päivittyviä ohjeistuksia on seurattava ja sisäisiä käytäntöjä kehitettävä. Monilla organisaatioilla on käytössä tietosuojan vuosikello. Vuosikello on prosessi, joka varmistaa, että oleelliset toimenpiteet tulevat tehtyä. Tietosuojasta vastaavilla henkilöillä ja tietosuojatyöhön osallistuvilla pitää olla mahdollisuus resursoida työaikaa tietosuoja- asioiden hoitoon joka vuosi ja säännöllisesti.

Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Miten osoitusvelvollisuus jatkuu? Yksi erinomainen ratkaisu on tietosuojan vuosikello. Webinaarikoulutuksessa opimme minkälainen tietosuojan vuosikello voisi olla? Mitä pitää vielä huomioida? Mitä jatkuva parantaminen tarkoittaa tietosuojatyössä?

Kenelle?
Tietosuojavastaavat, rekisterinpitäjät, tiedonhaullinen asiantuntijat, johto, esimiehet, asiantuntijat, tietosuojatyöhön osallistuvat.

Kouluttaja:
Yritysarkkitehti Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujat / Mediabot Oy


OHJELMA

Sisältö:

– Tietoturva- ja tietosuojatyö hallintamalli
– PDCA ja jatkuva parantaminen, poikkeamat
– Raportointi, syklit eri toiminnoissa
– Tietoturva- ja suojapolitiikka, perusohjeistukset
– Selosteet tai informointi käsittelytoimista
– Prosessien, järjestelmien ja tiedon arviointi sekä dokumentointi
– Käsittelytoimien riskien hallinta
– Tietoriskien hallinta ja vaikutustenarviointi
– Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan prosessit
– Hankinnat, toimittajien arviointiprosessi, sopimukset
– Tietoturvaloukkausten havainnointi ja raportointi, hallinta ja prosessit
– Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen, elinkaaren kysymykset
– Tietosuojakoulutukset ja yhteistyö
– Ulkoinen auditointi, laatu
– Tietosuojan raportointi
– Vuosikellon asioita
o Ohjeet ja määräykset, muuttunut lainsäädäntö
o Tietotilinpäätös, tietohuolto, vaatimustenmäärittely
o Yhteistyö (rek.pitäjät, pääkäyttäjät, tietohallinto)
o Tiedottaminen
o Muuttuneen lainsäädännön vaikutukset (tiedonhallinta, arkistointi)
– Malli vuosikellosta


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
30.8.2023, klo 9:00-12:00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja