Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjän Uusi Työkalupakki (2 pv)

Tiiminvetäjä joutuu kokemaan omassa tehtävässään monenlaisia haasteita. Tilanteet vaihtuvat nopeasti. Yksikään tiimin jäsen ei ole samanlainen kuin toinen. Omassa johtamistaidossa ja –kyvyssä täytyy pystyä olemaan monipuolinen.

Ammattimainen esimiesmäisyys on kunniassaan nykyään, kun haetaan hyvää johtajuutta, joka luo hyvää työilmapiiriä ja tehokkuutta. Miten ymmärtää tehdä oikeita johtamisen valintoja, kun on saanut tiimin tai ryhmän johdettavakseen? Valintatilanteet ovat joskus vaikeita. Siksi systematiikasta on hyötyä.

Tavoite
Tämän valmennuksen tavoitteena on antaa sekä työkaluja, keinoja että varmuutta tiiminvetäjän käyttöön arkisiin johtamistilanteisiin.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu kaikille uusille ja uudehkoille tai vaikka jo muutaman vuoden toimessaan olleille tiimin vetäjille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää työkaluja tiiminsä vetäjänä tai esimiehenä työskennellessään.

Valmentaja
Valmentajana toimii Sentinio Oy:n valmentaja, yrittäjä Matti Valkama. Hän on valmentanut esimiehiä menestymään omassa johtamistyössään jo 24 vuoden ajan. Taustalla on johtamisen eri teorioita ja esimiestyön kehittämisen menestyksellisestä toteuttamista vuosikymmenten varrelta.

Jokainen esimies ja tiimin vetäjä itse viime kädessä ratkaisee, miten johdettavat kokevat juuri hänen johtamistapansa. Siksi valmentautumisella on merkitystä.


Aiempien osallistujien vastauksia kysymykseen
”Mitä valmennus on antanut minulle käytettäväksi arkisessa esimies- ja johtamistyössäni?”

• Itsevarmuutta ja oikeaa tapaa kohdata ongelmat.
• Jotkut asiat näkee eri tavalla kuin ennen. Motivoimalla eteenpäin.
• Hyviä työkaluja.
• Monia vinkkejä ja erilaisia näkökulmia toimia töissä.
• Luottamuksen saamista ja ansaitsemista. Käytännön vinkkejä palautteen antoon, keskusteluihin, hyviin ja huonoihin = kehittämiskohteisiin.
• Palaute, kehityskeskustelut, tilannetaju, varmuus.
• Valmennus on antanut tarvittavat työkalut johtamistyöhön.
• Kansion täydeltä ajatuksia. Luen kansion ajatuksella läpi ja poimin itselle toimivimman kokonaisuuden. Jämäkkyyden tärkeys ilmeni caseja tehdessä.
• Hyviä neuvoja ihmistenkäsittelytaidoissa, älyllinen haastaminen.
• Hyviä muistin virkistyksiä.

Valmennuksen yleisarvosana palautteissa 4,9
(asteikolla 1 – 5: 1=huono, 5=erinomainen)


OHJELMA

1.päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Muihin osallistujiin tutustuminen

09.00 Tilaisuuden käynnistäminen
– Avaustehtävä ja tavoitteet
– Järjestäytyminen ja oma kehittyminen. Kehittymisen prosessi.
– Esittäytyminen ja henkilökohtaiset tavoitteet.

10.30 Tiimin vetäjä esimiehenä
– Miksi johtamistilanteessa on joskus ongelmia?
– Oman johtamistavan itsearvion tekeminen.
– Tiimin vetäjän käytännön johtamishaasteet.

11.00 Ihmisten käyttäytyminen ja ihmisten johtaminen
– Erilaisten ihmisten persoonallisuuden ymmärtäminen
– Miten hillitsen itseni painetilanteessa – harjoitus
– Oman johtamistavan itsearvioinnin tekeminen

12.30 Lounas

13.15 Ihmisten käyttäytymisen syyt
– Erilaisten ihmisten persoonallisuuden ymmärtäminen.
– Ihmisten minätilojen tunnistaminen. Tunnistamisen hyödyntäminen.

14.15 Iltapäiväkahvi

14.30 Kehittämisjohtaminen, Teoriaa ja käytäntöä
– Oman johtamistavan itsearvioinnin purkaminen. Johtopäätökset omaan johtamiseen.

15.30 Johtamisen mallien vaikutus tiimin vetäjän arkipäivässä
– Muita malleja ja niiden hyödyntäminen omassa johtamisessa.
– Johtamisen tarpeen arvioiminen.

16.30 Johtamistilanteet käytännössä ihan tavallisena työpäivänä
– Miten minä johdan hyödyntäen käytännössä johtamisen teorioita?
– Päätökseni oman johtamistapani uudistamisesta.

17.30 Ensimmäisen päivän yhteenveto
—–

2.päivä

08.00 Aamukahvi

08.30 Aloitus ja edellisen päivän asioiden kertaus

9.00 Mittarit tiimin vetäjän arkityökaluna
– Miten toimia tilanteissa, joissa yksilö aiheuttaa tiimin vetäjälle ”harmaita hiuksia”?
– Työlainsäädännön tärkeimmät osat arkipäivän työkaluina.

10.00 Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
– Puolustusmekanismien merkitys ja tavat antaa palautetta.
– Palautteenantoharjoitus.
– Kuinka kehittää omaa tapaa antaa ja vastaanottaa palautetta?

12.00 Lounas

12.45 Tiiminvetäjän johtamisvuorovaikutuksen syventäminen
– Kehityskeskustelu työkaluna. Miksi ”kehari” on joskus ”pakkopullaa”?
– Miten johdan kehityskeskustelua ammattimaisesti?
– Miten innostan työntekijöitäni?

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Vaikeat johtamistilanteet
– Tiimin vetäjän panoksen merkitys työmoraalia parannettaessa.
– Tiimin vetäjän keinot tilanteiden hallitsemiseksi.
– Mitä, jos tiimin jäsentä pitää varoittaa jonkin rikkeen takia?
– Irtisanominen.

15.00 Tiimin jäsenen työmotivaation tason tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen
– Oma sisäinen motivaatio – ulkoiset motivaatioon vaikuttavat tekijät.
– Oman esimerkin merkitys.
– Motivaatioteorioita ja käytäntöä.

16.00 Loppuyhteenveto ja -keskustelu: mitä tämän jälkeen?

16.30 Valmennus päättyy

————————–

Koulutuspaikka:
Hotel Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Ajankohta:
ke-to 11.-12.12.2019

Hinta:
1 280 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalit, lounaat ja kahvitarjoilut.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi tai useampia osallistujia: 1 180 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.