fbpx
Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (3 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut (3 h)

590 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

13.12.2022, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 joulukuun, 2022 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Erittäin hyvä ja asiantunteva kouluttaja. Sai aiheesta mielenkiintoisen ja herätti hyvin keskustelun osallistujen kesken"

 • "Kurssi auttoi mielestäni tärkeimmässä tavoitteessa, eli ymmärtämään laskentatoimen käyttämiä käsitteitä, Verottajan/lainsäädännön antamia rajoitteita kirjanpidossa sekä auttamaan lukemaan tuloslaskelmaa ja tasetta paremmin ja kriittisemmin"

 • "Koulutus oli selkeä kokonaisuus ja vastasi hyvin odotuksiani"

  Tässä koulutuksessa käymme läpi kirjanpidon peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Lisäksi tutustumme yrityksen tärkeimpiin tunnuslukuihin. Koulutus antaa perusvalmiudet arvioida yrityksen kannat­ta­vuutta tilinpäätösaineiston perusteella. Samalla opettelemme puhumaan taloushallinnon kieltä, jota asiakkaat, johto ja rahoittajat käyttävät päätöksiä tehdessään. Koulutuksemme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.


  Kenelle?
  Tämä koulutus on suunniteltu kaikille, jotka haluavat vahvistaa kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää osaamistaan. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulutusta.


  Kouluttaja
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat  OHJELMA

  1. Vuorovaikutteinen webinaari (3h), jossa käymme läpi esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen rivi riviltä.
  – Tuloslaskelma
  – Tase
  – Tärkeimmät tunnusluvut
  – Kassavirta ja sen seurannan merkitys

  2. Kaksi webinaaria tukevaa videonauhoitetta, jotka sisältävät tunnuslukujen laskentaharjoituksia ja joissa syvennetään tilinpäätöksen analysointitaitoja. (Yhden videon kesto on noin 30 minuuttia.)

  3. Pdf-muodossa ladattava koulutuskansio


  Koulutuspaikka:
  Etäkoulutus

  Ajankohta:
  ti 13.12.2022, klo 09:00-12:00

  Hinta:
  590 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja