Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (3 h)

Tässä koulutuksessa käymme läpi kirjanpidon peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Lisäksi tutustumme yrityksen tärkeimpiin tunnuslukuihin. Koulutus antaa perusvalmiudet arvioida yrityksen kannat­ta­vuutta tilinpäätösaineiston perusteella. Samalla opettelemme puhumaan taloushallinnon kieltä, jota asiakkaat, johto ja rahoittajat käyttävät päätöksiä tehdessään. Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.


Kenelle?
Tämä koulutus on suunniteltu kaikille, jotka haluavat vahvistaa kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää osaamistaan. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulutusta.


Kouluttaja
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teematOHJELMA

1. Vuorovaikutteinen webinaari (3h), jossa käymme läpi esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen rivi riviltä.
– Tuloslaskelma
– Tase
– Tärkeimmät tunnusluvut
– Kassavirta ja sen seurannan merkitys

2. Kaksi webinaaria tukevaa videonauhoitetta, jotka sisältävät tunnuslukujen laskentaharjoituksia ja joissa syvennetään tilinpäätöksen analysointitaitoja. (Yhden videon kesto on noin 30 minuuttia.)

3. Pdf-muodossa ladattava koulutuskansio


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
ti 13.12.2022, klo 09:00-12:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (3 h) -koulutukseen 13.12.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)