Edita järjestää nyt koulutuksen:

Tietoturvaloukkaukset: arvioi riskit ja reagoi oikein (1/2 pv)

Milloin tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa viranomaisille ja rekisteröidylle? Miten arvioit ilmoituskriteerejä esimerkiksi suuren henkilömäärän tai korkean riskin osalta? Miten täyttää ilmoitusvelvollisuus oikea-aikaisesti?

Tietosuoja-asetus toi mukanaan kaikkia organisaatioita koskevan velvoitteen ilmoittaa henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidylle, ja Suomessa ilmoitusaktiivisuus onkin ollut EU:n korkeimpia. Käytännön tilanteessa on kuitenkin usein epävarmaa, täytyykö ilmoitusta tehdä, ja jos täytyy, mitä tietoja viranomaiselle tulee ilmoittaa?

Prosessien virtaviivaistaminen ja harjoittelu on kaiken a ja o! Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa sakkoihin tai muihin hallinnollisiin seuraamuksiin ja ilmoituksen tekeminen tietoturvaloukkauksesta varmuuden vuoksi, liian matalalla kynnyksellä, voi johtaa yrityksen imagoarvon alenemiseen.

Tässä toiminnallisessa, osallistavassa koulutuksessa pääset testaamaan ja kehittämään taitojasi ilmoitusvelvollisuuden osalta simuloidussa tietoturvaloukkaustilanteessa asiantuntijoiden johdolla. Koulutuksen parasta antia ohjatun harjoituksen lisäksi on samojen ongelmien parissa työskentelevien kollegoiden tapaaminen!

Koulutuspäivän aloitamme lyhyellä teoriaosuudella, jossa käymme läpi lainsäädännön vaatimuksia tietoturvaloukkauksista ilmoittamiselle; kenelle loukkauksesta pitää ilmoittaa, missä tilanteissa sekä mitä ilmoituksen tulee sisältää. Teoriaosuuden jälkeen osallistujat pääsevät pienryhmissä käymään läpi kuvitteellista tietoturvaloukkaustapausta. Kouluttajilta voi koko harjoituksen ajan kysyä kysymyksiä ja tarvittaessa saada neuvoja.

Kouluttajina toimivat Senior Counsel Tobias Bräutigam ja Associate Milla Keller Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:stä.

Tämä koulutus järjestetään vain lähikoulutuksena. Ilmoittaudu mukaan nopeasti, paikkoja on rajoitetusti!


Kenelle?
Koulutus on suunnattu tietosuojavastaaville sekä muille juristeille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat tietosuoja-asioista työssään.


Kouluttajat:
Milla Keller
, Associate, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Milla Keller työskentelee associate-juristina Bird & Birdin Helsingin toimiston Kaupalliset sopimukset ja Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmissä. Hän avustaa asiakkaita tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamisessa, mikä sisältää esimerkiksi erinäisten dokumenttien ja ohjeiden laatimista, kansainvälisiä tiedonsiirtoja, uusien teknologioiden tietosuojavaikutuksia ja markkinointia koskevien kysymysten selvitystä sekä tietosuojasopimusten laatimista ja neuvottelua. Milla on aktiivinen jäsen IAPP:ssä (International Association of Privacy Professionals), ja häneltä löytyy IAPP:n myöntämä CIPP/E-sertifikaatti.

Tobias Bräutigam, Senior Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Tobias Bräutigam on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista, ja hän vetää Bird & Birdin Helsingin toimiston Tietosuoja ja yksityisyyden suoja –ryhmää. Tobias on avustanut asiakkaitaan laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä. Ennen siirtymistään Bird & Birdille vuonna 2016 hän toimi senior legal counselina Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti. Tobias on kansainvälisen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) eurooppalaisen lautakunnan jäsen, ja jakaa puheenjohtajuuden kokeneille tietosuoja-ammattilaisille tarkoitetussa Cambridge Privacy Forumissa. Hän toimii informaatio-oikeuden dosenttina kahdessa eri yliopistossa ja kirjoittaa säännöllisesti alan tieteellisiin julkaisuihin.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen lainsäädännöllinen tausta

9:45 Tehtävän esittely ja ryhmiin jakautuminen

10:15 Ohjattu ryhmätyöskentely

10:30 Tauko

10:45 Ohjattu ryhmätyöskentely jatkuu

11:30 Tehtävän yhteenveto ja kysymysten läpikäyntiä

12:00 Lounas

12:45 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki, paikka täsmentyy myöhemmin.

Ajankohta:
05.02.2020

Hinta:
450 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus toteutetaan ainoastaan lähikoulutuksena.

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.01.2020

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.