fbpx
Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

29.09.2023, Innopoli 3, Espoo Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 22 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Mielestäni hyvä ja selkeästi esitetty kokonaisuus sekä aineisto jälkikäteen hyödynnettäväksi. Kiitos!" -Ari Myllymäki, B&A Trading

 • "Koulutuspäivä oli antoisa ja avaava. Harjoitukset avasivat ja sain itselleni tärkeää tietoa, mitä kannattaa erityisesti seurata yrityksen osalta" -Raija Karhu, Helenakoti

 • "Kurssi oli hyvä ja informatiivinen. Nyt aukesi tasekin. Mukaan saatu aineisto on hyvä ja sitä tulee kyllä luettua. Kiitos hyvästä kurssista" -Ari Korpipää, ARMEKA Engineering Oy

  Ota nyt haltuun tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällöt, jotka koulutus avaa ymmärrettäviksi. Opit hahmot­tamaan ulkoisen lasken­ta­toimen peri­aatteet ja arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta muutaman keskeisen tunnus­luvun avulla.

  Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.


  Hyödyt osallistujalle
  – Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
  – Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  – Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
  – Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tunnus­lu­kujen avulla


  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, esihenkilöille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.


  Kouluttaja
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat  OHJELMA

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Kirjanpito ja tilin­päätös

  10:15 Tauko

  10:30 Tulos­las­kelma
  – Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  – Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
  – Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
  – Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
  – Poik­keamien tunnis­ta­minen
  – Kate­tuot­to­las­kelmat

  Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

  12:00 Lounas

  13:00 Tase
  – Miten tase laaditaan?
  – Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
  – Poik­keamien tunnis­ta­minen
  – Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
  – Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

  Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

  14:15 Tauko

  14:30 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
  – Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
  – Kolme kassa­virtaa
  – Mitä kassa­virrat kertovat
  – Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
  – Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

  15:00 Yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
  – Kannat­tavuus
  – Vaka­va­raisuus
  – Maksu­valmius

  15:30 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Vaisalantie 4, Espoo

  Ajankohta:
  pe 29.9.2023, klo 9.00-15.30

  Hinta:
  890 euroa /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja