fbpx
Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa (3 h)
Uusi käytännönläheinen koulutus!
Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa (3 h)

397 euroa /hlö + alv 24 %

397 EUR

30.05.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 22 toukokuun, 2024 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Lakitieto , Liiketoiminnan kehittäminen , Osto- ja hankintatoimi

(4.8)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus tarjosi erinomaisen kokemuksen, jossa sisältö oli selkeää"

  Avaimet menestykseen julkisessa tarjouskilpailussa

  Tilaajavastuulaki selkeästi käsiteltynä!
  Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin.
  Koska rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, tilaajan on äärimmäisen tärkeää tuntea laista aiheutuvat velvoitteensa.

  Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaa.
  Siten myös laki työntekijöiden lähettämisestä voi tulla usein sovellettavaksi.
  Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet.

  Koulutuksessa saat vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

  • Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia?
  • Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?
  • Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?
  • Mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle?

  Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa -koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.


  Koulutuksen hyödyt:

  1. Tietämys lakivaatimuksista: Saat selkeän käsityksen tilaajavastuulain vaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytännössä.
  2. Riskien vähentäminen: Koulutus auttaa välttämään tilaajavastuulain rikkomuksia ja siten mahdollisia sanktioita tai seuraamuksia.
  3. Tehokkaampi tilausten hallinta: Opit käytännön työkaluja ja strategioita, jotka auttavat sinua hallitsemaan tilauksia lainmukaisesti ja tehokkaasti.
  4. Luottamuksen ja maineen säilyttäminen: Kun organisaatio noudattaa lakia asianmukaisesti, se edistää luottamuksen säilymistä sidosryhmiensä keskuudessa ja välttää maineeseen liittyviä riskejä.
  5. Kilpailuedun säilyttäminen: Organisaatio, joka noudattaa tilaajavastuulakia asianmukaisesti, voi hyötyä kilpailuedusta suhteessa kilpailijoihinsa, koska se osoittaa vastuullista ja lainmukaista toimintaa.

  Kenelle:
  Tämä koulutus sopii erityisesti:

  • Organisaatioiden johtajille ja hankintaosastoille.
  • Yrittäjille ja pienyritysten omistajille.
  • Lakiasioiden parissa työskenteleville.

  Kaikille, jotka haluavat välttää tilaajavastuulain rikkomuksia ja edistää reilua kilpailua.


  Kouluttaja
  Leena Morri, tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa -kouluttaja

  Specialist Counsel Leena Morri, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy.
  Leena on vuonna 2014 valmistunut oikeustieteen maisteri.
  Hän on erikoistunut julkisiin hankintoihin, sopimusoikeuteen sekä työ- ja virkamiesoikeuteen.
  Ennen Hankintajuristeille siirtymistään hän on työskennellyt ministeriöissä ja virastoissa sekä kaupungin hallinnossa hankinta- ja hallintolakimiestehtävissä noin 8 vuoden ajan

  Aiempia palautteita koulutuksista:

  • ”Kiitos järjestäjille inspiroivasta ja hyödyllisestä koulutuksesta, jonka aikana sain arvokasta tietoa ja taitoja.”
  • ”Koulutus oli antoisa ja inspiroiva, tarjoten käytännönläheisiä oppeja, joita voin soveltaa sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa kehityksessäni.”

  Katso myös: Työoikeutta esihenkilöille (3 h) 11.6.2024 Etäkoulutus 


  Aikataulu

  12.45 Tervetuloa linjoille, yhteyksien tarkistus
  13.00 Koulutus alkaa
  Pidämme lyhyen tauon sopivassa välissä
  16.00 Koulutus päättyy

  Ohjelma

  Koulutuksen keskeiset aiheet

  Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
  Soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
  Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
  Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
  Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa
  Seuraamukset laiminlyönneistä
  Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä

  Aikaa kysymyksille


  Koulutuspaikka:
  Tämä koulutus toteutetaan Zoom-webinaarina, joka toimii etävalmennuksena mukavasti.
  Voit kysyä ja kommentoida chatissa.

  Ajankohta:
  torstaina 30.05.2024 klo 13.00–16.00

  Osallistumismaksu:
  397 euroa 
  / hlö (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin.

  Ryhmäetuhinnat:
  samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö (+ alv 24%),
  kolme tai useampia osallistujiaa: 297 euroa/ hlö (+ alv 24%).

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja