KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Tietotilinpäätös (1/2 pv)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää kattavaa dokumentointia. Tietotilinpäätös on tehokas tapa kerätä tarvittavat tiedot yhteen ja täyttää samalla asetuksen osoitusvelvoite.

Tietotilinpäätöksen tavoitteena on antaa kuvaus tietojen käsittelyn nykytilasta sekä arvio tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta. Se toimii myös työkaluna, jolla organisaatio voi osoittaa tietosuoja-asetuksen edellyttämän tilintekokyvykkyyden. Hyvin toteutettuna se täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen osoitevelvollisuuden ja organisaatio itse näyttää, että se noudattaa lakia, hyvää tietojenkäsittelytapaa ja hyvää tiedonhallintatapaa.

Tietotilinpäätös kuvaa henkilötietolain mukaisen hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista. Tietotilinpäätökseen sisällytettävät tiedot voivat vaihdella organisaation toimialasta ja toiminnan laadusta riippuen.

Tietotilinpäätös toimii:
– Suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tukena organisaatiossa
– Raportoinnin ja johtamisen tukena organisaatiossa
– Kehittämistoimenpiteiden seurannan apuvälineenä
– Organisaatiosta ulospäin tapahtuvan sidosryhmäraportoinnin välineenä
– Varmistamassa sovellettavan lainsäädännön noudattamista

Koulutuksessamme tietotilinpäätös esitellään tietosuoja-asetuksen näkökulmasta.
Kantaa otetaan mm. seuraaviin olennaisiin osa-alueisiin:
– Organisaation hallussa olevat tietovarannot
– Organisaation toimintaan liittyvät tietovirrat
– Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään
– Mikä on organisaation tietoarkkitehtuuri
– Mikä on organisaation hallussa olevien tietojen laatu ja käytettävyys
– Mitä menettelytapoja ja periaatteita tietojen käsittelyssä noudatetaan
– Miten tiedot on suojattu
– Tietojen käsittelyn valvonta ja seuranta
– Miten rekisteröityjen oikeudet tietojen käsittelyssä toteutetaan
– Miten lain määrittelemä tietosuoja toteutetaan osana organisaation jokapäiväistä toimintaa sisältäen myös riskienhallinnan toteutuksen

Tietosuoja-asetuksella kumotaan nykyinen EU:n henkilötietodirektiivi ja asetusta sovelletaan Suomessa sellaisenaan. Kyseessä on siis pakottava lainsäädäntö, joka velvoittaa jokaista henkilötietoja käsittelevää organisaatiota EU:n alueella. Osoitevelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata valvovan viranomaisen määräämiä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja merkittäviä hallinnollisia sakkoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto suosittelee tietotilinpäätöksen laatimista osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tämän kurssin avulla opit laatimaan tietotilinpäätöksen ja autat siten organisaatiotasi vastamaan asetuksen haasteisiin. Riskien minimointi, hyvä maineen rakentaminen sekä asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen säilyttäminen ovat asioita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kaikkien organisaatioiden toiminnan menestykselle.


Kenelle
Koulutus tarjoaa tärkeää tietoa kaikenlaisten organisaatioiden tietosuojakysymysten parissa työskenteleville. Koulutus sopii erityisesti yrityksissä, yhteisöissä, järjestöissä ja säätiöissä tietosuojaan liittyviä tehtäviä hoitaville.


Kouluttaja
Koulutuksen asiantuntijana toimii hallinnolliseen tietoturvaan erikoistuneen Fordione Oy:n Matti Timonen, jonka ydinosaamista ovat hallintomallit ja hallinnollinen tietoturvallisuus. linkedin.com/matti-timonenOHJELMA
Keskiviikkona 7.2.2018


8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tietotilinpäätös ja mitä se tarkoittaa:
– Organisaation koko ja toiminnan luonne
– Riskiperusteinen lähestyminen ja vaikuttavuusanalyysi
– Organisaation hallinnoimat tietovarannot ja -virrat
– Tietojen laatu ja käytettävyys
– Tietoturvallisuus ja sen toteuttaminen

10.30 Tauko

10.40 Tietotilinpäätös, jatkuu
– Henkilöstön tietoturvallisuuskyvykkyys
– Henkilötietojen suojaus
– Tietojen käytön valvota
– Rekisterinpitäjän velvoitteet ja rekisteröidyn oikeudet
– Rekisterinkäsittelijät ja käsittelyyn liittyvät sopimukset

12.00 Lounas

13.00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Ajankohta:
7.2.2018

Hinta:

397 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 357 euroa /hlö + alv 24 %.
Kysy myös tarjousta isommalle ryhmälle (väh. 3 hlöä): Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekurssit.fi, p. 041 5106466

Ilmoittautumisen peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.