fbpx
Tietosuojavastaavan must know -päivä (1 pv)
Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Tietosuojavastaavan must know -päivä (1 pv)

EUR

13.02.2018, Crowne Plaza, Helsinki Mannerheimintie 50, Helsinki 24 syyskuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto , Tieto- ja viestintäteknologia

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018, ja se koskee suoraan EU-kansalaisten henkilötietojen käsittelyä sekä kaikkea Euroopan unionin alueella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Asetus vaikuttaa lähes jokaisen yrityksen toimintaan jollakin tavalla.

Osa muutoksista on pienempiä täsmennyksiä, mutta mukana on paljon merkittäviä velvoitteita ja sanktioita. Velvoitteet koskevat laajasti niin henkilötietojen keräämistä, käytön suunnittelua, henkilötietojen hyödyntämistä kuin tietojen poistamista. Lisäksi asetuksessa luetellaan rekisteröidyn oikeudet, joita ovat esimerkiksi tiedonsaantioikeus, oikeus oikaista tietoja ja oikeus tulla unohdetuksi.

Tietosuojavastaavan must know -päivässä käydään läpi koko tiedon elinkaari tietojen keräämisestä niiden hävittämiseen. Koulutuksessa käsitellään myös henkilötietojen käsittelyn ulkoistamista ja tietojen luovuttamista sekä rekisteröidyn oikeuksia omiin tietoihinsa. Lisäksi päivän aikana perehdytään tietomurtojen hallintaan.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi muun muassa seuraavia kysymyksiä:
– Miten henkilötietojen käsittelyperusteet muuttuvat?
– Kuinka varmistetaan henkilötietojen oikeaoppinen käsittely tietojen elinkaaren alusta loppuun?
– Miten toteutetaan rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus?
– Milloin henkilötietojen käsittelyn vaikutusten arviointi on tarpeen?
– Mitä henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisessa ja pilvipalveluiden käytössä tulee huomioida?
– Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet omiin tietoihinsa?
– Kuinka tehdään tietojen oikeaoppinen hävittäminen?
– Miten tietomurtoja voidaan hallita?

Kenelle
Koulutus on suunnattu erityisesti tietosuojavastaaville ja muille henkilötietojen käsittelyä työnsä puolesta harjoittaville asiantuntijoille.

Kouluttajat
Tobias Bräutigam, Counsel, Bird & Bird
Peter Hänninen, Associate, Asianajotoimisto Borenius Oy
Kari-Matti Lehti, asianajaja, HPP Asianajotoimisto Oy
Antti Nuopponen, tietoturvajohtaja, Nixu Oyj
Samuli Simojoki, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy


OHJELMA

Seminaarin puheenjohtajana toimii Samuli Simojoki, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa Tietosuojavastaavan must know -päivään!

9:05 Käsittelyperusteet ja rekisteröityjen informointi
Peter Hänninen
, Associate, Asianajotoimisto Borenius Oy

– Henkilötietojen käsittelyperusteet muuttuvat – muuttuuko mikään?
– Blended Approach ja muut temput rekisteröityjen informoimiseksi
– Onnistunut ja epäonnistunut tietosuojaviestintä
– Miten toteuttaa rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus?

10:00 Data Protection Impact Assessment and Documentation
(puheenvuoro englanniksi, materiaali suomeksi)
Tobias Bräutigam, Counsel, Bird & Bird

– Data Protection Impact Assessment
– Risk Based Approach
– Documentation according to Article 28

10:45 Tauko

11:00 Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen: alihankintasuhteet, IT-toimittajat ja pilvipalvelut
Samuli Simojoki
, Partner, Asianajotoimisto Borenius Oy

– Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän roolit ja velvollisuudet
– Milloin on kyse henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta?
– Tietosuojavelvoitteiden hallinta ja henkilötietojen käsittelijät
– Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamiseen liittyvät sopimusvelvoitteet
– Pilvipalvelut ja henkilötietojen käsittely

12:15 Lounas

13:15 Rekisteröidyn oikeudet omiin tietoihinsa ja tietojen hävittäminen
Kari-Matti Lehti
, asianajaja, HPP Asianajotoimisto Oy

– Rekisteröidyn pääsy omiin tietoihinsa ja tähän liittyvät menettelyt
– Oikeus tulla unohdetuksi ja muut rekisteröidyn kielto-oikeudet
– Data Portability: mitä tilanteita ja toimijoita velvollisuus koskee?
– Tietojen oikaiseminen ja poistaminen
– Tietojen käsittelyn rajoittaminen ja oikeus vastustaa profilointia

14:45 Kahvitauko

15:00 Prosessit tietomurtojen hallintaan

Antti Nuopponen, tietoturvajohtaja, Nixu Oyj

– Varautuminen tietomurtoon
– Toimiminen tietomurron sattuessa ja sen jälkeen

15:45 Koonti ja loppukeskustelu

16:00 Seminaari päättyy

Koulutuspaikka
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Aika
13.02.2018. Klo 9.00 – 16.00

Hinta
Lähikoulutus 740 eur + alv 24 % / hlö
Webinaari 690 eur + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenetu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja